• [ Quản Lý Dự Án ] Emotional Maturity Test Kit with Single CHAOS University Membership

[ Quản Lý Dự Án ] Emotional Maturity Test Kit with Single CHAOS University Membership

The project emotional maturity self-testing kit includes all things needed to create and execute three one-hour workshops with up to 10 people. The kit includes a detailed instruction manual with suggested meeting format; agendas, meeting tips, and questions. The first workshop for participants is to take the appraisal using our online appraisal system. After the workshop participants will be given a research report on project emotional maturity and the results of your appraisal workshop. The second workshop is to review your emotional maturity appraisal report and brainstorm improvements. After the workshop participants will be given a hard copy of “The Public Execution of Miss Scarlet”. The third workshop is to discuss the “The Public Execution of Miss Scarlet” book and see how it may or may not relate to your organization. Additional improvement brainstorming is suggested. After the third workshop participants with be given a CHAOS University T-Shirt.Theo Google dịch :

Dự án bộ trưởng thành về cảm xúc tự kiểm tra bao gồm tất cả mọi thứ cần thiết để tạo ra và thực hiện ba cuộc hội thảo một giờ lên đến 10 người. Bộ này bao gồm một hướng dẫn chi tiết với định dạng cuộc họp đề nghị, chương trình nghị sự, thủ thuật họp, và các câu hỏi. Hội thảo đầu tiên cho những người tham gia là để có những đánh giá bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá trực tuyến của chúng tôi. Sau khi những người tham gia hội thảo sẽ được đưa ra một báo cáo nghiên cứu về sự trưởng thành dự án tình cảm và kết quả của hội thảo thẩm định của bạn. Hội thảo thứ hai là xem xét thẩm định báo cáo sự trưởng thành của bạn cảm xúc và suy nghĩ và cải tiến. Sau khi những người tham gia hội thảo sẽ được cung cấp một bản sao cứng của "Thực hiện công cộng của Hoa hậu Scarlet". Hội thảo thứ ba là để thảo luận về "Thực hiện công cộng của Hoa hậu Scarlet" cuốn sách và xem làm thế nào nó có thể có hoặc có thể không liên quan đến tổ chức của bạn. Các cải tiến động não được đề nghị. Sau khi những người tham gia hội thảo thứ ba với a CHAOS Đại học T-Shirt.------------ Link download   :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload========================================================

 


Password : c10mt.blogspot.com


[ Quản Lý Dự Án ] Emotional Maturity Test Kit with Single CHAOS University Membership

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Quản Lý Dự Án CNTTStandishGroup. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/03/quan-ly-du-emotional-maturity-test-kit.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, March 25, 2013 DMCA com Protection Status