• [ Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện và Điều Khiển Trong Công Nghiệp ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện và Điều Khiển Trong Công Nghiệp ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03
Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện và Điều Khiển Trong Công Nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3
NGHỀ: KỸ THUẬT LẮP ĐẶT VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP

I. ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
- Đề thi có tổng số 04 câu được chia ra thành 02 phần (nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). Phần kiến thức bắt buộc gồm 03 câu ( bao gồm các môn học/ mô đun như: cung cấp điện, máy điện, PLC, an toàn điện, lý thuyết mạch, chống sét) và phần kiến thức tự chọn gồm 01 câu.
- Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng 03 câu bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra các cơ sở đào tạo tổ chức ra thêm 01 câu hỏi vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp (nội dung môn học/ mô đun của câu tự chọn phải khác với 03 câu trong phần bắt buộc). Trưởng (hoặc Phó trưởng) cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở do mình phụ trách.
- Một số lưu ý khi sử dụng ngân hàng đề thi lý thuyết và đáp án:
            + Đáp án của các câu có liên quan đến phần thiết kế mạch hoặc viết chương trình điều khiển của các đề thi có thể chỉ là một trong số các phương án đúng, kết quả phải được chấm thực tế trên bài làm của thí sinh.
II. ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ
- Đề thi có tổng số 02 đến 03 mô đun được chia ra thành 02 phần (nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). Phần kiến thức bắt buộc gồm 01 đến 02 mô đun ( các mô đun này đánh giá về kỹ năng lắp đặt, đấu nối hoặc kỹ năng thiết kế của người học) và  01 mô đun phần kiến thức tự chọn (mô đun này nên dành để đánh giá những kỹ năng khác của người học).
- Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề phải sử dụng 03 mô đun bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Ngoài ra các cơ sở đào tạo tổ chức ra thêm 01 mô đun vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Trưởng (hoặc Phó trưởng) cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở do mình phụ trách.
- Thời gian tổ chức thi kỹ năng nghề cho sinh viên là từ 4 đến 8 giờ nhưng không quá 24 giờ, các cơ sở đào tạo căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình để tổ chức thi cho phù hợp, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng.
- Một số lưu ý khi sử dụng ngân hàng đề thi thực hành nghề:
            + Do đặc thù một số trường sử dụng thiết bị không thống nhất hoàn toàn với yêu cầu trang thiết bị của chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, vì vậy một số câu hỏi và đáp án thuộc phần kiến thức bắt buộc (mô đun 3 của đề thi) các trường chỉ rõ loại thiết bị đang được sử dụng cho đào tạo tại cơ sở mình trong câu hỏi và đưa ra đáp án đúng với thiết bị đã chọn.
            + Các đề thi thực hành đều đã có thang chấm điểm chi tiết trong đề thi, quá trình đánh giá bài thi thực hành là dựa trên kết quả thực tế của học sinh căn cứ vào các tiêu chí trong thang chấm điểm trong ngân hàng đề thi.
            + Do đặc thù phần thi kỹ năng nghề nên không có 1 đáp án cụ thể, các trường sử dụng tiêu chí chấm điểm trong đề thi như là 1 mục tiêu mà bài làm của thí sinh phải đạt được, do vậy tiêu chí chấm điểm trong các đề thi thực hành nghề có thể coi như đáp án phần thi kỹ năng nghề.
Số lượng và mã đề thi
            - 50 đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu KTLDD &DKTCN -LT X (X=01-50)
            - 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu ĐA KTLDD &DKTCN -LT X (X=01-50)
            - 50 đề thi thực hành: Mã ký hiệu KTLDD &DKTCN - TH X (X=01-50)
Lưu ý:
-          Đề nghị các cơ sở đào tạo không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
-          Các trường tự cập nhật các thông tin về cơ sở vật chất, họ tên kỹ thuật viên… trong phần phụ lục đi kèm.

Nhóm chuyên gia biên soạn
  (Đã ký)


------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


============================

[ Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện và Điều Khiển Trong Công Nghiệp ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe-ky_7.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, January 7, 2013 DMCA com Protection Status