• LAB 3.3 - Windows 7 VPN Reconnect - Windows Server 2008 R2

LAB 3.3 - Windows 7 VPN Reconnect - Windows Server 2008 R2

LAB 3.3 
Windows 7 VPN Reconnect - Windows Server 2008 R2

I. Giới thiệu 

VPN Reconnect là một tính năng kết nối VPN mới được phát triển trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông thường khi thực hiện kết nối VPN qua Internet , nếu vì một lý do nào đó mà kết nối Internet bị gián đoạn thì kết nối VPN sẽ chấm dứt và người dùng buộc phải kích hoạt lại kết nối VPN.

Kết nối VPN reconnect từ client Windows 7 đến server Windows Server 2008 R2 có khả năng tự động tái kết nối ngay lập tức mà không cần bất cứ sự can thiệp nào từ người dùng.

Để thực hiện bài LAB này cần 2 máy nối cùng 1 switch
- Server : sử dụng Windows Server 2008 R2 đã nâng cấp domain controller
- Client : sử dụng Windows 7
- Cấu hình IP

Các bước thực hiện

A. Cấu hình Server
---- Xây dựng Enterprise Root Certification Authonity
---- Chuẩn bị Certificate Template để cấp cho VPN Server
---- Cấu hình Certificate cho VPN Server
---- Export Certificate của Certification Authonity
---- Tạo user account và cấp quyền kết nối VPN
---- Cấu hình VPN Server

B. Cấu hình Client và Kết nối
---- Cấu hình Hosts file
---- Cấu hình client tin cậy CA đã cấp Certificate cho VPN Server
---- Tạo VPN Connection
---- Kết nối và thử nghiệm tính năng reconnect


============ Các bài viết liên quan về LAB của Windows 7 ============

LAB 1.1 - Windows 7 Install - Migrate - Upgrade
LAB 1.2 - Windows 7 User Account Control
LAB 1.3 - Windows 7 BitLocker
LAB 1.4 - Internet Explorer 8
LAB 2.1 - Ngăn Chặn Dùng Phần Mềm Trên Windows 7
LAB 2.2 - Windows 7 Firewall
LAB 2.3 - Windows 7 Backup - Restore
LAB 2.4 - Cài đặt Windows 7 Tự Động ( Windows 7 Unatiended Setup )
LAB 3.1 - Cài Đặt Windows 7 Tự Động Qua Mạng
LAB 3.2 - Branch Cache
LAB 3.3 - Windows 7 VPN Reconnect - Windows Server 2008 R2


============ Link download video clip từ Tâm Gà ============

Host trước giờ Tâm Gà upload lên bị die hàng loạt. 
Chuẩn HD. Chờ Tâm Gà từ từ upload lại nhé.============ Nào hãy cùng Tâm Gà thực hiện bài LAB này nhé ============LAB 3.3 - Windows 7 VPN Reconnect - Windows Server 2008 R2

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục TaiLieuWindows 7Windows Server. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/02/lab-33-windows-7-vpn-reconnect-windows.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, February 1, 2013 DMCA com Protection Status