• [ Nguội Sửa Chữa Máy Công Cụ ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Nguội Sửa Chữa Máy Công Cụ ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Nguội Sửa Chữa Máy Công Cụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 06  năm 2011

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II
NGHỀ :  NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ

            Theo sự chỉ đạo của Tổng cục Dạy nghề về việc xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa II (2008 - 2011). Nhóm chuyên gia gồm 10 giáo viên và các giáo viên của 6 trường Cao đẳng nghề đã tiến hành xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ đề thi cao đẳng nghề sửa chữa máy công cụ khóa II (2008 - 2011), sau khi đã được tổ chức thống nhất và chỉnh sửa, ban đề thi hướng dẫn các cơ sở dạy nghề có đào tạo trình độ cao đẳng nghề sử dụng ngân hàng đề thi tốt nghiệp như sau:
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Số lượng và mã đề thi
            - 50 đề thi lý thuyết có ký hiệu mã SCMCC - LT X (X= 01÷50)
            - 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết có ký hiệu mã ĐA SCMCC - LT X (X= 01÷50)
            - 50 đề thi thực hành có ký hiệu mã SCMCC - TH X (X= 01÷50)
            - 50 đáp án chấm đề thi thực hành có ký hiệu mã  ĐA NSCMCC - TH X (X= 01÷50)
Yêu cầu các trường không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
2. Mẫu định dạng
            Đề thi lý thuyết và đề thi thực hành theo mẫu định dạng của công văn 649/TCDN và mẫu định dạng của đề thi tay nghề quốc gia năm 2011


3. Nội dung và cấu trúc của đề thi
- Nội dung: Nội dung đề thi tốt nghiệp (phần bắt buộc) nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề ”SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ ” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số   38 / 2008  /QĐ- BLĐTBXH ngày  16  Tháng 4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
và đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.
- Cấu trúc:
A, Mỗi đề thi lý thuyết nghề   gồm 2 phần:
+ Phần bắt buộc đã được xây dựng hoàn chỉnh với số điểm là 7 điểm , yêu cầu các trường không được sửa lại nội dung đề thi, đáp án, biểu điểm.
+ Phần tự chọn: với số điểm là 3 điểm  do các trường tổ chức biên soạn bổ sung thêm câu hỏi, bài tập vào đề thi, đáp án và biểu điểm để thành bộ đề thi hoàn chỉnh.
B, Mỗi đề thi thực hành nghề  gồm
  + Phần bắt buộc 70 điểm đã được xây dựng hoàn chỉnh, yêu cầu các trường không được sửa lại nội dung đề thi, đáp án, biểu điểm.
    + Phần tự chọn  là 30 điểm  các trường sẽ tự ra đề và ghép với phần bắt  buộc để trở thành đề thi chính thức của trường mình.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Số lượng câu hỏi: Mỗi đề thi có 03 ĐẾN 05 câu hỏi.
2. Thang điểm: Theo thang điểm 10, trong đó: phần bắt buộc: 7 điểm;  phần tự chọn: 3 điểm
3. Thời gian làm bài lý thuyết : 180 phút (hoặc 150 phút) , trong đó: phần bắt buộc: 120 phút (hoặc 100 phút ); phần tự chọn: 60 phút( 50 phút)
4. Nội dung, cấu trúc của đề thi gồm 2 phần như sau:
            + Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề ”SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ ”  do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
     gồm có các câu thuộc môn học chuyên ngành :”môn học kỹ thuật sửa chữa máy công cụ, Thiết bị công nghiệp ”
      Các môn học bổ trợ cơ sở ngành : ” Dung sai, Vật liệu cơ khí, chi tiết máy...” được lồng ghép với các câu hỏi chuyên môn
            + Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ của trường đã được xây dựng và ban hành, phần này gồm 01 câu.
5. Biên soạn phần tự chọn: Căn cứ vào bộ ngân hàng đề thi, đáp án lý thuyết tốt nghiệp CĐN SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ khóa II (2008 - 2011) do Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn, các trường tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏiđáp án cho phần tự chọn thành bộ đề thi hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
            + Nội dung của các câu hỏi phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ do trường đã xây dựng và ban hành.
            + Thời gian làm bài cho phần tự chọn là 60 phút( 50 phút).
6. Tổ chức, chuẩn bị đề thi:
 Đề thi lý thuyết nghề sẽ được bốc trước thời gian thi 1 ngày và được bảo mật đến giờ thi. Các trường sau khi bốc đề sẽ tự biên soạn và bổ sung theo mô đun, môn học tự chọn để biên tập thành đề thi hoàn chỉnh.
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Nội dung và cấu trúc của đề thi: Mỗi đề thi gồm phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, thuộc các môn học chuyên ngành, thể hiện đầy đủ các kỹ năng của nghề SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ.
2. Thang điểm: Theo thang điểm 100 sau khi chấm xong sẽ qui về thang điểm 10 để xét
     + Phần bắt buộc là 01 đề tương ứng với số điểm là 70 điểm
     + Phần tự chọn  là 01 đề tương ứng với số điểm là 30 điểm
    Sau khi trường bốc thăm sẽ ghép đề của phần bắt buộc với phần tự chọn tạo thành đề thi chính thức của trường mình với số điểm là 100 điểm
3. Thời gian làm bài tùy theo đề song đảm bảo thấp nhất từ 03 giờ đến 12 giờ .
4. Tổ chức,bốc đề và chuẩn bị điều kiện thi: 
- Đề thi thực hành sẽ được bốc thăm trước thời gian thi 10 ngày để các trường chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ cho quá trình thi .
           - Giáo viên chuyên môn các trường & nhà trường  phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị, máy hoặc mô hình phục vụ cho bài thi theo yêu cầu của từng đề

                      Chuyên gia trưởng


                          Chu Hữu Được 


     DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ

TT
HỌ VÀ TÊN
GHI CHÚ
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
KÝ TÊN
1
Chu Hữu Được
Chuyên gia trưởng
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

2
Đinh Văn Hiếu
Chuyên gia
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

3
Đào Văn Dưỡng
Chuyên gia
Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai

4
Đặng Thọ Hợp
Chuyên gia
Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai

5
Nguyễn Văn Quang
Chuyên gia
Trường Cao đẳng nghê GTVT TW2

6
Nguyễn Đình Tuất
Chuyên gia
Trường Cao đẳng nghê GTVT TW2

7
Vũ Thị Hạnh
Chuyên gia
Trường Cao đẳng nghê CN Hà Nội

8
Bùi Trọng Hiền
Chuyên gia
Trường Cao đẳng Công nghiệpViệt Đức

9
Phạm Mạnh Nịnh
Chuyên gia
Trường Cao đẳng Công nghiệpViệt Đức

10
Võ Đông Duy
Chuyên gia
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapor

------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


============================

[ Nguội Sửa Chữa Máy Công Cụ ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_4132.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, January 8, 2013 DMCA com Protection Status