• 2013-05-24 [Số 61/TB-CĐN] Thời Gian Thi Tốt Nghiệp CĐN & TCN

2013-05-24 [Số 61/TB-CĐN] Thời Gian Thi Tốt Nghiệp CĐN & TCN
Thông tin này Tâm Gà đươc thầy Phong trong Khoa gữi lên để thông báo cho các bạn biết đó nhé. Ngoài ra , mình còn nhận được một file như thế này nữa. Các bạn đọc kỹ thông tin nhé.

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

TP.
HỒ CHÍ MINH

Số:  61/TB-CĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO
Thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề năm 2013. 
 


Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học sinh, sinh viên khóa 2010 – 2013, liên thông khóa 2011 – 2013 và HSSV khóa trước thi trượt tốt nghiệp như sau:
1.      Thời gian thi tốt nghiệp:
-         Đợt 1: từ ngày 25/6/2013 đến 28/6/2013
-         Đợt 2: từ ngày 10/7/2013 đến 14/7/2013
-         Đợt 3: Dự kiến tháng 9/2013.
(Danh sách thi từng đợt đính kèm)
2.      Môn thi: 3 môn gồm (Chính trị; Lý thuyết nghề và Thực hành nghề)
3.     Lịch thi: HSSV xem thông báo cụ thể tại bảng thông báo trước từng đợt thi 5 ngày.
4.     Chuẩn bị:
a)     Đối với Phòng; Khoa; Tổ:
-         Các Tiểu ban đề thi nộp đề thi về ban đề thi hạn cuối trước kỳ thi 1 tuần (số lượng đề liên hệ thư ký ban đề thi).
-         Các Khoa; Phòng phối hợp lên kế hoạch dự trù vật tư, trang thiết bị và các điều kiện khác cần thiết cho kỳ thi đạt hiệu quả.
b)    Đối với Hội đồng: Hướng dẫn các Ban chuẩn bị các thủ tục thi TN theo quy định.
c)     Đối với HSSV:
-         Xem danh sách dự thi tốt nghiệp tại bảng thông báo từ ngày 10/6/2013;
-         Điều chỉnh thông tin cá nhân (nếu có sai) thông tin đúng được ghi vào bằng TN, hạn cuối ngày 15/6/2013;
-         Các HSSV khóa trước thi trượt hoặc chưa thi tốt nghiệp nộp đơn đăng ký dự thi tại phòng đào tạo hạn cuối ngày 04/6/2013;
-         HSSV chưa nộp hình và lệ phí làm bằng, nộp bổ sung 4 hình cỡ 4x6 (chụp kiểu CMND, không mang kính) và lệ phí làm làm bằng tốt nghiệp 70.000đ tại phòng đào tạo, hạn cuối ngày 04/6/2013 (gặp cô Hồng).
-         Nộp lệ phí dự thi: Chính trị: 60.000đ; Lý thuyết nghề: 60.000đ; Thực hành nghề: 130.000đ tại phòng Tài chính Kế toán (từ ngày 7/6/2013 đến hết ngày 20/6/2013).
        Lưu ý: HSSV thiếu một trong các điều kiện như sau sẽ không được thi: nợ MH/MĐ, nợ học phí và các điều kiện trên./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Các phó Hiệu trưởng;
- Các Phòng, tổ,TT;
- Các Khoa,tổ bộ môn;
- CN,QN;
- Web site trường;
- Lưu: VT, PĐT. 
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Trần Nghĩa


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

TP.
HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP
(Kèm theo thông báo số:  61/TB-CĐN ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc thi tốt nghiệp)

-         Đợt 1: Từ 25/6/2013 đến 28/6/2013:
STT
Tên nghề
Mã lớp
Ghi chú
01
Quản trị mạng máy tính
C10MT

02
Điện tử công nghiệp
C10DT

03
Công nghệ ô tô
C10OTO

04
Kế toán doanh nghiệp
C10KT

05
Điện công nghiệp
C10DC

06
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
C10KTML


07
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
C10QTDN1; 2

08
Quản trị mạng máy tính
C11MT-LT
Liên thông
09
Cắt gọt kim loại
C11CK-LT
Liên thông
10
Kế toán doanh nghiệp
T10KT-CM
Thi ngày
   7; 8/6/2013
- Đợt 2: Từ 10/7/2013 đến 14/7/2013
STT
Tên nghề
Mã lớp
Ghi chú
Cao đẳng
nghề
Trung cấp nghề
01
Công nghệ ô tô
C11OTO-LT
T10OTO

02
Kế toán doanh nghiệp
C11KT-LT
T10KT

03
Điện công nghiệp
C11DC1-LT; C11DC2-LT


04
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
C11KTMT-LT
T10KTML

05
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính
C11LRMT-LT
T10LRMT

06
Cắt gọt kim loại
C10CK


Ghi chú: LT (liên thông)
- Đợt 3: Thời gian dự kiến tháng 9/2013 (ngày thi cụ thể thông báo sau).
            Danh sách gồm các lớp: C10KT-CM; C10QTDN-CM và những em thi trượt lần 1 và chưa đủ điều kiện dự thi đợt 1; 2.2013-05-24 [Số 61/TB-CĐN] Thời Gian Thi Tốt Nghiệp CĐN & TCN

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Ôn Thi Tốt NghiệpOnThiTotNghiepVanBanVanBan2013. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/2013-05-24-so-61tb-cn-thoi-gian-thi-tot.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, May 24, 2013 DMCA com Protection Status