[ Quản Lý Dự Án ] 1994 CHAOS Report

This is the original 1994 CHAOS report on software project success and failure. This report was our first research mission on project resolution. Since 1994 we have continually collected data, cases and best practices on project resolution. Each month we update the CHAOS Knowledge Center (CKC) with new thought leadership. We continuously improve our data collection methods and techniques building case, habit, and process databases. Access to the CKC is exclusively through membership. 
Theo Google Translate :

Đây là CHAOS năm 1994 báo cáo ban đầu về sự thành công và thất bại của dự án phần mềm. Báo cáo này là nhiệm vụ đầu tiên nghiên cứu của chúng tôi về việc giải quyết dự án.Từ năm 1994, chúng tôi đã liên tục thu thập dữ liệu, trường hợp và thực hành tốt nhất về việc giải quyết dự án. Mỗi tháng chúng tôi cập nhật Trung tâm kiến ​​thức CHAOS (CKC) với lãnh đạo tư tưởng mới. Chúng tôi liên tục cải tiến các phương pháp thu thập dữ liệu và kỹ thuật xây dựng trường hợp, thói quen, và cơ sở dữ liệu quá trình của chúng tôi. Truy cập để CKC là độc quyền thông qua thành viên.
------------ Link download   :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


====================================================================================

 


Password : c10mt.blogspot.com


[ Quản Lý Dự Án ] 1994 CHAOS Report

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Quản Lý Dự Án CNTTStandishGroup. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/03/1994CHAOSReport.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Sunday, March 24, 2013 DMCA com Protection Status