• [ Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ
Trong đây đặc biệt có kèm theo cả đáp án nữa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3
NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Số lượng và mã đề thi
- 50 đề thi lý thuyết có ký hiệu mã QTDNVVN - LT X (X= 01÷50)
- 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết có ký hiệu mã DAQTDNVVN - LT X (X= 01÷50)
- 50 đề thi thực hành có ký hiệu mã QTDNVVN - TH X (X= 01 ÷ 50)
- 50 đáp án chấm đề thi thực hành có ký hiệu mã DA QTDNVVN - TH X (X= 01÷50).
Yêu cầu các trường không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
2. Mẫu định dạng
            Đề thi lý thuyết và đề thi thực hành được xây dựng theo mẫu định dạng chung của TCDN.
3. Nội dung và cấu trúc của đề thi
- Nội dung: Nội dung đề thi tốt nghiệp (phần bắt buộc) nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Đề thi đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.
- Cấu trúc:
 Mỗi đề thi gồm 2 phần:
+ Phần bắt buộc đã được xây dựng hoàn chỉnh, yêu cầu các trường không được sửa lại nội dung đề thi, đáp án, biểu điểm.
+ Phần tự chọn: do các trường tổ chức biên soạn bổ sung thêm câu hỏi, bài tập vào đề thi, đáp án và biểu điểm để thành bộ đề thi hoàn chỉnh.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Số lượng câu hỏi: Mỗi đề thi có 4 câu hỏi.
2. Thang điểm: Theo thang điểm 10, trong đó: phần bắt buộc: 7 điểm;  phần tự chọn: 3 điểm
3. Thời gian làm bài: 180 phút, trong đó: phần bắt buộc: 120 phút; phần tự chọn: 60 phút
4. Nội dung, cấu trúc của đề thi gồm 2 phần như sau:
            + Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; gồm có 03 câu thuộc môn học chuyên ngành. (MH 20; MH 32; MH 34; MH 35)
            + Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ của trường đã được xây dựng và ban hành, phần này gồm 01 câu.
5. Biên soạn phần tự chọn: Căn cứ vào bộ ngân hàng đề thi, đáp án lý thuyết tốt nghiệp CĐN Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ khóa 3 ( 2009 - 2012 ) do Tổng cục Dạy nghề ban hành các trường tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏiđáp án cho phần tự chọn thành bộ đề thi hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
            + Nội dung của các câu hỏi phần tự chọn nằm trong phần nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ do trường đã xây dựng và ban hành.
            + Thời gian làm bài cho phần tự chọn là 60 phút.
6. Tổ chức, chuẩn bị đề thi:
 Đề thi lý thuyết nghề sẽ được bốc trước thời gian thi 1 ngày và được bảo mật đến giờ thi. Các trường sau khi bốc đề sẽ tự biên soạn và bổ sung theo môđun, môn học tự chọn để biên tập thành đề thi hoàn chỉnh.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Nội dung và cấu trúc của đề thi: gồm 2 phần
- Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, thuộc các môn học chuyên ngành, thể hiện đầy đủ các kỹ năng như lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, đề ra các chiến lược kinh doanh...(MH27, MH 31,MH32, MH33, MH 34,MH 35)
- Phần tự chọn : Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ của trường đã được xây dựng và ban hành, phần này gồm 01 câu.
2. Thang điểm: Theo thang điểm 100. Sau đó quy đổi về thang điểm 10
3. Thời gian làm bài:  240 phút.
4. Tổ chức, chuẩn bị đề thi: 
- Đề thi thực hành sẽ được bốc trước thời gian thi 2 ngày và được bảo mật đến giờ thi, giáo viên chuyên môn các trường phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ quá trình thi sao cho đạt kết quả tốt nhất.
                                                                        Chuyên gia trưởng

                                                                                   Đã ký
                                                                           
                                                                           Chu Duy Hòa ------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================[ Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_6302.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, January 7, 2013 DMCA com Protection Status