LAB SQL Bài 01 - Quản Lý Khách Sạn

LAB SQL 2008

BÀI 1

Bài tập kiểm tra : cô Thà
Đáp án giải bởi : Tâm Gà

====  Đề bài : QUẢN LÝ KHÁCH SẠNCâu 1: Tạo CSDL QLKS lưu trong thư mục của thí sinh như sau:
- Tập tin dữ liệu thứ 1: tên tập tin luận lý là qlks_data1, tên tập tin vật lý là qlks_data1.mdf, dung lượng ban dầu là 3MB, dung lượng tối đa là 10MB, lượng tăng trưởng là 1MB.
- Tập tin dữ liệu thứ 2: nằm ở nhóm filegroup2, tên tập tin luận lý là qlks_data2, tên tập tin vật lý là qlks_data2.ndf, dung lượng ban dầu là 2MB, dung lượng tối đa là 8MB, lượng tăng trưởng là 1MB. 
- Tập tin dữ liệu thứ 3: nằm ở nhóm filegroup3, tên tập tin luận lý là qlks_data3, tên tập tin vật lý là qlks_data3.ndf, dung lượng ban dầu là 2MB, dung lượng tối đa là 8MB, lượng tăng trưởng là 1MB. 
- Tập tin nhật ký: tên tập tin luận lý là qlks_log1, tên tập tin vật lý là qlks_log1. ldf, dung lượng ban dầu là 2MB, dung lượng tối đa là 5MB, lượng tăng trưởng là 1MB.


Câu 2: Tạo các quan hệ sau trong nhóm tập tin filegroup2 và thiết lập các liên kết cần thiết giữa các quan hệ. Liên kết giữa các bảng phải có tính on update cascade. 
- PHONGO(SOPHONG,GIA,TINHTRANG)
Tân từ : Mỗi phòng của khách sạn có một số phòng duy nhất để phân biệt với các phòng. Tình trạng cho biết phòng đang trống hay không.
Với: SOPHONG (của PHONGO ): 3 ký tự số, không trùng nhau, 0< GIA <=1000000, mặc định Giá là 100000. Tình trạng not null, mặc định 1.


Câu 3: Tạo các quan hệ sau trong nhóm tập tin filegroup3 và thiết lập các liên kết cần thiết giữa các quan hệ. Liên kết giữa các bảng phải có tính on update cascade.
- KHACHO(MAKHACH,HOTENKHACH,SOCMND,DIACHI)
Tân từ : Mỗi khách ở có họ tên khách, số chứng minh (SOCMND), địa chỉ. Mỗi khách ở có một mã số (MAKHACH) duy nhất để phân biệt với các khách ở khác.
Với: MAKHACH: 4 ký tự số. SOCMND: là không trùng nhau (duy nhất).

Câu 4: Tạo các quan hệ (bảng) như sau trên nhóm chính:
- NGAYO(MAKHACH,NGAYDEN,NGAYDI,SOPHONG)
Tân từ : Mỗi khách ở sẽ có ngày đến ở, ngày đi khỏi khách sạn và phòng ở. Mỗi khách ở có khả năng đến và đi nhiều lần: lần sau sẽ có ngày đến ở, ngày đi khỏi khách sạn khác với lần trước.
Với:
NGAYDEN: mặc định là ngày tháng năm hiện tại, và <=ngày tháng năm hiện tại
NGAYDEN<=NGAYDI
Liên kết giữa các bảng phải có tính on update cascade

Câu 5: Tạo thủ tục như sau: Nhận vào Giá. Trả ra Số lượng phòng có giá này.


====  Đáp án :

** Link xem clip online Youtube chuẩn HD [1280x720]:  http://youtu.be/FReSJgwHHIE?hd=1
** Link download bài giải file PDFhttp://lnx.lu/0PCO


------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của MirrorcreatorMirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên mediafire
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================LAB SQL Bài 01 - Quản Lý Khách Sạn

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Quản Trị CSDL Khách ChủSQL 2008. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/lab-sql-bai1.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, December 3, 2012 DMCA com Protection Status