• [ Quản Lý Dự Án ] Rapid Performance Measurement

[ Quản Lý Dự Án ] Rapid Performance Measurement

Rapid Performance Measurement (RPM) is the fastest way to benchmark and assess your project delivery skills. RPM looks at all the CHAOS critical success factors and project best practices within your project delivery organization. The process is done completely virtually and asynchronously with minimal disruption and effort to your organization. You will learn from this engagement your overall success rates as they compare to 80,000 projects and 1,000 organizations with a similar project mix. RPM also covers time & cost overrun percentages, and feature deficiency rates. You will learn what attributes give you the greatest success and which attributes give your project delivery organization’s greatest stress. The output is a custom report for you that cover the CHAOS Success Factors and best practices.Theo Google dịch : 

Đo lường hiệu suất nhanh (RPM) là cách nhanh nhất để chuẩn và đánh giá các kỹ năng phân phối dự án của bạn. RPM xem xét tất cả các yếu tố CHAOS thành công quan trọng và thực hành dự án tốt nhất trong tổ chức giao dự án của bạn. Quá trình này được thực hiện hoàn toàn hầu như và không đồng bộ với gián đoạn tối thiểu và nỗ lực để tổ chức của bạn. Bạn sẽ học hỏi từ sự tham gia này tỷ lệ thành công tổng thể của bạn khi họ so sánh đến 80.000 dự án và 1.000 tổ chức với một kết hợp dự án tương tự. RPM cũng bao gồm cả tỷ lệ phần trăm overrun thời gian và chi phí, và tỷ lệ thiếu hụt tính năng. Bạn sẽ được học những gì thuộc tính cung cấp cho bạn sự thành công lớn nhất và thuộc tính cung cấp cho căng thẳng lớn nhất dự án tổ chức giao hàng của bạn. Đầu ra là một báo cáo tùy chỉnh cho bạn bao gồm các yếu tố thành công CHAOS và thực hành tốt nhất.------------ Link download   :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


====================================================================================

 


Password : c10mt.blogspot.com

[ Quản Lý Dự Án ] Rapid Performance Measurement

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Quản Lý Dự Án CNTTStandishGroup. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/03/quan-ly-du-rapid-performance-measurement.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, March 25, 2013 DMCA com Protection Status