• [ Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03
Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***------
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3
NGHỀ : LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ

I.ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
        -  Đề thi có tổng số 04 câu được chia thành 02 phần ( nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). Phần kiến thức bắt buộc có  đề 02 câu có đề 03 câu (  Nếu đề có 2 câu thì -1 câu thuộc kiến thức môn Lắp đặt, 1 câu thuộc kiến thức môn Nâng chuyển thiết bị. Nếu đề có 3 câu thì  2 câu có kết cấu như trên câu còn lại thuộc kiến thức sử dụng dụng cụ thiết bị năng chuyển hoặc đo kiểm) và phần kiến thức tự chọn gồm 01 câu.
        -  Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng các câu hỏi trong phần bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra các cơ sở đào tạo tổ chức ra thêm 01 câu hỏi vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí. Trưởng ( hoặc Phó trưởng ) cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở mình phụ trách.
   Một số lưu ý khi sử dụng ngân hàng đề thi lý thuyết và đáp án :
             Do đặc thù một số trường sử dụng thiết bị không thống nhất hoàn toàn với yêu cầu trang thiết bị của chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, vì vậy một số câu hỏi và đáp án thuộc phần kiến thức bắt buộc ( câu 1,2 hoặc 3 của đề thi ) các trường ghi cụ thể loại thiết bị được sử dụng cho đào tạo tại cơ sở mình trong câu hỏi và đưa ra đáp án đúng với thiết bị đã chọn.
 II.ĐỀ THI THỰC HÀNH
        -  Đề thi có tổng số 03 mô đun được chia  ra thành 02 phần ( nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). Phần kiến thức bắt buộc gồm 02 mô đun ( 1 mô đun đánh giá thí sinh về kỹ năng lắp đặt các thiết bị cơ khí và 1 mô đun đánh giá thí sinh về kỹ năng nâng chuyển,hoặc sử dụng dụng cụ đo kiểm) và 01 mô đun phần kiến thực tự chọn.
        -  Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng 02 bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra các cơ sở đào tạo tổ chức ra thêm 01 mô đun vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí. Trưởng ( hoặc Phó trưởng ) cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở mình phụ trách.
        -  Thời gian tổ chức thi kỹ năng nghề cho sinh viên là 6 giờ, các cơ sở đào tạo căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình để tổ chức thi cho phù hợp, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng.
   Một số lưu ý khi sử dụng ngân hàng đề thi thực hành nghề :
            +  Do đặc thù một số trường sử dụng thiết bị không thống nhất hoàn toàn với yêu cầu trang thiết bị của chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, vì vậy một số câu hỏi và đáp án thuộc phần kiến thức bắt buộc ( mô đun 3 của đề thi ) các trường ghi cụ thể loại thiết bị được sử dụng cho đào tạo tại cơ sở mình trong câu hỏi và đưa ra đáp án đúng với thiết bị đã chọn.
            +  Mô đun 2 của đề thi thực hành nghề đã  chỉ rõ  là sử dụng hoặc chế tạo các dụng cụ nâng chuyển (tết cáp, tạo khuyên, nối cáp..) tuy nhiên các trường có thể sử dụng  các vật tư khác cho phù hợp với cơ sở đào tạo của mình.
             +  Các đề thi thực hành đều đã có thang chấm điểm chi tiết trong đề thi, quá trình đánh giá bài thi thực hành là dựa trên kết quả thực tế của học sinh căn cứ vào các tiêu chí trong thang điểm trong ngân hàng đề thi.
            +  Phần thi kỹ năng nghề chúng tôi có đáp án cụ thể, các trường sử dụng tiêu chí chấm điểm trong đề thi để đánh giá bài làm của thí sinh phải đạt được, do vậy tiêu chí chấm điểm trong các đề thi thực hành nghề được coi như chuẩn đào tạo nghề.
     Số lượng và mã đề thi :
         - 50 đề thi lý thuyết : Mã ký hiệu LĐTBCK - LTX ( X = 01 - 50 ).  
         - 50 đáp án đề thi lý thuyết : Mã ký hiệu ĐA- LĐTBCK - LTX (X = 01 - 50). 
         -  50 đề thi thực hành : Mã ký hiệu LĐTBCK - THX ( X = 01 - 50 ). 
        
      Lưu ý :
         -  Đề nghị các cơ sở đào tạo không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
         - Các trường tự cập nhật các thông tin về cơ sở vật chất, họ tên kỹ thuật viên,... trong phần phụ lục đi kèm.
                                                                                             Chuyên gia trưởng


                                                                                                                          Lê Đức Mậu
------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


============================[ Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_8.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, January 8, 2013 DMCA com Protection Status