• Lịch Thi Kết Thúc Môn C11MT, T12MTLT , C10MT [update 03/12/2012]

Lịch Thi Kết Thúc Môn C11MT, T12MTLT , C10MT [update 03/12/2012]STT
MÔN HỌC
LỚP
SỐ SV
NGÀY KT
T.GIAN
ĐỊA ĐIỂM
GHI CHÚ
1
CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG DÂY
C11MT
35
10/12/2012
7g
PM
T. Phong
2
QT CSDL KC
C10MT
50
12/12/2012
14/12/2012
Nhóm 1: 8g
Nhóm 2: 8g
PM
C. Thà
3
QTM
T12MTLT
17
7/12/2012
18g
PM
T. Phong
4
ATM
T12MTLT
15
9/12/2012
13g
PM
T. Phong
5
WEB MAIL
T12MTLT
15
9/12/2012
7g
PM
T. Tôn
6
LINUX
T12MTLT
15
10/12/2012
18g
PM
T. Lộc
7
MẠNG LAN
T12MTLT
15
8/12/2012
18g
PLT
T. Vân

Ngày 03  tháng  12  năm 2012
                                                                          Khoa CNTT   

Lịch Thi Kết Thúc Môn C11MT, T12MTLT , C10MT [update 03/12/2012]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HocTapThiKTM. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/lich-thi-ket-thuc-mon-c11mt-t12mtlt.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, December 5, 2012 DMCA com Protection Status