• Thời Khóa Biểu 03/06/2013 đến 07/06/2013 [ update 23h40 - 01/06/2013 ]

Thời Khóa Biểu 03/06/2013 đến 07/06/2013 [ update 23h40 - 01/06/2013 ]


Các bạn xem TKB cẩn thận nhe.


-- Danh Sách chia nhóm Học Kỳ 5 [ update ngày 24/09/2012 ] các bạn xem tại đây :
http://c10mt.blogspot.com/2012/09/danh-sach-chia-nhom-1-2-hoc-ky-5-update.html

-- Danh Sách chia nhóm Học Kỳ 6 [ update ngày 22/03/2013 ] các bạn xem tại đây :
http://c10mt.blogspot.com/2013/03/danh-sach-chia-nhom-lap-trinh-mang.html
=======================================

TKB ONLINE TRÊN SITE TRƯỜNG 
[ phần này do thầy upload không phải Tâm Gà nhé ]

Chú ý : TKB này trong lớp có thay đổi gì thì các bạn nhớ hỏi Lớp Trưởng của các bạn nhé.


*** Chi tiết của các Khoa Cơ Khí đây : 
C12CK ; C12TP ; C11CK ; C10CK

*** Chi tiết của các Khoa Ô Tô đây : 
T11OTO (N1) (3); T11OTO (N1) (2) ; C11OTO (N1) ; C11OTO (N2) ; T11OTO (3)
C10OTO ; C12OTO (N1) ; C12OTO (N2) ; T12OTO

*** Chi tiết của các Khoa Điện Lạnh đây : 
T11KTML (3) ; C11KTML ; C11DC ; C12DC1 ; C12KTML ; T12DC
T10KTML (3) ; C10DC ; C10KTML

*** Chi tiết của các Khoa Công Nghệ Thông Tin đây : 
C10MT ; T12MT ; C12MT ; C11MT ; T11MT (3)

*** Chi tiết của các Khoa Kế Toán đây : 
T11KT (3) ; C11KT (1) ; C11KT (2) ; C11QTDN ; C12KT (1) ; C12QTDN (1)
T12KT ; T10KT (3) ; C10QTDN ; C10KT (1) ; C10KT (2)

*** Chi tiết của các Khoa Điện Tử đây : 
C11ĐT ; T11LRMT (3) ; C12LRMT ; C10ĐT
T10LTMT (3) ; C12ĐT ; T12LRMT


*** Còn đây là TKB chi tiết của các lớp buổi tối đây :
Lớp C11DC2-LT & T12CK-LT & C11CK-LT & C10OT-LT & T11DC2-LT & C11DC-LT &
T12OTO-LT & C11LRMT-LT & C11DC-LT & C11KTML-LT & C11MT-LT & C11KT-LT & 
T12KTML-LT & C12MT-LT

====> Các bạn lớp khác thông cảm nhé. Tạm thời các bạn download file nhé.

Thời Khóa Biểu 03/06/2013 đến 07/06/2013 [ update 23h40 - 01/06/2013 ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HocTapTKB. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/08/tkb.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Saturday, June 1, 2013 DMCA com Protection Status