• [ Quản Lý Dự Án ] CHAOS University for 10 Members with EMA & ESA Test Kits

[ Quản Lý Dự Án ] CHAOS University for 10 Members with EMA & ESA Test Kits

There are five major parts to this annual CHAOS membership: CHAOS Knowledge Center (CKC), Classic Reports, the Executive Sponsor Center, Emotional Maturity Test Kit and Executive Sponsor Test Kit. Classic Reports: provides traditional CHAOS research reports, such as the yearly CHAOS Manifesto. The CHAOS Knowledge Center (CKC): contains the 100 most important best practices you need to develop and maintain a successful project management environment. Executive Sponsor Center: has two major features, pinpoints and papers. The pinpoints are charts and captions that focus on executive sponsor issues. This service also includes the project emotional maturity appraisal (EMA) self-testing kits. The EMA test kit has all things needed to create and execute three one-hour workshops with up to 10 people. The EMA kit includes a detailed instruction manual with suggested meeting format. Agendas, meeting tips, and questions.
Theo Google dịch :

Có năm phần chính này thành viên CHAOS hàng năm: Trung tâm kiến ​​thức CHAOS (CKC), Báo cáo cổ điển, Tài trợ Trung tâm điều hành, Test Kit Maturity cảm xúc và thử nghiệm Kit điều hành tài trợ. Báo cáo cổ điển: cung cấp các báo cáo CHAOS nghiên cứu truyền thống, chẳng hạn như Tuyên ngôn CHAOS hàng năm. Trung tâm kiến ​​thức CHAOS (CKC): chứa 100 quan trọng nhất thực hành tốt nhất bạn cần để phát triển và duy trì một môi trường quản lý dự án thành công. Trung tâm điều hành Nhà tài trợ: có hai tính năng chính, xác định chính xác và các giấy tờ. Xác định là các biểu đồ và chú thích tập trung vào các vấn đề tài trợ điều hành. Dịch vụ này cũng bao gồm các dự án trưởng thành về cảm xúc thẩm định (EMA) tự kiểm tra bộ dụng cụ. Kit xét nghiệm EMA có tất cả mọi thứ cần thiết để tạo ra và thực hiện ba cuộc hội thảo một giờ lên đến 10 người. Các bộ EMA bao gồm một hướng dẫn chi tiết với các định dạng cuộc họp đề nghị. Chương trình nghị sự, thủ thuật cho cuộc họp, và các câu hỏi.
------------ Link download   :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


====================================================================================

 


Password : c10mt.blogspot.com[ Quản Lý Dự Án ] CHAOS University for 10 Members with EMA & ESA Test Kits

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Quản Lý Dự Án CNTTStandishGroup. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/03/quan-ly-du-chaos-university-for-10.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, March 25, 2013 DMCA com Protection Status