Giấy Khen Thưởng Tâm Gà

Quyết định kết nạp đoàn viên


Nhìn lại những chặng đường đã qua , trong suốt quá trình học tập và cống hiến hết sức mình của đồng chí Nguyễn Thanh Tâm.


Giấy khen thưởng Tâm Gà


Thống kê lại các giấy khen thưởng của Tâm Gà nhé các bạn. Nơi đây sẽ là nơi lưu giữ các bằng khen, các bảng danh dự, cũng như các loại bằng cấp mà mình đã đạt được. Hiện thời, mình sẽ cập nhật liên tục cho đến khi topic này không còn chỗ chứa nữa mới ngưng nhé. Thank các bạn đã xem và ủng hộ Tâm Gà trong suốt thời gian qua nhé.

Quyết định kết nạp đoàn viên mới. Thuộc lớp đoàn viên "80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"


- Số 23/QĐ/KNĐV ngày 05/11/2011, của Đoàn Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội - Ban Chấp Hành Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM

- Căn cứ Điều 1, chương 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Hướng dẫn số 63 HĐ/BTC ngày 18 tháng 06 năm 2010 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn về kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên "80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".
- Căn cứ biên bản xét kết nạp đoàn viên của chi đoàn Lớp C10MT ngày 05 tháng 01 năm 2011.
- Xét đơn xin vào Đoàn của Nguyễn Thanh Tâm

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM. Quyết định
- Điều 1: Chuẩn y kết nạp Nguyễn Thanh Tâm vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Điều 2: Ban Chấp hành chi đoàn lớp C10MT có trách nhiệm tổ chức Lễ kết nạp Tâm vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ghi tên vào Sổ chi đoàn kể từ ngày ký quyết định.
- Điều 3: Chi đoàn và đồng chí được phân công giới thiệu vào Đoàn có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đoàn viên.

Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM mong đồng chí Tâm luôn xứng đáng với danh hiệu đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh - Lớp đoàn viên "80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

TM. Ban Chấp Hành Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM
Bí thư : Trần Thị Khánh Di ( đã ký )


Giấy khen thưởng đoàn trường


Giấy Khen Đồng Chí Nguyễn Thanh Tâm


- Số 289/QĐ-ĐTN ngày 19/12/2011 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Hồ Chí Minh

Tặng Giấy khen đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Ủy viên Hội sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Thành Phố đã có thành thích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Năm 2011 - Năm thanh niên

Thay mặt Ban Chấp Hành Đoàn Sở.
Bí thư : Trần Thị Anh Đào ( đã ký )


Giấy khen thưởng sở lao động TBXH


Giấy Khen Đồng Chí Nguyễn Thanh Tâm - C10MT


- Số 04/QĐ-ĐTN ngày 05/01/2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Hồ Chí Minh.

Tặng Giấy khen đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - C10MT. Đoàn trường Cao đẳng nghề TP. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Năm 2012 - Năm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Thay mặt Ban Chấp Hành Đoàn Sở.
Bí thư : Trần Thị Anh Đào ( đã ký )

Giấy khen thưởng sinh viên giỏi


Giấy Khen Nguyễn Thanh Tâm - Lớp C10MT


- Số 14/254/QĐ-CĐN ngày 08/10/2012 của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh.

Tặng Giấy khen cho Nguyễn Thanh Tâm Lớp C10MT. Đã có thành tích: Sinh viên "Giỏi" Học kỳ 2 năm học 2011 - 2012.

Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Trần Nghĩa ( đã ký )

Giấy công nhận đoàn viên ưu tú


Công nhận Đoàn viên ưu tú Nguyễn Thanh Tâm


- Ngày 26/03/2013 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP.HCM

Trân trọng công nhận. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm. Sinh năm 1985. Sinh hoạt tại Chi Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Thành Phố là Đoàn Viên Ưu Tú năm 2012. Mong đồng chí tiếp tục phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

TM. Ban Chấp Hành Đoàn
Bí thư : Trần Thị Anh Đào ( đã ký )Giấy chứng nhận Bồi Dưỡng Chính Trị


- Số hiệu 2422/CN-NTYĐ. Sổ vào sổ: 157/2013-Khóa II. Ngày 16/04/2013 của Trung tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Quận Bình Thạnh.

Giấy chứng nhận đồng chí Nguyễn Thanh Tâm. Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1985. Nơi sinh: Bến Nghé - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ : Ủy viên Ban Chấp Hành Đoàn trường. Đơn vị: trường Cao Đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Là cảm tình đảng của Chi bộ 3

Đã hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương. Do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức từ ngày 19 tháng 03 năm 2013, đến ngày 06 tháng 04 năm 2013. Kết quả học tập đạt loại : KHÁ

KT Giám Đốc
Phó Giám Đốc: Võ Hoàng Phú ( đã ký )

Giấy khen thưởng sinh viên giỏi nghề

Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề tphcm

Giay-khen-thuong-sinh-vien-gioi-nghe


Lớp SEO Nhất Nghệ Khóa 52


Còn nữa .... chưa chụp kịp

Giấy Khen Thưởng Tâm Gà

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Giấy Khen ThưởngHoatDongLop. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/02/giay-khen-thuong-tam-ga.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, February 1, 2013 DMCA com Protection Status