• [ Cắt Gọt Kim Loại ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Cắt Gọt Kim Loại ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Cắt Gọt Kim Loại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày      tháng     năm 2011

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
CAO ĐẲNG NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI KHÓA 2 (2008 – 2011)

            Theo sự chỉ đạo của Tổng cục dạy nghề về việc xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008 – 2011). Nhóm chuyên gia gồm 20 cán bộ giáo viên của 19 Trường cao đẳng nghề đã tiến hành xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại khóa 2 (2008 - 2011), sau khi đã được tổ chức thẩm định và chỉnh sửa ngày 03-06-2011, ban ra đề thi hướng dẫn các cơ sở dạy nghề sử dụng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Số lượng và mã đề thi.
- 50 đề thi lý thuyết có ký hiệu mã CGKL – LT X (X= 01 ÷ 50)
- 50 đáp án cho 50 đề chấm thi lý thuyết có ký hiệu mã
   DA CGKL – LT  X (X= 1÷50)
- 50 đề thi thực hành có ký hiệu mã: CGKL - TH X (X= 01 ÷ 50)
Yêu cầu các trường không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
2. Mẫu định dạng.
            Đề thi thực hành theo mẫu định dạng đề thi tay nghề quốc gia năm 2011.
3. Nội dung và cấu trúc của đề thi.
- Nội dung: Nội dung đề thi tốt nghiệp (phần bắt buộc) nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.
- Cấu trúc: Mỗi đề thi gồm 2 phần:
+ Phần bắt buộc đã được xây dựng hoàn chỉnh, yêu cầu các trường không được sửa lại nội dung đề thi, đáp án, biểu điểm và phiếu chấm bài.
+ Phần tự chọn: Do các trường tổ chức biên soạn bổ sung thêm câu hỏi, bài tập vào đề thi, đáp án và biểu điểm, phiếu chấm bài để thành bộ đề thi hoàn chỉnh.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ.
1. Số lượng câu hỏi: Mỗi đề thi tốt nghiệp gồm 5 câu hỏi tùy theo từng đề cụ thể (câu hỏi 5 do các trường tự biên soạn theo mô đun tự chọn của từng trường).
2. Thang điểm: Theo thang điểm 10, trong đó: phần bắt buộc: 7 điểm;  phần tự chọn: 3 điểm.
3. Thời gian làm bài: 180 phút, trong đó: phần bắt buộc: 135 phút; phần tự chọn: 45 phút
4. Nội dung, cấu trúc của đề thi gồm 2 phần như sau:
            + Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ CĐN nghề Cắt gọt kim loại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
Câu 1: Thuộc các môn học MH 9, MH10, MH11, MH12, MH13.
Câu 2: Thuộc các mô đun MĐ18, MĐ19, MĐ26, MĐ28, MĐ30, MĐ32.
Câu 3: Thuộc các mô đun MĐ20, MĐ21, MĐ22, MĐ23, MĐ24, MĐ25, MĐ35.
Câu 4: Thuộc các mô đun MĐ29, MĐ31, MĐ36, MĐ37.
+ Phần tự chọn: Câu 5 thuộc các mô đun từ MĐ40 đến MĐ45.       
            Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại của trường đã được xây dựng và ban hành.
5. Biên soạn phần tự chọn: Căn cứ vào bộ ngân hàng đề thi, đáp án lý thuyết đề thi tốt nghiệp CĐN Cắt gọt kim loại khóa 2 (2008 - 2011) do Tổng cục Dạy nghề ban hành, các trường tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏiđáp án cho phần tự chọn thành bộ đề thi hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
            + Nội dung của các câu hỏi phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo trình độ CĐN Cắt gọt kim loại do trường đã xây dựng và ban hành.
            + Thời gian làm bài cho phần tự chọn là 45 phút.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ.
1. Nội dung và cấu trúc của đề thi: Mỗi đề thi gồm 2 phần như sau:
+ Phần bắt buộc: Nội dung nằm trong chương trình khung trình độ CĐN nghề Cắt gọt kim loại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (từ MĐ15 đến MĐ39).
+ Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại của trường đã được xây dựng và ban hành.
Thang điểm: Theo thang điểm 100, trong đó: phần bắt buộc: 70 điểm; phần tự chọn: 30 điểm, sau khi chấm xong thì điểm của bài thi được quy về thang điểm 10 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
2. Thời gian làm bài: từ 240 phút đến 480 phút tùy theo từng đề cụ thể.
3. Biên soạn phần tự chọn: Căn cứ vào bộ ngân hàng đề thi thực hành tốt nghiệp CĐN Cắt gọt kim loại khóa 2 (2008-2011) do Tổng cục Dạy nghề ban hành, các trường tổ chức biên soạn bổ sung các mô đun phần tự chọn cho từng đề để hoàn thiện thành bộ đề thi thực hành hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Nội dung của các mô đun phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại do trường đã xây dựng và ban hành.
+ Thời gian làm bài cho phần tự chọn tùy thuộc vào từng mô đun cụ thể nhưng phải đảm bảo yêu cầu không vượt quá 30% tổng thời gian của toàn bài thi hoàn chỉnh (thời gian phần bắt buộc + thời gian phần tự chọn).

Nhóm các chuyên gia nghề Cắt gọt kim loại
                                                                             ------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================[ Cắt Gọt Kim Loại ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_3125.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, January 7, 2013 DMCA com Protection Status