• 2013-05-20 [Số 196/QĐ-CĐN] Quyết Định Kỷ Luật sinh viên vi phạm Nội Quy Ký Túc Xá

2013-05-20 [Số 196/QĐ-CĐN] Quyết Định Kỷ Luật sinh viên vi phạm Nội Quy Ký Túc Xá


Quyết định này , Tâm Gà chụp từ bảng thông báo từ phòng Công Tác Học Sinh Sinh Viên ngày 20/05/2013
2013-05-20 [Số 196/QĐ-CĐN] Quyết Định Kỷ Luật sinh viên vi phạm Nội Quy Ký Túc Xá

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục VanBanVanBan2013. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/2013-05-20-so-196q-cn-quyet-inh-ky-luat.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, May 20, 2013 DMCA com Protection Status