[ Quản Lý Dự Án ] Single Project Assessment

Single Project Assessment is a comprehensive, yet easy way to assess the critical elements of an individual project to improve the chance of your project coming in on time and budget. Single Project Assessment looks at all the CHAOS critical success factors and project best practices within your individual project profile and delivery organization. The process is done completely virtually and asynchronously with minimal disruption and effort to your organization. You will learn from this engagement the individual project success rate as they compare to 80,000 projects and 1,000 organizations with a similar project. Single Project Assessment also covers time & cost overrun percentages, and feature deficiency rates. You will learn what attributes give you the greatest chance of success and which attributes give your project the greatest stress. The output is a custom report for you that cover the CHAOS Success Factors and best practices.Theo Google dịch :

Đánh giá dự án duy nhất là một, toàn diện, nhưng cách dễ dàng để đánh giá các yếu tố quan trọng của một dự án cá nhân để cải thiện cơ hội của dự án của bạn vào thời gian và ngân sách.Đánh giá dự án duy nhất xem xét tất cả các yếu tố CHAOS thành công quan trọng và thực hành dự án tốt nhất trong hồ sơ dự án cá nhân của bạn và tổ chức giao hàng. Quá trình này được thực hiện hoàn toàn hầu như và không đồng bộ với gián đoạn tối thiểu và nỗ lực để tổ chức của bạn. Bạn sẽ học hỏi từ sự tham gia này tỷ lệ dự án thành công cá nhân khi họ so sánh đến 80.000 dự án và 1.000 tổ chức với một dự án tương tự. Đánh giá dự án đơn cũng bao gồm cả tỷ lệ phần trăm overrun thời gian và chi phí, và tỷ lệ thiếu hụt tính năng. Bạn sẽ được học những gì thuộc tính cung cấp cho bạn cơ hội lớn nhất của sự thành công và thuộc tính cho dự án của bạn sự căng thẳng lớn nhất. Đầu ra là một báo cáo tùy chỉnh cho bạn bao gồm các yếu tố thành công CHAOS và thực hành tốt nhất.------------ Link download   :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


====================================================================================

 


Password : c10mt.blogspot.com

[ Quản Lý Dự Án ] Single Project Assessment

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Quản Lý Dự Án CNTTStandishGroup. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/03/quan-ly-du-single-project-assessment.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, March 25, 2013 DMCA com Protection Status