• [ Quản Trị Khách Sạn ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Quản Trị Khách Sạn ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Quản Trị Khách Sạn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3
NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

I. ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Nội dung của đề gồm 2 phần:
+ Phần bắt buộc chiếm 70% nội dung của đề thi, tương ứng với 70% số điểm của toàn bài, thời gian làm bài 60 phút;
+ Phần tự chọn chiếm 30% nội dung của đề thi, tương ứng với 30% số điểm của toàn bài, thời gian làm bài 30 phút.
- Yêu cầu: Các câu hỏi thuộc phần kiến thức bắt buộc được quy định trong chương trình khung thuộc 4 mô đun đào tạo nghề bắt buộc là MH 21- Quản trị nguồn nhân lực, MĐ 23- Nghiệp vụ lễ tân, MĐ 24 - Nghiệp vụ nhà hàng và MĐ 25 - Nghiệp vụ buồng . Cấu trúc của đề thi bao gồm 3 câu:
            + Câu 1: 30%, thang điểm 3
            + Câu 2: 20%, thang điểm 2
            + Câu 3: 20%, thang điểm 2
- Nội dung: Thể hiện kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong chương trình khung và chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn.
 - Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng 04 câu bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏi vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị khách sạn. Trưởng hoặc Phó trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở do mình phụ trách.
II. ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ
Nội dung của đề gồm 2 phần:
+ Phần bắt buộc chiếm 70% nội dung của đề thi, tương ứng với 70% số điểm của toàn bài, thời gian làm bài 80 phút;
+ Phần tự chọn chiếm 30% nội dung của đề thi, tương ứng với 30% số điểm của toàn bài, thời gian làm bài 20 phút.
- Yêu câu: Các kỹ năng bắt buộc được quy định trong chương trình khung thuộc 3 mô đun đào tạo nghề bắt buộc là MĐ 23- Nghiệp vụ lễ tân, MĐ 24 - Nghiệp vụ nhà hàng và MĐ 25 - Nghiệp vụ buồng. Cấu trúc của đề thi bao gồm:
            + Nghiệp vụ lễ tân: 30%
            + Nghiệp vụ buồng: 20%
            + Nghiệp vụ nhà hàng: 20% (Phần thi Nghiệp vụ nhà hàng nội dung đề chỉ đưa ra cấu trúc chung cho thực đơn, chính vì vậy tùy theo điều kiện của từng trường, các trường tự bổ sung tên món ăn cụ thể cho phù hợp với đặc điểm của từng trường).
- Nội dung: Thể hiện kỹ năng cơ bản và chuyên sâu trong chương trình khung và chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn.
- Số lượng, thời gian và thang điểm:
+ Nghiệp vụ lễ tân: thời gian thực hành 20 phút/1 thí sinh, thang điểm 30
+ Nghiệp vụ buồng: thời gian thực hành 30 phút/1 thí sinh, thang điểm 20
+ Nghiệp vụ nhà hàng: thời gian thực hành 30 phút/1 thí sinh, thang điểm 20.
 - Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng 03 phần thi bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏi vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị khách sạn. Trưởng hoặc Phó trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở do mình phụ trách.
- Các đề thi thực hành đều có thang điểm chi tiết, quá trình đánh giá bài thi thực hành là dựa trên kết quả thực tế của học sinh căn cứ vào các tiêu chí trong thang điểm trong ngân hàng đề thi.
- Cách cho điểm và xét kết quả đối với đề thi thực hành, thí sinh làm bài phải đạt hai điều kiện sau:
+ Tổng điểm tối đa là 50 điểm (cho cả phần bắt buộc và tự chọn)
+ Trong mỗi phần bắt buộc hay tự chọn phải đạt 10 điểm trở lên (điểm dưới 10 sẽ quy về điểm liệt)
- Thời gian tổ chức thi kỹ năng không quá 8 giờ, các cơ sở đào tạo căn cứ cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình để tổ chức thi cho phù hợp, đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan.
- Số lượng và mã đề thi:
+ 50 đề lý thuyết: Mã ký hiệu QTKS_LT (X= 01-50)
+ 50 đáp án lý thuyết: Mã ký hiệu DA_QTKS_LT (X= 01-50)
+ 50 đề thực hành: Mã ký hiệu QTKS_TH (X= 01-50)
+ 50 đáp án thực hành: Mã ký hiệu DA_QTKS_TH (X= 01-50)
- Lưu ý:  Đề nghị các cơ sở đào tạo không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
DANH SÁCH CHUYÊN GIA

TT
Họ và tên
Điện thoại
Địa chỉ mail
Ghi chú
   1.                 
Nguyễn Thị Hợp
0934 430 997

   2.                 
Bùi Thị Lan
01263 461 506

   3.                 
Trương T. Như Duyên
0987 312 138

   4.                 
Trần T. Thanh Phượng
0905 390 960

   5.                 
Dương Đặng Hòa
0914 079 181

   6.                 
Lê Thanh Quế
0903 714 224

   7.                 
Nguyễn Tiến Trung
0908 796 686


  Chuyên gia trưởng
(Đã ký)    Nguyễn Thị Hợp

------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload============================[ Quản Trị Khách Sạn ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_7899.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, January 8, 2013 DMCA com Protection Status