OnThiTotNghiep_De26_Cau1

Câu 1: [ Đề 26 ]
Giả sử ta có một địa chỉ Host là: 172.16.40.32/255.255.240.0
a. Host trên nằm trong mạng có chia mạng con hay không? Nếu có thì có bao nhiêu địa chỉ mạng con và bao nhiêu địa chỉ Host trong mạng con này ?
b. Tìm địa chỉ mạng của địa chỉ host trên ?
c. Tìm địa chỉ Broadcast địa chỉ host trên ?
d. Tìm dãy địa chỉ Host từ địa chỉ mạng con tìm được ở câu b ?OnThiTotNghiep_De26_Cau1

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chia IPFull Chia IP. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/onthitotnghiepde26cau1.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 1, 2013 DMCA com Protection Status