• [ Quản Trị Nhà Hàng ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Quản Trị Nhà Hàng ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Quản Trị Nhà Hàng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 32
 NGHỀ: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

I. ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Đề thi lý thuyết nghề Quản trị nhà hàng có 02 phần, phần I là phần bắt buộc chiếm 7 điểm (70%), phần II là phần tự chọn do các trường tự soạn chiếm 3 điểm (30%). Tổng thời gian làm bài là 150 phút. Trong đó phần bắt buộc chiếm 105 phút và phần tự chọn do các trường ra chiếm 45 phút.
+ Phần I: 7 điểm, là phần bắt buộc có 04 câu hỏi. Câu số 1 đến câu số 3 có nội dung liên quan đến môn học nghiệp vụ bàn (MĐ 20) và nghiệp vụ bar (MĐ 21), mỗi câu 1,5 điểm, tổng 3 câu là 4,5 điểm. Các nguồn sách tham khảo để ra đề và làm đáp án:
·         Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng của VTCB
·         Tiêu chuẩn kỹ năng nghề VTOS
Câu số 4 có nội dung liên quan đến môn Quản trị kinh doanh nhà hàng (MĐ22), 2,5 điểm. Tổng điểm 4 câu của phần I là 7 điểm (chiếm 70% số điểm). Các nguồn sách tham khảo để ra đề và làm đáp án:
·         Chương trình khung của Quản trị kinh doanh nhà hàng
·         Giáo trình quản trị kinh doanh nhà hàng của trường Cao đẳng du lịch Hà Nội
·         Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng của Trịnh Xuân Dũng
+ Phần II: 3 điểm, là phần do trường tự soạn, đây là phần do các trường tự ra kết hợp với phần bắt buộc để đạt tổng điểm: 10 điểm.
 Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng 04 câu bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra các cơ sở đào tạo tổ chức ra thêm 30% (3 điểm) phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị nhà hàng. Trưởng (hoặc Phó trưởng) cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở do mình phụ trách.

II. ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ
Đề thi thực hành nghề quản trị nhà hàng có 02 phần, phần I là phần bắt buộc chiếm 70 điểm (70%), phần II là phần tự chọn do các trường tự soạn chiếm 30 điểm (30%). Tổng thời gian làm bài cho 01 sinh viên là 60 phút. Trong đó phần bắt buộc chiếm 42 phút và phần tự chọn do các trường ra chiếm 18 phút
+ Phần I: 70 điểm
Câu 01 là bài tập đặt bàn: bao gồm các kỹ năng chuẩn bị nhà hàng trước khi phục vụ
Câu 02,03, 05: bao gồm các kỹ năng vụ thức ăn
Mỗi trường có thể bốc thăm nhiều đề thi thực hành trong ngân hàng đề thi cho nhiều sinh viên thi.
Câu  04: bao gồm kỹ năng phục vụ đồ uống trong bữa ăn
Câu 06: kỹ năng pha chế và phục vụ đồ uống
+ Phần II: 30 điểm, là phần do trường tự soạn, đây là phần do các trường tự ra kết hợp với phần bắt buộc để đạt tổng điểm: 100 điểm.

Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng bài bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra các cơ sở đào tạo tổ chức ra thêm 30% (30 điểm) phần kỹ năng trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng Quản trị nhà hàng. Trưởng (hoặc Phó trưởng) cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở do mình phụ trách.
Thời gian tổ chức thi kỹ năng nghề cho sinh viên là 01 giờ, các cơ sở đào tạo căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình để tổ chức thi cho phù hợp, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng.          
Số lượng và mã đề thi
            - 50 đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu QTNH - LT X (X=01-50)
            - 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu ĐA QTNH - LT X (X=01-50)
            - 50 đề thi thực hành và đáp án : Mã ký hiệu QTNH - TH X (X=01-50)
Lưu ý:
-          Đề nghị các cơ sở đào tạo không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.

                                                                                    Chuyên gia trưởng đã ký


                                                                                        Trương Phước Tài
------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload============================


[ Quản Trị Nhà Hàng ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_4666.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, January 8, 2013 DMCA com Protection Status