OnThiTotNghiep_De20_Cau4

Câu 4: [ Đề 20 ]
Cho địa chỉ IP 100.200.100.200/19
Hãy cho biết:
- Host trên thuộc mạng có chia mạng con không? Nếu có thì bao nhiêu mạng con, bao nhiêu host?
- Hãy cho biết địa chỉ đường mạng chứa host
- Hãy cho biết địa chỉ Broadcast và leeitj kê danh sách host hợp lệ


OnThiTotNghiep_De20_Cau4

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chia IPFull Chia IP. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/onthitotnghiepde20cau4.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 1, 2013 DMCA com Protection Status