• [ Kỹ Thuật Xây Dựng ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ Kỹ Thuật Xây Dựng ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03
ôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Kỹ Thuật Xây Dựng
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009-2012)
NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

I.ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ:
- Đề thi có 04 câu được chia thành hai phần: nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70% (tương đương 7,0 điểm); nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30% (tương đương 3,0 điểm).Tổng điểm hoàn thiện của 1 đề thi lý thuyết chuyên môn nghề là 10 điểm.
- Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề thi phải sử dụng 03 câu bắt buộc đã được biên soạn sẵn trong ngân hàng đề thi. Cơ sở đào tạo ra thêm 01 câu hỏi thuộc phần kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Kỹ thuật Xây dựng.
Trưởng hoặc phó trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi do Hội đồng thi tốt nghiệp trình trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở mình.

II.ĐỀ THI THỰC HÀNH:
- Đề thi thực hành được tổng hợp từ các mô đun chuyên môn nghề và được chia thành hai phần: nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70% (tương đương 70 điểm); nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30% (tương đương 30 điểm).
- Các cơ sở đào tạo sau khi bốc thăm đề thi phải sử dụng đề thi bắt buộc đã được biên soạn sắn trong ngân hàng đề thi. Cơ sở đào tạo ra thêm 01 phần kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Kỹ thuật Xây dựng.
Trưởng hoặc phó trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm phê duyệt đề thi do Hội đồng thi tốt nghiệp trình trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở mình.
- Thời gian thi thực hành 8 giờ (480 phút) trong đó: nội dung phần kiến thức bắt buộc 336 phút, nội dung phần kiến thức tự chọn 144 phút. Các cơ sở đào tạo căn cứ cơ sở vật chất, trang thiết bị của mình để tổ chức thi cho phù hợp, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.
Một số lưu ý khi sử dụng ngân hàng đề thi thực hành nghề:
+ Do tính chất đặc thù ở từng vùng miền của một số trường không thống nhất về nguyên vật liệu. Vì vậy một số đề thi có liên quan đến mô đun xây gạch thuộc phần kiến thức bắt buộc, các đơn vị đào tạo cần chỉnh sửa lại cho phù hợp theo nguyên vật liệu hiện có tại địa phương mình. (Hình dáng sản phẩm không thay đổi)
+ Do đặc điểm phần thi kỹ năng nghề nên không có đáp án cụ thể, các cơ sở sử dụng tiêu chí chấm điểm trong đề thi như là mục tiêu mà bài làm của thí sinh phải đạt được, do vậy tiêu chí chấm điểm trong các đề thi thực hành nghề có thể coi như đáp án phần thi kỹ năng nghề.
Số lượng và mã đề thi:
50 đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu KTXD-LT X ( X = 01 – 50)
50  đáp án đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu DA KTXD-LT X ( X = 01 -50)
50 đề thi thực hành: Mã ký hiệu KTXD-TH X (X = 01-50)

Chuyên gia trưởng


                                                    Th.s. Trần Đức Thành

------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================[ Kỹ Thuật Xây Dựng ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe-ky_458.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, January 7, 2013 DMCA com Protection Status