LAB SQL Bài 02 - Quản Lý Chuyến Bay

LAB SQL 2008

BÀI 2

Bài tập kiểm tra : cô Thà
Đáp án giải bởi : Tâm Gà

====  Đề bài : QUẢN LÝ CHUYẾN BAY


Câu 1: Tạo CSDL QLCHUYENBAY lưu trong thư mục của thí sinh như sau:

- Tập tin dữ liệu thứ 1: tên tập tin luận lý là qlcb_data1, tên tập tin vật lý là qlcb_data1.mdf, dung lượng ban dầu là 3MB, dung lượng tối đa là 10MB, lượng tăng trưởng là 1MB.
- Tập tin dữ liệu thứ 2: nằm ở nhóm filegroup2, tên tập tin luận lý là qlcb_data2, tên tập tin vật lý là qlcb_data2.ndf, dung lượng ban dầu là 2MB, dung lượng tối đa là 8MB, lượng tăng trưởng là 1MB.
- Tập tin dữ liệu thứ 3: nằm ở nhóm filegroup3, tên tập tin luận lý là qlcb_data3, tên tập tin vật lý là qlcb_data3.ndf, dung lượng ban dầu là 2MB, dung lượng tối đa là 8MB, lượng tăng trưởng là 1MB.
- Tập tin nhật ký: tên tập tin luận lý là qlcb_log1, tên tập tin vật lý là qlcb_log1. ldf, dung lượng ban dầu là 2MB, dung lượng tối đa là 5MB, lượng tăng trưởng là 1MB.


Câu 2: Tạo các quan hệ (bảng) sau trên nhóm chính:
- CHUYENBAY(Machuyen, Tenchuyen, Batdau, Ketthuc)
 Tân từ : Mỗi chuyến bay có một tên chuyến bay, thời điểm bắt đầu (Batdau), thời điểm kết thúc (Ketthuc). Mỗi chuyến bay có một mã số (Machuyen) duy nhất để phân biệt với các chuyến bay khác.
Với: Machuyen: tinyint, identity(1,1). Batdau<Ketthuc

Tạo các quan hệ (bảng) sau trên nhóm filegroup2:
- MAYBAY(Mamaybay, Tenmaybay, Sochongoi)
 Tân từ : Mỗi máy bay có một tên máy bay, có số chỗ ngồi cụ thể. Mỗi máy bay có một mã số (Mamaybay) duy nhất để phân biệt với các máy bay khác.

- MAYBAYTHEOCHUYEN(Machuyen, Mamaybay, Songuoi)
Tân từ : Mỗi chuyến bay có một máy bay và một số lượng người cụ thể. Mỗi máy bay có thể bay nhiều chuyến bay.
Với:  Mamaybay: 1 ký tự chữ và 2 ký tự số. 100>= Songuoi >0, mặc định 50

Tạo các quan hệ (bảng) sau trên nhóm filegroup3:
- TIEPVIEN(Matiepvien, Ho, Ten, Gioitinh, NTNsinh)
Tân từ : Mỗi tiếp viên có họ tên , địa chỉ , giới tính , ngày tháng năm sinh (NTNSinh). Mỗi tiếp viên có một mã số (Matiepvien) duy nhất để phân biệt với các tiếp viên khác.

- TIEPVIENTHEOCHUYEN(Matiepvien, Machuyen, Chucvu)
Tân từ : Mỗi chuyến bay có 5 tiếp viên. Mỗi tiếp viên có thể đi nhiều chuyến bay và có chức vụ thay đổi tùy theo chuyến bay.

Với Matiepvien 4 ký tự số, Ten 10 ký tự, tối thiểu 1 ký tự chữ, NTNsinh<NTN hiện tại. Liên kết giữa các bảng phải có tính on update cascade


Câu 3: Tạo thủ tục như sau: Nhận vào Gioitinh. Trả ra NTN sinh lớn nhất, NTN sinh nhỏ nhất.

Câu 4: Tạo các user đăng nhập cho SQL server:  <họtênsinhviên1>, <họtênsinhviên2>, <họtênsinhviên3>.
Thêm <họtênsinhviên3> vào nhóm sysadmin.
Thêm user <họtênsinhviên1>, <họtênsinhviên2> vào CSDL CSDL QLCHUYENBAY.

Câu 5: Cấp các quyền sau cho các user:
<họtênsinhviên1>: Xem, Nhập vào CHUYENBAY
<họtênsinhviên2>: Sửa bảng TIEPVIEN


====  Đáp án :
** Link xem clip online Youtube chuẩn HD [1280x720]:  http://youtu.be/xIAyulePja4?hd=1
** Link down file PDF bài tập  : http://lnx.lu/0PE1


------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của MirrorcreatorMirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên mediafire
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================

LAB SQL Bài 02 - Quản Lý Chuyến Bay

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Quản Trị CSDL Khách ChủSQL 2008. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/lab-sql-bai2.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, December 5, 2012 DMCA com Protection Status