[ Quản Lý Dự Án ] State of Readiness

The Standish Group’s "The State of Readiness" report looks at the state and trends of readiness programs as of 2010 and the role stakeholders play in this approach. The Standish Group has been collecting availability and downtime data for two decades. In this report The Standish Group looks at the availability numbers in the year 2000 and compares them to the 2010 numbers. The Standish Group considers the ten major categories of readiness (availability, disaster recovery, and business continuity planning) and the 30 elements organizations need to consider when looking at creating an active readiness program.


Dịch qua Google Translate :

Standish Group "Nhà nước sẵn sàng" báo cáo tại các tiểu bang và các xu hướng của các chương trình sẵn sàng vào năm 2010 và các bên liên quan vai trò trong phương pháp này. Standish Group đã được thu thập dữ liệu sẵn có và thời gian chết trong hai thập kỷ qua. Trong báo cáo này Standish Group nhìn vào những con số sẵn có vào năm 2000 và so sánh năm 2010 con số. Standish Group xem xét loại chính của sự sẵn sàng (sẵn có, khắc phục thảm họa, và lập kế hoạch kinh doanh liên tục) và 30 yếu tố tổ chức cần phải xem xét khi nhìn vào việc tạo ra một chương trình sẵn sàng hoạt động.
------------ Link download   :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


====================================================================================

 


Password : c10mt.blogspot.com


[ Quản Lý Dự Án ] State of Readiness

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Quản Lý Dự Án CNTTStandishGroup. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/03/StateofReadiness.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Saturday, March 23, 2013 DMCA com Protection Status