Chính Trị [ Ôn Thi Tốt Nghiệp ]Đây là thông tin về môn Chính Trị dành cho thi Tốt Nghiệp.
Các bạn có thể tìm thêm các tài liệu của môn Chính Trị này tại Học Kỳ 1 nhé.
Môn này, chúng ta đã được học từ Học Kỳ 1 rồi , giờ chỉ là ôn tập thôi.NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP

PHẦN 1: Thi Trắc nghiệm (4 điểm)

                 Ôn tập trong giáo trình Triết học Mác-Lênin

PHẦN 2: Thi Tự luận (6 điểm)

A. Triết học gồm các nội dung sau:
--- Vật chất và ý thức.
--- Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
--- Hình thái kinh tế  -xã hội.
--- Tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
--- Vấn đề con người.
B. Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các nội dung sau:
--- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
--- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.
--- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
--- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước.
--- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.

Lưu ý: Đợt thi này có sự thay đổi về câu hỏi ôn tập, các bạn sinh viên cần đi ôn để đạt kết quả thi tốt.
Phòng Đào Tạo


=============

LỊCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ

Các bạn xem tại link này nhé. Chúc các bạn ôn tập vui vẻ nhé.

=============

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ


Các bạn theo dõi trong phần Văn Bản - Kế Hoạch trong năm 2013 trên trang chủ site nhé.


Hoặc theo dõi trong phần Lịch Thi Kết Thúc Môn cũng trên trang chủ ( Home ) của site này nhé.

Tâm Gà cũng chưa nắm được thời gian cụ thể nữa.

=============

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ

Câu 01 : Anh ( chị ) hãy trình bày nguyên lý của mối liên hệ phổ biến. Từ ý nghĩa của nguyên lý này, anh (chị) hãy nêu ví dụ về một vấn đề nào đó trong thực tiễn hay thực tế xã hội đang quan tâm và trình bày nhận định của mình về vấn đề đó ? 

Câu 02 : Anh (chị) hãy giải thích : Trong khi nói về vai trò của thực tiễn Lenin viết : “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn phải là thứ nhất, cơ bản của lý luận nhận thức.” (Lenin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ Matxcova, t.18, tr.67). Phân tích và rút ra ý nghĩa sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội hiện nay ?

Câu 03 : Phân tích nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất ? Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ?

Câu 04 : Trình bày tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội và những cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam ?

Câu 05 : Tại sao nói quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của Chủ Nghĩa Tư Bản ? 

Câu 06 : Anh (chị) hãy làm rõ tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại. Nêu các nguyên tắc của công tác đối ngoại của Đảng. Theo anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 07 : Anh (chị) hiểu như thế nào về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?

Câu 08 : Phân tích vì sao quá trình đổi mới ở nước ta phải lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm ?

Câu 09 : Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Câu 10 : Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Anh (chị) tâm đắc nội dung nào nhất ? Vì sao ? Liên hệ bản thân anh,chị về việc học tập và làm theo nội dung tâm đắc đó như thế nào ?

Câu 11 : Chứng minh rằng : Giai cấp công nhân Việt Nam tuy ra đời muộn nhưng đã sớm nắm được ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 12 : Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ? Trong những nguồn gốc đó , theo anh (chị) nguồn gốc nào có tính bước ngoặt trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

Tâm Gà có nhiều link download cho các bạn lựa chọn nè.

Link : Khung Sườn Đáp Án từ cô My dạy Chính Trị
Link biên soạn ( cái này vô tình có file thôi - không phải của Tâm Gà nhé ) : nhấp vào đây
Link Tâm Gà biên soạn : nhấp vào đây nhé

===> Cái này , Tâm Gà đã có đáp án chi tiết của phần 12 câu hỏi ôn tập này rồi , post lên cho các bạn tham khảo luôn nhé. Chúc các bạn học tập và thi tốt nghiệp vui vẻ nhé.


Chính Trị [ Ôn Thi Tốt Nghiệp ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMChính TrịÔn Thi Tốt NghiệpOnThiTotNghiep. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/chinh-tri-on-thi-tot-nghiep.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, July 5, 2013 DMCA com Protection Status