Thông Tin Sinh Viên Lớp C10MT
DANH SÁCH LỚP C10MT

Trong đây bao gồm danh sách tổng lúc ban đầu là 130 bạn. Và danh sách đã nghĩ học , danh sách đi học chính thức đến học kỳ 4 là 58 bạn.

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN
Lớp: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH            
Mã lớp: C10MT 
Site lớp : www.c10mt.tk     www.c10maytinh.tk
Trình độ: CAO ĐẲNG NGHỀ                                
Niên khoá: 2010 - 2013

STT Mã số HSSV Họ Tên GT Hệ Ngày sinh
1 C10051327 Phạm Ngọc Ẩn Nam A      03/12/1981
2 C10050463 Trần Quốc  Anh Nam A 16/07/1988
3 C10051841 Nguyễn Hoàng Anh Nam B 10/08/1991
4 C10050561 Nguyễn Thanh  Bình Nam A 08/08/1991
5 C10051133 Nguyễn Xuân Chính Nam B 25/10/1989
6 C10051130 Vũ Đình Chương Nam B 14/08/1986
7 C10051048 Đặng Hoàng Chương Nam A 02/05/1990
8 C10050362 Đặng Thành  Công Nam B 17/11/1992
9 C10050867 Ngô Minh Danh Nam A 09/06/1990
10 C10050287 Lê Thành  Đạt Nam B 24/08/1989
11 C10050636 Chung Quán  Đạt Nam A 17/04/1988
12 C10051139 Ngô Minh Đông Nam B 10/08/1990
13 C10050279 Nguyễn Phúc  Đức Nam B 08/08/1992
14 C10050395 Phạm Anh  Dũng Nam A 21/04/1992
15 C10050886 Hà Hoàng Dương Nam B 10/05/1990
16 C10051326 Nguyễn Quốc Duy Nam B      04/09/1992
17 C10050695 Võ Thị Quí Em Nữ B 09/12/1986
18 C10050721 Nguyễn Trường  Giang Nam A 21/11/1992
19 C10050365 Phạm Đoàn Việt  Nam A 01/01/1990
20 C10050274 Tạ Hoàng  Hải Nam A 14/04/1992
21 C10050719 Trần Dương  Hải Nam B 29/08/1992
22 C10050626 Diệp Di  Hân Nam A 09/06/1992
23 C10050866 Đỗ Văn Hảo Nam B 29/11/1992
24 C10051353 Phạm Thị Diệu Hiền Nữ A      16/03/1985
25 C10050271 Trần Thế  Hiển Nam A 14/06/1987
26 C10051330 Nguyễn Thanh Hiếu Nam A      26/07/1985
27 C10050730 Nguyễn Phi Hổ Nam B 06/04/1992
28 C10050699 Nguyễn Chính Hoàng Nam B 05/08/1992
29 C10050391 Vũ Lê Huy  Hoàng Nam A 03/02/1992
30 C10050288 Lương Công  Hoàng Nam B 07/07/1991
31 C10050729 Võ Phi Hùng Nam B 11/07/1992
32 C10050273 Lê Viết  Hùng Nam B 23/12/1989
33 C10051210 Bùi Đức  Hưng Nam B 15/08/1986
34 C10050868 Nguyễn Phú Quang huy Nam A 01/01/1992
35 C10050485 Nguyễn Ngọc Tuấn  Huy Nam A 25/11/1988
36 C10050460 Trần Đức  Huy Nam A 07/01/1990
37 C10050622 Nguyễn Kim  Huy Nam A 21/09/1986
38 C10050465 Lê Đình  Huy Nam B 02/09/1991
39 C10050286 Nguyễn Minh  Huy Nam A 25/03/1992
40 C10051050 Bung Quốc Huy Nam A 25/09/1989
41 C10050366 Nguyễn Tuấn  Khoa Nam A 11/10/1990
42 C10050484 Trần Đăng  Khoa Nam B 02/01/1990
43 C10050490 Lương Đăng  Khôi Nam A 17/12/1983
44 C10050268 Đặng Ngọc  Lâm Nam B 27/12/1992
45 C10050361 Lê Hoàng  Lân Nam A 16/07/1991
46 C10050282 Lưu Đức  Lĩnh Nam A 28/09/1992
47 C10050270 Phạm Bùi Khắc Lộc Nam B 05/05/1991
48 C10051049 Nguyễn Tấn Lộc Nam A 23/02/1992
49 C10050698 Trần Tấn Lợi Nam A 14/07/1992
50 C10050635 Chung Quán  Lương Nam A 08/01/1990
51 C10050461 Nguyễn Thành Minh  Mẫn Nam A 04/11/1991
52 C10050423 Ký Cẩm  Minh Nam A 07/04/1984
53 C10050718 Lại Nguyến Văn  Minh Nam B 15/10/1986
54 C10051351 Nguyễn Khoa  Nam Nam A      24/10/1992
55 C10050392 Vũ Quốc  Nam Nam A 11/07/1992
56 C10050267 Nguyễn KHoa  Nam Nam B 06/04/1992
57 C10050717 Lương Hiếu Nghĩa Nam A 12/06/1990
58 C10050624 Trần Xuân  Ngọc Nam B 29/12/1991
59 C10050276 Đỗ Tường  Nguyên Nam A 10/09/1992
60 C10050720 Phùng Tấn  Nhi Nam B 17/01/1990
61 C10050285 Lâm Quang  Nhiên Nam A 03/03/1982
62 C10051324 Nguyễn Văn Nhường Nam B      09/10/1992
63 C10050424 Bùi Thị Khánh  Ninh Nữ B 21/06/1991
64 C10050486 Hoàng Văn  Pháp Nam A 10/02/1986
65 C10051329 ĐỗTấn Phát Nam B      28/12/1992
66 C10050621 Đặng Vinh  Phát Nam B 24/06/1992
67 C10051762 Trần Quang Diệp Phi Nam A      30/03/1991
68 C10051398 Quách Văn Phil Nam A      22/04/1990
69 C10050283 Nguyễn Thanh  Phong Nam A 11/03/1989
70 C10050393 Lý Xê  Phú Nam B 26/04/1991
71 C10051397 Huỳnh Hải Phúc Nam A      17/08/1989
72 C10051043 Hoàng Hạnh Phúc Nam B 11/06/1992
73 C10050494 Thái Văn  Phước Nam B 09/07/1990
74 C10050364 Trần Ngọc  Phương Nam A 04/02/1991
75 C10050275 Nguyễn Doãn Hoàng  Phương Nam B 07/02/1992
76 C10050578 Nguyễn Ngọc  Phương Nam A 30/01/1991
77 C10050474 Lương Quốc  Quan Nam A 12/01/1986
78 C10050489 Lê Minh  Quân Nam A 18/12/1991
79 C10050628 Nguyễn Xuân  Quang Nam A 31/08/1988
80 C10051141 Lê Trần Quang Nam B 27/08/1987
81 C10051132 Nguyễn Đăng Quang Nam A 11/06/1984
82 C10051046 Bạch Ngọc Quỳnh Nam B 20/03/1990
83 C10051767 Tô Quang Sang Nam A       21/6/1992
84 C10051047 Nguyễn Văn Tâm Nam B 25/10/1990
85 C10051044 Nguyễn Thanh Tâm Nam A 23/09/1985
86 C10051059 Dương Minh Thái Nam B 23/09/1991
87 C10050625 Lê Hoàng  Thái Nam A 04/01/1989
88 C10051135 Phạm Thị Hồng  Thắm Nữ A 07/03/1992
89 C10051042 Hồ Minh Thắng Nam B 17/12/1991
90 C10050696 Ngô Quốc Thanh Nam B 12/10/1991
91 C10051041 Võ Chí  Thanh Nam B 15/10/1990
92 C10050479 Nguyễn Anh  Thành Nam A 31/07/1989
93 C10051138 Trần Quý Thành Nam B 02/08/1989
94 C10050466 Phan Đình  Thi Nam B 03/10/1992
95 C10050473 Chung Tiểu Vân  Thiên Nam A 13/12/1984
96 C10050467 Lê Ngọc  Thiện Nam A 29/08/1992
97 C10050284 Lê Đức  Thịnh Nam A 06/01/1991
98 C10050249 Vũ Trần Cường  Thịnh Nam A 16/12/1991
99 C10051057 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ A 26/04/1992
100 C10051352 Nguyễn Văn Thủy Nam B      03/09/1991
101 C10050363 Lê Trần Anh  Thy Nữ A 29/01/1992
102 C10051328 Ngô Xuân Tiến Nam A      18/08/1981
103 C10050280 Trần Hữu  Tín Nam B 10/06/1991
104 C10081309 Nguyễn Minh  Trí Nam A      13/02/1989
105 C10050477 Nguyễn Rith Thành  Triều Nam A 08/04/1992
106 C10050281 Lê Hải  Triều Nữ A 09/11/1992
107 C10051325 Lê Văn Triệu Nam A     26/12/1990
108 C10051343 Trần Hiền  Trọng Nam B     09/06/1992
109 C10051134 Nguyễn Hoài Trung Nam A 02/11/1987
110 C10050394 Nguyễn Nhân Trung Nam B 11/03/1991
111 C10050623 Lý Ngọc Thanh  Trung Nam A 04/10/1990
112 C10050277 Lê Đức  Trung Nam A 09/11/1992
113 C10050248 Nguyễn Quốc  Trung Nam B 07/07/1991
114 C10050627 Phạm Nguyễn Hoàng  Trung Nam A 04/06/1992
115 C10050481 Nguyễn Hoàng  Nam B 25/11/1990
116 C10050269 Dương Anh  Tuấn Nam B 13/05/1983
117 C10050487 Hoàng Minh  Tuấn Nam A 03/07/1989
118 C10050579 Nguyễn Bảo Minh Tuấn Nam A 15/07/1992
119 C10051131 Lại Minh  Tuấn Nam A 28/10/1989
120 C10050359 Trần Minh  Tuấn Nam B 10/05/1985
121 C10050278 Tô Đăng  Tuấn Nam A 07/08/1989
122 C10050488 Huỳnh Mẫn  Tuệ Nam A 15/03/1991
123 C10051040 Võ Chí  Tuy Nam B 15/12/1992
124 C10051045 Trần Minh Tuyên Nam A 16/10/1989
125 C10050716 Trần Anh Nam A 24/05/1996
126 C10050360 Đỗ Anh  Nam A 19/04/1992
127 C10050620 Phan Hoàng Thừa  Nam B 04/10/1990
128 C10050464 Đổ Bá Nguyên Vương Nam A 17/08/1992
129 C10050272 Nguyễn Hoàng Thịnh  Vượng Nam A 13/12/1992
130 C10051768 Bùi Nhân Vỹ Nam A        07/6/1991
Link download : http://www.mediafire.com/view/?m5wlnmlayd952n2

=================  *** =================  

Thông báo cho anh em lớp.

Các bạn vào đây báo danh gấp nhé.
Thông tin các bạn cần điền vào như sau :

ví dụ :
Họ và tên : Nguyễn Thanh Tâm
Lớp : C10MT
Số điện thoại : 01283.98.69.98
Nick yahoo : tamgaalbum
Email : [email protected]

Cái này cần gấp lắm , để tới ngày thi Tốt Nghiệp còn biết số điện thoại của các bạn mà liên hệ nữa. Bạn nào không báo thì tới ngày đó , anh Gà không biết số điện thoại đâu mà nhắn tin tập thể nữa nhe. Anh Gà nhắn tin qua phần mềm nhắn tin tập thể , nên cần số điện thoại của các bạn để lại trên site lớp. Anh em mau vào link trên để lại số điện thoại nhé.


P/S : phần mềm này là do Tâm Gà và một người anh trai viết. Khả năng chuẩn xác ok nhất. Sau này , lịch thi và thông báo sẽ được nhắn qua phần mềm này. Những bạn nào không có trong danh sách số điện thoại này. Thì đừng trách oan Tâm Gà nhé. Các bạn chỉ nhận được thông báo trên yahoo messenger thôi.Thông Tin Sinh Viên Lớp C10MT

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục ThongTinSinhVien. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/01/thong-tin-sinh-vien-lop-c10mt.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Sunday, January 1, 2012 DMCA com Protection Status