• [ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Quản Trị Cơ Sở Dữ LiệuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOÁ II (2008-2011)

I. QUI ĐỊNH CHUNG
            - Phần bắt buộc của mỗi đề thi là 70% khối lượng nội dung, kiến thức, kỹ năng của toàn bài thi bao gồm : nội dung kiến thức, kỹ năng bắt buộc trong chương trình khung của nghề Quản trị cơ sở dữ liệu.  Khối lượng nội dung, kiến thức, kỹ năng tự chọn chiếm 30% phần còn lại của mỗi đề thi được lựa chọn từ các môn học/môđun nghề bắt buộc hoặc tự chọn trong chương trình khung nghề quản trị cơ sở dữ liệu, phần này do các trường tự chọn.
- Thời gian làm bài cho mỗi đề thi:
                        Lý thuyết : thời gian làm bài 150 phút (120 phút cho phần bắt buộc; 30 phút cho phần tự chọn)
                        Thực hành : thời gian làm bài 8h (05 giờ cho phần bắt buộc; 03 giờ cho phần tự chọn)
-          Môn học/Môđun được chọn để đưa vào đề thi (phần bắt buộc):
            Lý thuyết :
                                    + Cơ sở dữ liệu
+ Hệ quản trị CSDL
                                    + PTTK hệ thống
                                    + CSDL phân bố
            Thực hành :
                                    + Lập trình cơ sở dữ liệu
                                    + Quản trị HTCSDL
                                   
            - Phần tự chọn: Do các trường tự ra đề thi căn cứ theo yêu cầu nội dung, kiến thức của người học, điều kiện cơ sở vật chất vv...để đưa thêm các câu hỏi vào đề thi.
-          Mẫu đề thi lý thuyết và thực hành (theo mẫu của bộ đề).
II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
Ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho sinh viên khoá II năm (2008 – 2011) của nghề Quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm 100 bộ đề thi, trong đó đề thi lý thuyết chuyên môn nghề gồm 50 bộ và đề thi thực hành gồm 50 bộ, các trường khi tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khoá II cần chú ý một số vấn đề sau:
            - Các trường tổ chức bốc thăm 03 đề thi từ ngân hàng đề thi (03 đề lý thuyết, 03 đề thực hành (có sự giám sát của các cơ quan cấp trên, cơ quan quản lý đào tạo nghề) sau đó biên tập thành đề thi của Trường (kèm theo đáp án, thang điểm) trình Lãnh đạo trường phê duyệt để tổ chức thi. cụ thể :
                        + Ban đề thi tổ chức bắt thăm đề thi từ ngân hàng đề thi.
                        + Lập biên bản bắt thăm đề thi.
                        + Điều chỉnh, Bổ sung nội dung đề thi (30% phần tự chọn, hoặc chỉnh sửa những phần chưa hợp lý trong phần bắt buộc của đề thi -  nếu có sai sót)
                        + Biên tập đề thi, đáp án, thang điểm.
                        + Trình chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp (hoặc trưởng ban đề thi của Hội đồng thi tốt nghiệp) phê duyệt để thực hiện.
-          Đề thi lý thuyết chuyên môn nghề:
+ Tổ chức bắt thăm và in sao đề thi ngay trước khi thi, bảo mật đề thi đã chọn;
                        + Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
                        + Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
-          Đề thi thực hành:
+ Tổ chức bốc thăm trước khi thi từ 3 đến  5 ngày để các trường chuẩn bị máy móc, thiết bị, phôi liệu thực hành;
                        + Căn cứ vào yêu cầu các trang thiết bị, dụng cụ vật tư cần thiết của mỗi đề thi (đã được bốc thăm) cơ sở đào tạo chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ vật tư đúng theo yêu cầu tại phòng thi phục vụ cho thí sinh làm bai thi;
                        + Trong quá trình thực hiện bài thi, nếu  hệ thống thiết bị trục trặc do sự cố khách quan thì phần thời gian khắc phục sự cố không tính vào thời gian làm bài thi;
+  Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
                        +  Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
   Đề thi Lý thuyết và thực hành được chia làm hai phần :

1. PHẦN BẮT BUỘC
-   Phần thi bắt buộc đối với đề thi lý thuyết thì thời gian làm bài thi là 120 phút với số điểm là 7 điểm,
-   Phần thi bắt buộc đối với đề thi thực hành thì thời gian làm bài thi là 05 giờ với số điểm là 70 điểm,
-   Trong phần này các trường không được phép thay đổi nội dụng cũng như không được phép chỉnh sửa trong đề thi. Chỉ thay đổi những nội dung không hợp lý hoặc có sai sót trong đề thi (sau khi được sự cho phép của cơ quan quản lý cấp trên)
-   Phần này đã có đáp án và cách cho điểm cho từng phần được ghi cụ thể trong đáp án.
2. PHẦN TỰ CHỌN
Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi:
§  Phần thi tự chọn đối với đề thi lý thuyết thì thời gian làm bài thi là 30 phút với số điểm tố đa là 3 điểm.
§  Phần thi tự chọn đối với đề thi thực hành thì thời gian làm bài thi là 03 giờ với số điểm tối đa là 30 điểm
* Ghi chú:
  • Đối với đề thi thực hành thì thang điểm chấm là 100 điểm nhưng sau khi chấm xong thì qui đổi về thang điểm 10.
  • Khi đề thi có sai sót, đề nghị Trường bốc thăm đề thi phải báo cáo với các cơ quan quản lý cấp trên để thực hiện chỉnh sửa trước khi tổ chức thi với đề thi được chọn.
BAN BIÊN SOẠN ĐỀ THI NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload============================

[ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_5415.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, January 8, 2013 DMCA com Protection Status