OnThiTotNghiep_De24_Cau3


Câu 3: [ Đề 24 ]
Cho 4 địa chỉ host như sau:
A: 192.168.25.30/27
B: 192.168.25.34/27
C: 192.168.25.61/27
D: 192.168.25.66/27
- Các địa chỉ trên thuộc lớp địa chỉ nào? Nêu rõ cách xác định. 
- Trong những địa chỉ trên, hãy cho biết những địa chỉ nào cùng một mạng con với nhau (trình bày cụ thể phương pháp xác định và kết quả). 
- Liệt kê dãy địa chỉ (địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast) của nhóm địa chỉ có cùng mạng con vừa tìm được ở câu 3b? 


OnThiTotNghiep_De24_Cau3

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chia IPFull Chia IP. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/onthitotnghiepde24cau3.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 1, 2013 DMCA com Protection Status