• 2013-02-27 [ 01 KH-BTK ] Hưởng Ứng Tháng Thanh Niên 2013

2013-02-27 [ 01 KH-BTK ] Hưởng Ứng Tháng Thanh Niên 2013Thực hiện Chương trình công tác Hội và Phong trào thanh niên Thành phố năm 2013 với chủ đề “Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội”; căn cứ Kế hoạch số 06/KH-ĐTN về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013, chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2013)

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         ỦY BAN TP. HỒ CHÍ MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    *** 
                   Số: 01 /KH-BTK                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2013


KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013
           
            Thực hiện Chương trình công tác Hội và Phong trào thanh niên Thành phố năm 2013 với chủ đề “Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội”; căn cứ Kế hoạch số 06/KH-ĐTN về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013, chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2013) như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi thanh niên; động viên, cổ vũ thanh niên phát huy truyền thống trong thời kỳ mới.
- Đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm “Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội” và chủ đề Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, đơn vị.
- Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thanh niên; hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm, giúp thanh niên làm giàu chính đáng.

2. Yêu cầu:
- Bám sát các nội dung hoạt động trong Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn.
- Nội dung hoạt động phải phong phú, đa dạng, thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên tham gia; tăng cường tổ chức các hoạt động tại cơ sở phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.
- Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG:
1. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tham gia đảm bảo an sinh xã hội:
- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn - đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng; người dân nghèo; thanh thiếu niên khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và các trung tâm bảo trợ xã hội, nhà mở, mái ấm...
- Vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến máu dự bị, thành lập ngân hàng máu sống. Phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho người già neo đơn, người nghèo, trẻ em...
- Chỉ đạo Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố có hoạt động cụ thể chào mừng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc trẻ Việt Nam (27/2).
- Tổ chức các chương trình bán hàng bình ổn giá cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân... vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê, giá điện nước cho thanh niên công nhân, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”.

2. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị:
- Hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” lần thứ 99 do Thành Đoàn tổ chức; tích cực tham gia thực hiện công trình trồng 10.000 cây xanh; hưởng ứng giờ trái đất – 2013. Cơ sở Hội các cấp tiến hành chọn điểm (khu phố, ấp, trường học, công sở, xí nghiệp...) và tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện vì môi trường.
- Thành lập các đội hình tình nguyện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan.
- Xây dựng chuyên mục “Vì Thành phố màu xanh” trên website Hội LHTN Việt Nam Thành phố nhằm giới thiệu các thông tin về môi trường thành phố; tập hợp, ý kiến, giải pháp, kiến nghị của thanh niên thành phố cho các vấn đề liên quan đến môi trường.

3. Tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông:
- Tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên tìm hiểu, thực hiện an toàn giao thông, chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Tiếp tục vận động hội viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ.
- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Vận động và hướng dẫn hội viên, thanh niên thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông; Phối hợp tổ chức các diễn đàn, tọa đàm “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Nâng cao trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” tại cơ sở.
- Thành lập và duy trì hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện, đội hình phản ứng nhanh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, điều tiết giao thông và chống ùn tắt tại địa phương; phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp đăng ký xây dựng bến đò ngang an toàn,tuyến đường bộ - đường sắt cắt ngang an toàn…; duy trì và đầu tư nâng chất các bến đò ngang đã đăng ký thực hiện trong năm 2012.

3. Tổ chức các hoạt động đồng hành cùng thanh niên:
- Tổ chức các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; mời gọi các đối tượng thanh niên chậm tiến, thanh niên dân tộc tôn giáo… cùng tham gia.
- Tổ chức các lớp, các hoạt động trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội; tổ chức các hoạt động nâng cao tay nghề, củng cố kiến thức của thanh niên.
- Tổ chức hiệu quả các ngày hội việc làm, tuyển dụng lao động, chương trình tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên. Tiếp tục giới thiệu các nguồn vốn vay cho thanh niên; phát vay 2 tỷ đồng cho các dự án từ nguồn Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
- Phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Thành phố tổ chức 02 chương trình hướng nghiệp cho học sinh các huyện ngoại thành.
- Tăng cường các hoạt động tư vấn kinh tế cho thanh niên, trang bị kỹ năng sử dụng vốn vay hiệu quả; tổ chức chương trình “Câu chuyện khởi nghiệp” quý I.
- Vận động thanh niên tích cực tham gia cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”.

4. Tập trung thực hiện 02 chương trình công tác Hội:
- Tham gia thực hiện các nội dung trong chương trình nông thôn mới: chỉ đạo Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ tổ chức 10 hoạt động tình nguyện, hỗ trợ chuyển giao kiến thức, khoa học kỹ thuật, trang bị cơ sở vật chất, đời sống văn hóa tinh thần cho các xã xây dựng nông thôn mới...
- Tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố kết hợp với tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt.
- Tiếp tục đầu tư, tăng cường công tác phát triển hội viên trong Tháng Thanh niên.
- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội LHTN Việt Nam Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013 và triển khai thực hiện đến các cơ sở Hội.
- Phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp vận động nguồn lực góp phần thực hiện tốt các nội dung hoạt động trong Tháng thanh niên.
- Tổng hợp thông tin, báo cáo của cơ sở và thực hiện báo cáo tổng kết các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013.

2. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các quận, huyện và các Hội, CLB, đội nhóm trực thuộc cấp Thành:
- Các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Có chế độ kiểm tra, đốc đốc, nhắc nhở cơ sở trực thuộc trong quá trình thực hiện.
- Tích cực tham gia các hoạt động cấp Thành và tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động theo phân công, chỉ đạo.
- Thực hiện báo cáo tổng kết gửi về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam Thành phố trước ngày 29/03/2013.

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố đề nghị các cơ sở Hội tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trên.

                                                                                  TM. BAN THƯ KÝ HỘI  LHTN THÀNH PHỐ

                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


Nơi nhận:
- TWH: Đoàn Chủ tịch, VP I, VP phía Nam;
- Thành ủy: TT, Ban Dân vận;
- TT Thành Đoàn;
- Ban Thư ký Hội LHTN TP;
- Cơ sở Hội trực thuộc;
- VP lưu.

 
                                                                                       (Đã ký)

                                                                                Phạm Hồng Sơn

2013-02-27 [ 01 KH-BTK ] Hưởng Ứng Tháng Thanh Niên 2013

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục VanBanVanBan2013. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/02/2013-02-27-01-kh-btk-huong-ung-thang.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, February 27, 2013 DMCA com Protection Status