• [ Điện Tử Công Nghiệp ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Điện Tử Công Nghiệp ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03


Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Điện Tử Công Nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2
 NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

I. ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
- Đề thi có tổng số 04 câu được chia ra thành 02 phần (nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). Phần kiến thức bắt buộc gồm 03 câu (1 câu thuộc kiến thức môn Kỹ thuật xung - số, 1 câu thuộc kiến thức môn Điện tử công suất, 1 câu thuộc kiến thức môn Vi điều khiển hoặc PLC) và phần kiến thức tự chọn gồm 01 câu.
- Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng 03 câu bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra các cơ sở đào tạo tổ chức ra thêm 01 câu hỏi vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề điện tử công nghiệp. Trưởng (hoặc Phó trưởng) cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở do mình phụ trách.
- Một số lưu ý khi sử dụng ngân hàng đề thi lý thuyết và đáp án:
            + Do đặc thù một số trường sử dụng thiết bị không thống nhất hoàn toàn với yêu cầu trang thiết bị của chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Điện tử công nghiệp, vì vậy một số câu hỏi và đáp án thuộc phần kiến thức bắt buộc (câu 3 của đề thi) các trường ghi cụ thể loại thiết bị đang được sử dụng cho đào tạo tại cơ sở mình trong câu hỏi và đưa ra đáp án đúng với thiết bị đã chọn.
            + Đáp án câu 03 (phần chương trình điều khiển) của các đề thi có thể chỉ là một trong số các phương án đúng, kết quả phải được chấm thực tế trên bài làm của thí sinh.

II. ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ
- Đề thi có tổng số 04 mô đun được chia ra thành 02 phần (nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). Phần kiến thức bắt buộc gồm 03 mô đun (1 mô đun đánh giá thí sinh về kỹ năng vẽ và thiết kế mạch trên máy tính, 1 mô đun đánh giá thí sinh về kỹ năng hàn ráp điện tử, đo lường, tìm lỗi; 1 mô đun đánh giá thí sinh về kỹ năng lập trình điều khiển) và  01 mô đun phần kiến thức tự chọn.
- Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng 03 mô đun bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra các cơ sở đào tạo tổ chức ra thêm 01 mô đun vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề điện tử công nghiệp. Trưởng (hoặc Phó trưởng) cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở do mình phụ trách.
- Thời gian tổ chức thi kỹ năng nghề cho sinh viên là 8 giờ, các cơ sở đào tạo căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình để tổ chức thi cho phù hợp, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng.
- Một số lưu ý khi sử dụng ngân hàng đề thi thực hành nghề:
            + Do đặc thù một số trường sử dụng thiết bị không thống nhất hoàn toàn với yêu cầu trang thiết bị của chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Điện tử công nghiệp, vì vậy một số câu hỏi và đáp án thuộc phần kiến thức bắt buộc (mô đun 3 của đề thi) các trường chỉ rõ loại thiết bị đang được sử dụng cho đào tạo tại cơ sở mình trong câu hỏi và đưa ra đáp án đúng với thiết bị đã chọn.
            + Mô đun 2 của đề thi thực hành nghề đã chỉ rõ là sử dụng bộ vi điều khiển họ 8051, tuy nhiên các trường có thể sử dụng vi điều khiển khác và thiết kế lại mạch cho đúng với vi điều khiển đó.
            + Các đề thi thực hành đều đã có thang chấm điểm chi tiết trong đề thi, quá trình đánh giá bài thi thực hành là dựa trên kết quả thực tế của học sinh căn cứ vào các tiêu chí trong thang chấm điểm trong ngân hàng đề thi.
            + Do đặc thù phần thi kỹ năng nghề nên không có 1 đáp án cụ thể, các trường sử dụng tiêu chí chấm điểm trong đề thi như là 1 mục tiêu mà bài làm của thí sinh phải đạt được, do vậy tiêu chí chấm điểm trong các đề thi thực hành nghề có thể coi như đáp án phần thi kỹ năng nghề.
Số lượng và mã đề thi
            - 50 đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu ĐTCN-LT X (X=01-50)
            - 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu ĐA ĐTCN-LT X (X=01-50)
            - 50 đề thi thực hành: Mã ký hiệu ĐTCN-TH X (X=01-50)
Lưu ý:
-          Đề nghị các cơ sở đào tạo không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
-          Các trường tự cập nhật các thông tin về cơ sở vật chất, họ tên kỹ thuật viên… trong phần phụ lục đi kèm.

Chuyên gia trưởng
LÊ VĂN THÁI


===========================


BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN GIA THAM DỰ
HỘI NGHỊ BIÊN SOẠN ĐỀ THI ĐÁP ÁN CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 – 2011)
NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP


TT
Họ và tên
Trình độ
chuyên môn
Đơn vị
Chức danh
Điện thoại
Email
   1     
Lê Văn Thái
Thạc sỹ
Trường ĐH Công nghiệp HN
Trưởng khoa
0912006453
   2     
Nguyễn Tiến Kiệm
Thạc sỹ
Trường ĐH Công nghiệp HN
Trưởng BM
0913083484
   3     
Nguyễn Tuấn Anh
Thạc sỹ
Trường ĐH Công nghiệp HN
Giảng viên
0916083605
   4     
Phạm Minh Vỹ
Cử nhân
Trường CĐN KT CN
P.Trưởng khoa
0978605990
   5     
Vũ Xuân Kiên
Kỹ sư
Trường CĐN Thương Mại & CN
Trưởng khoa
0123.982.9909
   6     
Ngô Thanh Đông
Kỹ sư
Trường CĐN Việt Nam Singapor
Giảng viên
0974903612
   7     
Nguyễn Thế Lợi
Thạc sỹ
Trường CĐN Cơ điện Thủy lợi
Trưởng BM
03213505698
[email protected]                   
   8     
Vũ Văn Hồng
Kỹ sư
Trường CĐ CN Xây Dựng
Giảng viên
0912153974
   9     
Lê Văn Em
Kỹ sư
Trường CĐN Đồng Nai
Trưởng BM
0903100487
10     
Nguyễn Ngọc Phấn
Kỹ sư
Trường CĐN số 8 – BQP
Trưởng BM
0935629639
11     
Trần Quốc Chính
Thạc sỹ
Trường CĐN Đà Nẵng
Trưởng BM
0905157752
12     
Chu Quốc Thái
Thạc sỹ
Trường CĐN Cơ khí NN
Giảng viên
0987617589
13     
Nguyễn Vân Thoại
Kỹ sư
Trường CĐN Nha Trang
PP Đào tạo
0983660207
14     
Phạm Tuấn Diệu
Kỹ sư
Trường CĐ CN Nam Định
Giảng viên
0983660270

[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected]
------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================


[ Điện Tử Công Nghiệp ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_2396.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, January 7, 2013 DMCA com Protection Status