OnThiTotNghiep_De02_Cau4

=======


Câu 4: [ Đề 02 ]
Cho hệ thống mạng gồm 228 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp 192.168.1.0/24. Hãy chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1: có 120 Host, Net 2: có 60 Host, Net 3: có 30 Host và Net 4: có 18 Host) gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con), Subnet Mask(mặt nạ của mạng con), Start IP  Address(địa chỉ IP bắt đầu của mạng con), End IP Address(địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP(địa chỉ IP quảng bá của mạng con).

Tâm Gà giải :
Địa chỉ 192.168.1.0 thuộc lớp C và có 24 bit để chia net.
Và có Subnet Mask mặc định là 255.255.255.0
Trong 4 Net cần chia, Net nào có số host nhiều nhất thì ta đem ra chia trước.


OnThiTotNghiep_De02_Cau4

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chia IPFull Chia IP. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/onthitotnghiepde02cau4.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, May 31, 2013 DMCA com Protection Status