• [ Điện Tàu Thủy ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Điện Tàu Thủy ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03


Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Điện Tàu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3
NGHỀ: ĐIỆN TÀU THỦY

           
I. ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Số lượng câu hỏi: Mỗi đề thi có từ 3 đến 5 câu hỏi tùy theo từng đề cụ thể.
2. Thang điểm: Theo thang điểm 10, trong đó: phần bắt buộc: 7 điểm;  phần tự chọn: 3 điểm
3. Thời gian làm bài: 150 phút, trong đó: phần bắt buộc: 105 phút; phần tự chọn: 45 phút
4. Nội dung, cấu trúc của đề thi gồm 2 phần như sau:
             + Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Điện tàu thủy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; gồm có 01 câu thuộc môn học kỹ thuật cơ sở (MH: 15, 16, 17, 18, 19); từ 1 đến 2 câu còn lại thuộc các môn học, mô đun chuyên ngành (22, 23, 24, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50).
            + Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Điện tàu thủy của trường đã được xây dựng và ban hành.
5. Biên soạn phần tự chọn: Căn cứ vào bộ ngân hàng đề thi, đáp án lý thuyết tốt nghiệp cao đẳng nghề Điện tàu thủy khóa 3 (2009 - 2012) do Tổng cục Dạy nghề ban hành, các trường tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏi và đáp án cho phần tự chọn thành bộ đề thi tốt nghiệp hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
            + Nội dung của các câu hỏi phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Điện tàu thủy do trường đã xây dựng và ban hành.
            + Thời gian làm bài cho phần tự chọn là 45 phút.

II. ĐỀ THI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Nội dung và cấu trúc của đề thi: Mỗi đề thi gồm 2 phần như sau:
+ Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Điện tàu thủy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, thuộc các mô đun chuyên ngành (các MĐ:34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50).
+ Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Điện tàu thủy của trường đã được xây dựng và ban hành.
Thang điểm: Theo thang điểm 100, trong đó: phần bắt buộc: 70 điểm; phần tự chọn: 30 điểm, sau khi chấm xong thì điểm của bài thi được quy về thang điểm 10 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
2. Thời gian làm bài: Từ 240 phút đến 480 phút tùy theo từng đề cụ thể.
3. Biên soạn phần tự chọn: Căn cứ vào bộ ngân hàng đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề Điện tàu thủy khóa 3 (2009-2012) do Tổng cục Dạy nghề ban hành, các trường tổ chức biên soạn bổ sung các mô đun phần tự chọn cho từng đề để hoàn thiện thành bộ đề thi tốt nghiệp hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Nội dung của các mô đun phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo cao đẳng nghề tàu thủy do trường đã xây dựng và ban hành.
+ Thời gian làm bài cho phần tự chọn tùy thuộc vào từng mô đun cụ thể nhưng phải đảm bảo yêu cầu không vượt quá 30% tổng thời gian của toàn bài thi hoàn chỉnh (thời gian phần bắt buộc + thời gian phần tự chọn).
Số lượng và mã đề thi
            - 50 đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu ĐTT-LT X (X=01-50)
            - 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu ĐA ĐTT-LT X (X=01-50)
            - 50 đề thi thực hành: Mã ký hiệu ĐTT-TH X (X=01-50)
Lưu ý:
-          Đề nghị các cơ sở đào tạo không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
-          Các trường tự cập nhật các thông tin về cơ sở vật chất, họ tên kỹ thuật viên… trong phần phụ lục đi kèm.

Chuyên gia trưởng------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================


[ Điện Tàu Thủy ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_7898.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, January 7, 2013 DMCA com Protection Status