• [ Công Nghệ Ô Tô ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Công Nghệ Ô Tô ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Công Nghệ Ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ….. tháng 6 năm 2011

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II
NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ

            Theo sự chỉ đạo của Tổng cục dạy nghề về việc chỉnh sửa ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa II (2008 - 2011) theo ngân hàng đề thi chung. Nhóm chuyên gia gồm 16 cán bộ giáo viên của các trường đại học, cao đẳng và cao đẳng nghề đã tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện bộ đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa II nghề Công nghệ ô tô, sau khi đã được tổ chức thẩm định và chỉnh sửa, ban đề thi hướng dẫn các cơ sở dạy nghề có đào tạo trình độ cao đẳng nghề sử dụng ngân hàng đề như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Số lượng và mã đề thi
            - 50 đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu OTO-LT X (X=01-50)
            - 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu DA OTO-LT X (X=01-50)
            - 50 đề thi thực hành: Mã ký hiệu OTO-TH X (X=01-50)
Yêu cầu các trường không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
2. Mẫu định dạng
            Đề thi thực hành theo mẫu định dạng đề thi tay nghề quốc gia năm 2010.
3. Nội dung và cấu trúc của đề thi
- Nội dung: Nội dung đề thi tốt nghiệp (phần bắt buộc) nằm trong chương trình khung cao đẳng nghề Công nghệ ô tô do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Cấu trúc: Mỗi đề thi gồm 2 phần:
+ Phần bắt buộc đã được xây dựng hoàn chỉnh, yêu cầu các trường không được sửa lại nội dung đề thi, đáp án, biểu điểm và phiếu chấm bài.
+ Phần tự chọn: Do các trường tổ chức biên soạn bổ sung thêm câu hỏi, bài tập vào đề thi, đáp án và biểu điểm, phiếu chấm bài để thành bộ đề thi tốt nghiệp hoàn chỉnh của trường.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Số lượng câu hỏi: Mỗi đề thi có từ 3 đến 5 câu hỏi tùy theo từng đề cụ thể.
2. Thang điểm: Theo thang điểm 10, trong đó: phần bắt buộc: 7 điểm;  phần tự chọn: 3 điểm
3. Thời gian làm bài: 150 phút, trong đó: phần bắt buộc: 105 phút; phần tự chọn: 45 phút
4. Nội dung, cấu trúc của đề thi gồm 2 phần như sau:
            + Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Công nghệ ô tô của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; gồm có 03 câu thuộc mô đun chuyên môn nghề (từ MĐ 20 đến MĐ 35);
            + Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô của trường đã được xây dựng và ban hành, phần này từ 1 đến 2 câu tùy theo từng đề.
5. Biên soạn phần tự chọn: Căn cứ vào bộ ngân hàng đề thi, đáp án lý thuyết tốt nghiệp cao đẳng nghề Công nghệ ô tô khóa II (2008 - 2011) do Tổng cục Dạy nghề ban hành, các trường tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏi và đáp án cho phần tự chọn thành bộ đề thi tốt nghiệp hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
            + Nội dung của các câu hỏi phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Công nghệ ô tô do trường đã xây dựng và ban hành.
            + Thời gian làm bài cho phần tự chọn là 45 phút.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Nội dung và cấu trúc của đề thi: Mỗi đề thi gồm 2 phần như sau:
+ Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Công nghệ ô tô do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, thuộc các mô đun chuyên môn nghề (từ MĐ 20 đến MĐ 35).
+ Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Công nghệ ô tô của trường đã được xây dựng và ban hành.
Thang điểm: Theo thang điểm 100, trong đó: phần bắt buộc: 70 điểm; phần tự chọn: 30 điểm, sau khi chấm xong thì điểm của bài thi được quy về thang điểm 10 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
2. Thời gian làm bài: Từ 240 phút đến 480 phút tùy theo từng đề cụ thể.
3. Biên soạn phần tự chọn: Căn cứ vào bộ ngân hàng đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề Công nghệ ô tô khóa II (2008-2011) do Tổng cục Dạy nghề ban hành, các trường tổ chức biên soạn bổ sung các mô đun phần tự chọn cho từng đề để hoàn thiện thành bộ đề thi tốt nghiệp hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Nội dung của các mô đun phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo cao đẳng nghề Công nghệ ô tô do các trường đã xây dựng và ban hành.
+ Thời gian làm bài cho phần tự chọn tùy thuộc vào từng mô đun cụ thể nhưng phải đảm bảo yêu cầu không vượt quá 30% tổng thời gian của toàn bài thi hoàn chỉnh (thời gian phần bắt buộc + thời gian phần tự chọn).
Chuyên gia trưởng
Phạm Tố Như==========================DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ
CHỈNH SỬA ĐỀ THI ĐÁP ÁN CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 – 2011)

TT
Họ và tên
Trình độ
chuyên môn
Đơn vị
Chức danh
Điện thoại
Email

 1.  
Phạm Tố Như
Thạc sỹ
Trường CĐN Cơ khí NN
Phó HT
0912263657

 1.  
Nguyễn Lương Huy
Thạc sỹ
Trường CĐ CN Nam Định
Giảng viên
0948.279.038

 1.  
Lê Toàn Thắng
Kỹ sư
Trường CĐN Việt Hàn
Giảng viên
0916.890.345

 1.  
Đào Hữu Đoàn
Thạc sỹ
Trường CĐN Bắc Giang
Giảng viên
0912450515

 1.  
Đoàn Diệp Thạch
Thạc sỹ
Trường CĐN Cơ điện Thủy lợi
Giảng viên
0983505908
[email protected]             

 1.  
Nguyễn Khắc Sỹ
Kỹ sư
Trường CĐN CN Thanh Hóa
Giảng viên
0904.643.739

 1.  
Trần Văn Hải
Kỹ sư
Trường CĐN GTVT TW 2
Giảng viên
0983140709

 1.  
Trần Thế Trân
Kỹ sư
Trường CĐN KT CN
Giảng viên
0989589945

 1.  
Nguyễn Cao Sơn
Thạc sỹ
Trường CĐN Việt Đức Nghệ An
Giảng viên
0988 845 662

 1.  
Nguyễn Tiên Phong
Thạc sỹ
Trường CĐN Cơ điện Hà Nội
Giảng viên
0979392886

 1.  
Nguyễn Trọng Thiêm
Kỹ sư
Trường CĐN Thương Mại & CN
Giảng viên
0987.326.899

 1.  
Đoàn Xuân Miên
Kỹ sư
Trường CĐN Nam Định
Giảng viên
0915412790

 1.  
Nguyễn Thế Long
Thạc sỹ
Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình
Giảng viên
0912563853

 1.  
Trần Văn Hiệu
Thạc sỹ
Trường CĐN GTVT TW 1
Giảng viên
0982201676

 1.  
Lê Viết Thắng
Kỹ sư
CĐN CN Hà Nội
Giảng viên
0913557785

 1.  
Phạm Ngọc Phan Huy
Kỹ sư
CĐN Nha Trang
Giảng viên
0913426781

                                                                                                                                          ------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================


[ Công Nghệ Ô Tô ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_4039.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, January 7, 2013 DMCA com Protection Status