OnThiTotNghiep_De17_Cau4

=======


Câu 4: [ Đề 17 ]
Người ta ghi nhận địa chỉ IP của một Host như sau 113.160.111.143/19. Anh (chị) hãy cho biết:
a. Host trên thuộc mạng có chia mạng con không? Nếu có thì bao nhiêu mạng con và bao nhiêu host trên mỗi mạng
b. Hãy cho biết địa chỉ đường mạng chứa host
c. Hãy cho biết địa chỉ Broadcast của mạng đó và liệt kê danh sách hostOnThiTotNghiep_De17_Cau4

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chia IPFull Chia IP. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/onthitotnghiepde17cau4.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 1, 2013 DMCA com Protection Status