• 2013-02-27 [ 01 CT-UBH ] Chung Sức Trẻ Hành Động Vì An Sinh Xã Hội

2013-02-27 [ 01 CT-UBH ] Chung Sức Trẻ Hành Động Vì An Sinh Xã Hội


HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         ỦY BAN TP. HỒ CHÍ MINH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               ***                                                                         
                     Số: 01/CT-UBH                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2013
                                           

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2013
Chủ đề: “Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội
_____

Năm 2013 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017; là năm kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện của thanh niên Thành phố. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2009 – 2014) và những thành công, hạn chế của năm 2012, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố năm 2013 với chủ đề “Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội”, gồm những nội dung sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Đổi mới trong phương thức triển khai thực hiện 03 cuộc vận động trong công tác Hội; tập trung vào các giải pháp cụ thể cổ vũ thanh niên sống đẹp – sống có ích; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng thanh niên mưu sinh, lập nghiệp. 
2. Nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện và chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 20; phát động đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện của thanh niên Thành phố.
3. Phát huy tính xung kích của thanh niên trong tham gia giải quyết các vấn đề về giao thông, môi trường, phòng chống tội phạm tại địa phương; tăng cường các giải pháp của Hội trong tham gia cảm hóa, giúp đỡ và giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến.
4. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động chi Hội, Câu lạc bộ đội nhóm từ cấp Thành đến cơ sở, đầu tư chất lượng hoạt động Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn. Đa dạng các loại hình tập hợp thanh niên; đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên tại khu vực kinh tế Ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức Hội trong doanh nghiệp của Hội viên Hội doanh nhân trẻ Thành phố.

II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:
1. 100% Ủy ban Hội cấp quận/huyện tổ chức tuyên dương “Thanh niên làm theo lời Bác – Sống đẹp vì cộng đồng”.
2. Tuyên dương 10.000 lượt thanh niên sống đẹp, sống có ích.
3. Giới thiệu việc làm cho 60.000 thanh niên, trong đó có 40.000 thanh niên có việc làm ổn định.
4. Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 100.000 thanh niên.
5. Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 20 thu hút 50.000 thanh niên tham gia.
6. Vận động hiến máu tình nguyện 20.000 đơn vị máu.
7. Khai thác Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp đạt 15 tỷ đồng.
8. Phát triển 70.000 Hội viên mới.
9. Xây dựng mới 600 Câu lạc bộ, đội nhóm; 200 chi hội Ngoài nhà nước; thành lập tổ chức Hội, câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích trong 20% doanh nghiệp của hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố.
10. Vận động thành lập 02 hội nghề nghiệp.

* Các công trình, chương trình trọng điểm:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện công trình “Cải thiện cảnh quan, môi trường sông Sài Gòn”.
2. Đưa vào hoạt động “Chuyến xe tri thức” phục vụ vùng sâu, vùng xa.
           
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”:
- Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các giải pháp, các công trình, phần việc làm theo lời Bác. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên kiên định lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chú trọng việc phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong quan hệ gia đình, bạn bè, nhà trường…
- Vận động hội viên, thanh niên nâng cao ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò phản biện xã hội của thanh niên, hiến kế giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
- Đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục pháp luật đến thanh niên theo hướng sinh động, dễ tiếp thu thông qua các hình thức sân khấu hóa, diễn đàn…; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội; tiếp tục triển khai chương trình Tư vấn pháp luật cho phạm nhân, chủ đề “Hành trình của niềm tin”; đẩy mạnh các giải pháp của tổ chức Hội LHTN trong tham gia cùng Đoàn thanh niên cảm hóa, giúp đỡ và giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong hội viên, thanh niên Thành phố.
- Tăng cường các giải pháp cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích, chống lối sống thờ ơ, ích kỷ, vô cảm; tuyên truyền lối sống văn hóa, văn minh và đấu tranh chống lại các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống trong thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên dương gương điển hình trên các lĩnh vực, tập trung xây dựng các điển hình, hình mẫu có sức tác động rộng rãi đối với thanh niên. Tổ chức Hội các cấp có sự định hướng xây dựng gia đình trẻ, hạnh phúc; tổ chức Liên hoan gia đình cán bộ Hội tiêu biểu.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên, các loại hình sinh hoạt gắn với sở thích của thanh niên, tập trung cho đối tượng thanh niên làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, thanh niên ngoại thành. Duy trì các loại hình sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt cộng đồng; đầu tư hoạt động du khảo về nguồn, thiết kế chương trình du lịch 01 ngày tham quan các công trình trọng điểm, các bảo tàng của thành phố.

2. Cuộc vận động “Tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”:
- Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”; phát huy hiệu quả các mô hình, giải pháp của cơ sở Hội trong việc vận động chủ nhà trọ cam kết không tăng giá điện, nước và đăng ký định mức tiêu thụ, tổ chức các đợt bán hàng lưu động…
- Kết nối các đội, nhóm tình nguyện mở để mời gọi tham gia vào các hoạt động tình nguyện chung; vận động, kết nối các nguồn lực để chăm lo hiệu quả cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại các mái ấm, nhà mở; trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi; tích cực tham gia cuộc vận động “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát động; vận động thanh niên tích cực hưởng ứng các đợt vận động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.
- Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong thanh niên; phát huy đội ngũ Thầy thuốc trẻ trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.
- Tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện của thanh niên Thành phố; tập trung cho các hoạt động gắn với tham gia thực hiện 06 chương trình đột phá của Thành phố; đầu tư giải pháp duy trì hiệu quả công trình sau chiến dịch, tham gia hỗ trợ các huyện ngoại thành trong xây dựng nông thôn mới…
- Tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng khu phố “An toàn - sạch đẹp - văn minh - nghĩa tình” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân dân cư”; trong đó tập trung vào giải pháp phát huy vai trò thanh niên trong xung kích thực hiện nhiệm vụ tại khu phố, xác định các công trình, phần việc cụ thể gắn với các tiêu chí xây dựng khu phố văn hóa.

3. Cuộc vận động “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:
 - Tổ chức hiệu quả các chương trình tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Khai thác các loại học bổng, quỹ khuyến học giúp thanh niên học tập, học nghề, trong đó tập trung hỗ trợ thanh niên công nhân học tập nâng cao trình độ, tay nghề, hỗ trợ thanh niên nông thôn về chuyển giao kỹ thuật sản xuất, hình thành các nhóm liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng về vốn, trợ nghề, giải quyết việc làm.
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chú ý đầu tư cho các cơ sở Hội chưa tiếp cận được nguồn Quỹ; tổ chức tuyên dương các gương thanh niên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, làm kinh tế giỏi; tiếp tục duy trì và phát triển mô hình dịch vụ cộng đồng, dịch vụ đô thị…
- Tổ chức các hoạt động tư vấn kinh tế cho thanh niên; đầu tư mở rộng hoạt động của “Vườn ươm doanh nghiệp trẻ”; phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Câu lạc bộ Giám đốc điều hành trong truyền đạt các kinh nghiệp khởi nghiệp, quản lý kinh doanh cho thanh niên.
- Vận động thanh niên tích cực tham gia cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam” nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Trang bị kỹ năng giúp thanh niên chủ động hội nhập và phát triển, vận động thanh niên trong chủ động rèn luyện nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức và khả năng thực hành văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp… Mỗi Ủy ban Hội phường, xã, thị trấn tổ chức ít nhất 01 hoạt động huấn luyện, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên trong năm.

4. Chương trình “Khi tổ quốc cần”:
- Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, phối hợp thực hiện chương trình “Vì Trường Sa thân yêu” của Đoàn; tập trung cho công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo qua đó cổ vũ tinh thần tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình trong thanh niên. Đa dạng các hình thức ủng hộ xây dựng biển, đảo Việt Nam tại từng cơ sở Hội.
- Phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội nhằm tạo điều kiện tốt cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và xuất ngũ trở về địa phương, chú ý các giải pháp chăm lo về vật chất, tinh thần. Phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên trong việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ gắn với đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề, tạo việc làm”.
- Tổ chức ký kết liên tịch giữa Hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Lực lượng thanh niên xung phong thành phố với Ủy ban Hội các quận/huyện trong việc phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức giao lưu, thắp sáng ước mơ cho học viên các trường, trung tâm cai nghiện; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tổng cục thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an.
- Đẩy mạnh công tác tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng các đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn…
- Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng phòng vệ, kỹ năng ứng phó với các tình huống xấu cho thanh niên; cơ sở Hội quận huyện tổ chức các hoạt động nhằm bồi đưỡng và giáo dục thanh niên về lòng tự hào dân tộc và các kiến thức về quốc phòng.

5. Thực hiện Chương trình “Xây dựng Hội vững mạnh”:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các kênh truyền thông từ cấp Thành đến cơ sở; đầu tư nâng chất website Hội LHTN Việt Nam Thành phố.
- Nâng chất hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng, phát huy hiệu quả mô hình hoạt động câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu trong các hoạt động huấn luyện kỹ năng cho thanh niên.
- Đầu tư, tăng cường công tác phát triển hội viên mới song song với việc hạn chế tỉ lệ hội viên giảm. Tăng cường công tác thống kê, nắm bắt tình hình của thanh niên để tạo nguồn phát triển hội viên.
- Đầu tư các giải pháp tập hợp trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; vận động thành lập tổ chức Hội, câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích trong 20% doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố; vận động thành lập Hội Tài xế trẻ và Hội Hướng dẫn viên du lịch trẻ.
- Đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc trên địa bàn Thành phố; tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, sống tốt đời, đẹp đạo”, “Liên hoan, giao lưu thanh niên các dân tộc toàn thành – Năm 2013
- Tổ chức “Ngày hội quốc tế của những người tình nguyện” 05/12 qua đó kết nối các nhóm tình nguyện mở trên cộng đồng mạng Internet, đồng thời tuyên dương, tôn vinh những tập thể thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động tình nguyện lần 01 – Năm 2013.
- Tổ chức đánh giá công tác thí điểm xây dựng tổ chức Hội trong trường trung học phổ thông.
- Tăng cường các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện thủ lĩnh thanh niên, chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn huấn luyện, rèn luyện các cấp. Tổ chức Hội thi Nghi thức điều lệ Hội; huấn luyện, đào tạo lực lượng tham gia trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương – Trại “Nguyễn Chí Thanh” khu vực miền Đông Nam Bộ năm 2013.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Hội tại cơ sở, trọng tâm là Ủy ban Hội phường, xã, thị trấn và chi hội khu phố, ấp. Phát triển các loại hình câu lạc bộ, đội nhóm tập hợp theo đối tượng, sở thích và nhu cầu của thanh niên trên địa bàn khu phố ấp, phường, xã, thị trấn; ban hành hướng dẫn cấp Thành về việc xây dựng chi hội vững tiến – Câu lạc bộ, đội, nhóm mạnh. Củng cố, đẩy mạnh hoạt động của các hội cấp thành hiện có.
- Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm tra trong việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác Hội vụ, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động. Duy trì giao ban hàng quý với các cơ sở Hội và câu lạc bộ, Hội, đội nhóm cấp Thành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tổ chức 02 đợt hoạt động và 01 chiến dịch từ cơ sở đến cấp thành:
- Đợt hoạt động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” (tháng 3,4/2013).
- Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 20 và Ngày hội của những người tình nguyện lần 7 năm 2012; chương trình kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện của thanh niên Thành phố (tháng 7, 8/2013).
- Đợt hoạt động kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 10/2013).

2. Tổ chức các hoạt động tập trung:
2.1. Cấp cụm các Tỉnh, Thành khu vực Miền Đông Nam Bộ:
- Tham gia trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương – Trại “Nguyễn Chí Thanh” cụm miền Đông Nam Bộ năm 2013 (Tháng 8/2013);
- Tổ chức Diễn đàn “Chân dung người khởi nghiệp” (tháng 10/2013);

2.2. Cấp thành:
- Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần VI, giai đoạn 2009 – 2012 (tháng 3/2013);
- Ngày hội hiến máu tình nguyện (tháng 4/2013);
- Liên hoan “Từ trái tim đến trái tim” (tháng 4/2013);
- Tổ chức “Liên hoan, giao lưu thanh niên các dân tộc toàn thành – Năm 2013” - Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, sống “tốt đời, đẹp đạo” (tháng 5/2013);
- Tập huấn chức danh Chủ tịch Hội LHTN phường, xã, thị trấn (tháng 6/2013);
- Liên hoan gia đình cán bộ Hội tiêu biểu (tháng 6/2013);
- Tổ chức hành trình du khảo về nguồn (tháng 7/2013);
- Ngày hội thanh niên vì biên giới, biển đảo (tháng 9/2013);
- Phối hợp tổ chức hội thi trực tuyến “Tự hào sử Việt” (Tháng 9/2013);
- Hội thi Nghi thức, điều lệ Hội - Năm 2013 (tháng 10/2013);
- Tổ chức Liên hoan và tuyên dương thanh niên tiến bộ toàn thành năm 2013 (tháng 10/2013);
- Phối hợp Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức Hội thi quản trò giỏi “Tôi và đồng đội” lần 3 – năm 2013 (tháng 10/2013);
- Phối hợp tổ chức chương trình “Viết tiếp ước mơ của Thúy” và “Ngày hội Hoa hướng dương” lần VI (tháng 11/2013);
- Ngày hội Quốc tế những người tình nguyện (tháng 12/2013);
- Tổ chức Chương trình tổng kết công tác Hội và đêm hội văn hóa chào năm mới 2014 (tháng 12/2013);
           
            2.2 Các hoạt động phối hợp cụm quận, huyện:
- Các đơn vị trong cụm họp thống nhất nội dung tổ chức hoạt động năm 2013, đảm bảo mỗi cụm tổ chức ít nhất 02 hoạt động cấp cụm trong năm.
- Các cụm gửi đăng ký nội dung hoạt động cụm năm 2013 (tên hoạt động, đơn vị đăng cai, dự kiến thời gian tổ chức) về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam Thành phố trước ngày 07/3/2013.

            2.3 Các cơ sở Hội:
Trên cơ sở chương trình công tác năm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố, các cơ sở Hội chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2013 phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.


                                                      TM. ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM THÀNH PHỐ
                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                                                                                                  
                                                                                             (Đã ký)
                                                                                        Phạm Hồng Sơn
Nơi nhận:                                                         :
- Trung ương Hội: Đoàn Chủ tịch, VP;
- Thành ủy: Thường trực, Ban Dân vận;
- HĐND-UBND: Thường trực, Ban TĐ-KT TP; VP;
- UBMTTQ: Thường trực, VP;
- Ban Thường vụ Thành Đoàn;
- Thành viên Ủy ban Hội LHTN TP;
- Các ban, VP Thành Đoàn;
- Cơ sở Hội;
- VP lưu.

 
 

                                                                                     


2013-02-27 [ 01 CT-UBH ] Chung Sức Trẻ Hành Động Vì An Sinh Xã Hội

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục VanBanVanBan2013. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/02/2013-02-27-01-ct-ubh-chung-suc-tre-hanh.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, February 27, 2013 DMCA com Protection Status