• Danh Sách Chi Đoàn Khóa 12 Hiến Máu Nhân Đạo

Danh Sách Chi Đoàn Khóa 12 Hiến Máu Nhân ĐạoDÁNH SÁCH CHI ĐOÀN KHÓA 12
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
( Thứ 3 ngày 11/12/2012 )

STT HỌ TÊN CHI ĐOÀN
1 Lê Nguyễn Thiên Ân C12OTO
2 Lê Đức  Anh C12OTO
3 Nguyễn Văn  Ban C12OTO
4 Nguyễn Văn  Bên C12OTO
5 Đỗ Đoàn Quốc Chinh C12OTO
6 Nguyễn Văn  Chung C12OTO
7 Nguyễn Văn  Cường C12OTO
8 Nguyễn Văn  Đại C12OTO
9 Đỗ Lê Phú Danh C12OTO
10 Mai Trí Đạt C12OTO
11 Nguyễn Võ Thành Đạt C12OTO
12 Trần Khắc  Đạt C12OTO
13 Trần Vĩnh Đạt C12OTO
14 Hồ Văn Đi C12OTO
15 Nguyễn  Định C12OTO
16 Trần Kim Định C12OTO
17 Võ Anh  Đức C12OTO
18 Nguyễn Đình  Duy C12OTO
19 Nguyễn Lê Thanh Hải C12OTO
20 Đinh Quang Hào C12OTO
21 Lương Đức  Hậu C12OTO
22 Bùi Xuân  Hiệp C12OTO
23 Đỗ Quốc  Hiệp C12OTO
24 Cao Thanh  Hoàng C12OTO
25 Đinh Thái Hoàng C12OTO
26 Đinh Văn Hoàng C12OTO
27 Phạm Thái  Hoàng C12OTO
28 Trương Tấn  Hoàng C12OTO
29 Dư Quốc Hùng C12OTO
30 Hoàng Văn  Hùng C12OTO
31 Huỳnh Thanh Hùng C12OTO
32 Lâm Hiệp Hưng C12OTO
33 Nguyễn Thanh Huy C12OTO
34 Huỳnh Kim Khải C12OTO
35 Nguyễn Đăng  Khang C12OTO
36 Mai Tuấn  Khanh C12OTO
37 Nguyễn Duy Khanh C12OTO
38 Nguyễn Đặng Trọng Khánh C12OTO
39 Tạ Anh  Khoa C12OTO
40 Trần Hải Khoa C12OTO
41 Từ Duy  Khoa C12OTO
42 Quán Đức  Kiệt C12OTO
43 Ngô Lê Lam C12OTO
44 Lê Kiều Lâm C12OTO
45 Lê Văn  Lâm C12OTO
46 Lê Văn  Lanh C12OTO
47 Nguyễn Thành Long C12OTO
48 Phạm Thành C12OTO
49 Nguyễn Thành Mai C12OTO
50 Văn Đức  Mạnh C12OTO
51 Nguyễn Công Minh C12OTO
52 Lê Đức  Mười C12OTO
53 Hoàng Đức Nam C12OTO
54 Nguyễn Thái Nam C12OTO
55 Phạm Phương  Nam C12OTO
56 Trịnh Khắc  Năm C12OTO
57 Hà Đình  Nguyên C12OTO
58 Lầu Chí Nguyên C12OTO
59 Phạm Thái  Nguyên C12OTO
60 Lưu Trường  Nhân C12OTO
61 Nguyễn Văn  Nhất C12OTO
62 Trần Vũ Nhật C12OTO
63 Trần Đức Nhuận C12OTO
64 Đinh Trúc  Phi C12OTO
65 Vòng Hoàng Phi C12OTO
66 Lê Văn  Phong C12OTO
67 Nguyễn Quốc  Phong C12OTO
68 Trần Đăng  Phong C12OTO
69 Trương Thanh  Phong C12OTO
70 Nguyễn Văn  Phú C12OTO
71 Trịnh Minh Phú C12OTO
72 Đỗ Minh Phụng C12OTO
73 Hoàng Như Phước C12OTO
74 Trần Ngọc  Quý C12OTO
75 Nguyễn Văn  Quốc C12OTO
76 Nguyễn Văn  Quỳnh C12OTO
77 Nguyễn Ngọc Sang C12OTO
78 Nguyễn Trọng  Sang C12OTO
79 Phạm Minh Sang C12OTO
80 Phan Trung  Sinh C12OTO
81 Đặng Minh Sơn C12OTO
82 Nguyễn Anh  Sơn C12OTO
83 Nguyễn Ngọc Sơn C12OTO
84 Tài C12OTO
85 Ngô Tấn  Tài C12OTO
86 Tạ Minh  Tâm C12OTO
87 Xà Duy  Tân C12OTO
88 Phạm Hoàng Thạch C12OTO
89 Đinh Quốc  Thái C12OTO
90 Nguyễn Minh Thái C12OTO
91 Võ Việt  Thân C12OTO
92 Trần Đức  Thắng C12OTO
93 Phạm Tuấn  Thanh C12OTO
94 Nguyễn Duy Thành C12OTO
95 Nguyễn Ngọc Thành C12OTO
96 Vòng Ngọc  Thành C12OTO
97 Lê Xuân  Thịnh C12OTO
98 Nguyễn Duy Thịnh C12OTO
99 Trần Đình  Thịnh C12OTO
100 Lý Minh  Thông C12OTO
101 Nguyễn Ngọc  Tiến C12OTO
102 Tô Trung  Tiến C12OTO
103 Trần Trung Tiến C12OTO
104 Trần Quốc  Tín C12OTO
105 Lê Đức  Toàn C12OTO
106 Phạm Mạnh  Toàn C12OTO
107 Phạm Văn Trường  C12OTO
108 Dương Vũ C12OTO
109 Nguyễn Văn  C12OTO
110 Phạm Lê Ngọc C12OTO
111 Văn Thanh  C12OTO
112 Lê Quốc  Tuấn C12OTO
113 Nguyễn Anh Tuấn C12OTO
114 Nguyễn Quốc  Tuấn C12OTO
115 Phạm Hoàng Anh Tuấn C12OTO
116 Phạm Văn Tuấn C12OTO
117 Quách Anh Tuấn C12OTO
118 Đoàn  Thái  Tùng C12OTO
119 Trương Toàn  Vinh C12OTO
120 Hồ Thiên C12OTO
121 Nguyễn Ngọc  C12OTO
122 Nguyễn Quốc  C12OTO
123 Nguyễn Trọng  Nghĩa 92 C12LRMT
124 Bùi Đức  Toàn C12LRMT
125 Trần Phước  Đức C12LRMT
126 Mai Trường  An C12LRMT
127 Nguyễn Đình  Chiến C12LRMT
128 Phạm Anh Tuấn C12LRMT
129 Lê Hải Phong C12LRMT
130 Huỳnh Minh Nhật C12LRMT
131 Bùi Quang  Đại C12LRMT
132 Trương Văn Minh C12LRMT
133 Trần Viết  Sơn C12LRMT
134 Hồng Chí  Tâm C12LRMT
135 Phạm Hữu  Chung C12LRMT
136 Nguyễn Tiến  Long C12LRMT
137 Phạm Trường  An C12MT
138 Nguyễn Thành  Bi C12MT
139 Phạm Cao  Thăng C12MT
140 Trần Hoà   Vinh C12MT
141 Phan CÔng  Bình C12MT
142 Nguyễn Văn Trung Đại C12MT
143 Nguyễn Phan Hoài  Hiệp C12MT
144 Huỳnh Ngọc Thanh  Huyền C12MT
145 Mai Thị Cẩm  Nhung C12MT
146 Bùi Việt  An C12MT
147 Võ Văn  Mùi C12MT
148 Nguyễn Huy  Hữu C12MT
149 Huỳnh Thúc  Hiệp C12MT
150 Thiều Phan Quang  C12MT
151 Đinh Kim  Lâm C12MT
152 Nguyễn Văn  Xuân C12MT
153 Hà Hoàng THịnh  Khang C12MT
154 Đặng Thanh  Thạch C12MT
155 Nguyễn Minh  Đăng C12MT
156 CỔ Phan Trọng  Nhân C12MT
157 Phan Ngọc  Quí C12MT
158 Trương Vĩnh  Lân C12KTML
159 Trần Công  Nhân C12KTML
160 Nguyễn Hoàng  Nam C12KTML
161 Trần Nguyễn Minh Tuấn C12KTML

Danh Sách Chi Đoàn Khóa 12 Hiến Máu Nhân Đạo

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục VanBanVanBan2012. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/danh-sach-chi-oan-khoa-12-hien-mau-nhan.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, December 6, 2012 DMCA com Protection Status