Thanh Tâm Blogger

SEO | Kiếm Tiền Online Google Search Box

Lập Trình Trực Quan [ Full Đáp Án C# Windows Forms ]http://www.c10mt.com/2012/09/lap-trinh-truc-quan-c-windows-forms.html

Xin chào các bạn , lại một mùa học Lập Trình lại tới. Hôm nay , Tâm Gà sẽ share cho các bạn code đáp áp của môn này nhé. Chúng ta cùng nhau học để cùng nhau tiến triển nè. Và để tiện dụng sau này , nhiều bạn chơi khăm Tâm Gà , nên toàn bộ code sẽ được post lên với link ảnh. Các bạn tự code vào máy mình để test nhé.

Và lẽ dĩ nhiên , chúng ta học gì thì Tâm Gà sẽ làm như vậy , và chúng ta không có học C# Console nên cho dù các bạn có down khá nhiều tài liệu trên mạng , thì đại đa số toàn là C# Console không àh . Rất hiếm để tìm được tài liệu và đáp án của môn C# Windows Forms đâu.

Được rồi , xã giao là như thế đó , chúng ta bắt đầu vào phần chính nhé. Đây là toàn bộ 50 bài tập và đáp án đã giải từ Tâm Gà đây. Chúc các bạn học tập vui vẻ

*** Link down Visual Studio 10 : Microsoft Visual Studio 2010 Full + Hướng Dẫn
*** Playlist các code được chạy trực tiếp , trên Youtube :

*** File PDF toàn bộ dữ liệu được đóng sách đáp án, bán tại trường Cao Đẳng Nghề TPHCM.
In 100 quyển , tổng hơn 150 trang. Code full đáp án , trình bày đẹp mắt.
Nộp lưu trữ và bảo quản tại trường. Khoa Công Nghệ Thông Tin
Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm
Link download file PDF code C# Tập 1 : Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng ( yêu cầu là thành viên )


Tài Liệu Lập Trình Trực Quan C# Windows Form Full www.c10mt.com

============================================
Link tham khảo thêm về Lập Trình của Tâm Gà

*** Lập Trình Trực Quan  [ C # Windows Form ] :
*** Lập Trình Mạng  [ C # , Socket , TCP-UDP , Console] :
*** Hệ Phân Tán  [ C # Webservice Application ] :
*** Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ] :
*** Tin Học Đại Cương [ Pascal ] :
*** Kiến Trúc Máy Tính [ Assembly ] :
*** Lập Trình JAVA :
*** HTML và SCRIPT :============================================


*** Bài 1:
Tạo khung đăng nhập hệ thống với các yêu cầu sau :
- Khi nhập vào Tên đăng nhập : "tamga" và Mật khẩu : "123" thì khi click vào nút Đăng Nhập sẽ hiện " Bạn đã đăng nhập thành công ". Còn ngược lại thì thông báo " Bạn hãy nhập lại "
- Khi click vào nút Thoát , sẽ báo thông báo " Bạn có muốn thoát hay không ? Nhấn Yes là thoát và No là trở lại như cũ.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 01

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 2 :
Tạo khung thông tin. Trong đó , nhập Họ và Tên , Ngày Tháng Năm Sinh , Sở Thích.
Nhấn nút Xem để hiện thông tin vừa nhập xuống khung kết quả
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 02

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 3 :
Tạo khung Liên Kết Website. Mà trong đó , khi bạn chọn website và nhấn OK thì hiện bên khung kết quả.
Nhấn nút Reset thì xóa khung kết quả.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 03

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 4 :
Tạo khung Liên Kết Website Phần 2. Mà trong đó , khi bạn click vào khung chọn site ,
 thì các phần tử bên đó tự động hiện trong khung kết quả.
Nhấn nút Reset tự động xóa khung kết quả.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 03 - Lap Trinh Truc Quan

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 5 :
Giải Phương Trình Bậc 1 và Giải Phương Trình Bậc 2. Mà trong đó :
- Khi chọn radio Giải PTBac1 thì khung nhập c bị mờ đi
- Khi chọn radio Giải PTBac2 thì hiện đầy đủ khung nhập
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan bài 05

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 6 :
Giải Phương Trình Bậc 1 và Giải Phương Trình Bậc 2. Mà trong đó :
- Kết hợp 2 Class tên là PTBac1 và PTBac2 trong cùng 1 form
- Khi chọn radio Giải PTBac1 thì khung nhập c bị mờ đi
- Khi chọn radio Giải PTBac2 thì hiện đầy đủ khung nhập
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 06

-- Xem và Download code tại đây*** Bài 7 :
Tính Ước Số Chung Lớn Nhất và Bội Số Chung Nhỏ Nhất
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 07

-- Xem và Download code tại đây*** Bài 8 :
Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính
- Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai số vừa nhập.
- Xử lý nút Thoát trong chương trình
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 08

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 9 :
Hãy nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ. Với yêu cầu
- Xuất các số vừa nhập ra màn hình
- Tính tổng các số vừa nhập
- Tính tổng số chẵn và tổng số lẻ
- Không được dùng mảng.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 09*** Bài 10 :
Hãy nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ. Với yêu cầu
- Xuất các số vừa nhập ra màn hình
- Tính tổng các số vừa nhập
- Tính tổng số chẵn và tổng số lẻ
- Dùng Class để tạo ra hàm nhập dãy số
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 10

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 11 :
Hãy nhập vào n bất kỳ. Với yêu cầu sau :
- Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không ?
- Tìm các số nguyên tố nhỏ hơn n
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 11

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 12 :
Hãy nhập vào hai phân số bất kỳ. Với yêu cầu sau :
- Tính Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai phân số đó
- Khi click vào các button Phép Toán nào thì hiện lên label bên khung kết quả
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 12

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 13 :
Hãy viết Chương Trình dành cho
Máy Tính Bỏ Túi đơn giản với các phép toán Cộng, Trừ, Nhân, Chia, Xóa
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 13

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 14 :
Hãy viết Chương Trình tính Chu Vi và Diện Tích
- Hình vuông , hình tròn , hình chữ nhật , hình tam giác
- Khi click vào radio button nào thì khung tính của cái đó mới hiện ra.
- Kiểm tra xem các cạnh của tam giác nhập vào tạo thành tam giác gì ?
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 14

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 15 :
Hãy viết Chương Trình nhập chuỗi bất kỳ
- Nhấn chọn radio chữ Hoa hay Chữ Thường thì đoạn chữ sẽ đổi theo
- Cắt bỏ khoảng trắng dư giữa đoạn chuỗi.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 15

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 16 :
Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu :
- Sắp xếp mảng Tăng và Giảm
- Tìm kiếm giá trị và vị trí phần tử bất kỳ trong mảng
- Xóa giá trị và vị trí phần tử bất kỳ trong mảng
- Thêm giá trị với vị trí được chỉ định trong mảng
- Tính tổng mảng , tổng chẵn và tổng lẻ của mảng.
- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có trong mảng
- Thay thế giá trị và vị trí với số thay thế bất kỳ trong mảng.
- Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 16

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 17 :
Viết chương trình nhập Họ và Tên. Với yêu cầu :
- Khi click button Tìm Kiếm thì mở form thứ 2
- Trong form thứ hai có tìm kiếm ký tự và vị trí của nó.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 17

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 18 :
Viết chương trình , với yêu cầu sau :
- Sử dụng MenuStrip, WebBrowser , Shockware Flash Object
- Khi nhấp vào menu File , chọn Close thì thoát chương trình.
- Khi nhấp Site , chọn site nào thì hiện site đó trong chương trình.
- Khi nhấp vào Video thì có hai lựa chọn , một là thường , hai là chuẩn HD
- Khi nhấp vào Game Online thì có thể chơi bất kỳ game online nào
( ví dụ cơ bản là Game Chân Long Giáng Thế )
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 18


Lập Trình Trực Quan LAB 18

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 19 :
Viết chương trình , với yêu cầu sau :
- Tìm số lớn nhất trong 3 số bất kỳ nhập từ bàn phím.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 19

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 20 :
Viết chương trình , với yêu cầu sau :
- Nhập vào một tháng của một năm bất kỳ.
- Hãy cho biết trong tháng đó có bao nhiêu ngày.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 20

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 21 :
Viết chương trình , với yêu cầu sau :
- Nhập vào họ và tên sinh viên
- Nhập vào điểm trung bình các môn sau :
ISA , Quản Trị Mạng 2, SQL , C# , An Toàn Mạng,
- Tính trung bình cộng , và xuất ra xếp loại : Xuất Sắc , Giỏi , Khá , Trung Bình và Yếu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 21

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 22 :
Viết chương trình Tính Tăng - Chẵn Lẻ - Xóa, với ListBox yêu cầu sau :
- Nhập vào số nguyên n ( giống nhập mảng , nhưng không phải mảng )
- Tăng mỗi phần tử lên 2 nếu click
- Chọn số chẵn đầu nếu click
- Chọn số lẻ đầu nếu click
- Xóa phần tử đang chọn nếu click
- Xóa phần tử đầu tiên nếu click
- Xóa phần tử cuối cùng nếu click
- Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.
- Nhấn nút Thoát sẽ hỏi bạn có muốn thoát hay không ?
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 22

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 23 :
Viết chương trình Chọn Môn Thể Thao , với yêu cầu sau :
- Chọn họ tên với ComboBox
- Thời gian và ngày tháng năm lấy hiện tại
- Có 4 nút Button :
>>     chọn hết tất cả
>       chọn từng thành phần qua
<       bỏ chọn từng thành phần
<<     bỏ chọn tất cả
- Khi click vào button nào ở trên thì listbox1 sẽ hiển thị ở bên listbox2
- Nhấn nút Nhập để xuất kết quả vào khung TextBox .
- Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 23

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 24 :
Viết chương trình Dịch Vụ Khám Bệnh , với yêu cầu sau :
- Nhập họ tên, ngày tháng năm sinh với TextBox
- Khi click chọn dịch vụ ở trên thì listbox1 sẽ hiển thị ở bên listbox2
- Nhấn nút Chọn để xuất kết quả vào khung TextBox .
- Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 24

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 25 :
Viết chương trình Đọc số thành Chữ, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến 999
- Đọc số vừa nhập vào thành chữ số
Ví dụ : Nhập 11 sẽ được đọc thành Mười Một
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 25

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 26 :
Viết chương trình Đọc số thành Chữ, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến 9
- Đọc số vừa nhập vào thành chữ số
Ví dụ : Nhập 1 sẽ được đọc thành Một
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 26

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 27 :
Viết chương trình Đổi Số Nhị Phân, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ.
- Đổi số mới nhập vào , thành số nhị phân
Ví dụ : Nhập 9 sẽ được đổi thành 1001
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 27

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 28 :
Viết chương trình Tính Số Chia Hết, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên N bất kỳ.
- Tính các số bé hơn hoặc bằng N chia hết cho A và B
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 28

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 29 :
Viết chương trình Đổi Màu Nền Chữ, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ.
- Chọn Màu gồm có : Tự động chọn màu , Đỏ , Xanh Lá , Xanh Dương
- Chọn Kiểu gồm có : Đậm , Nghiêng , Gạch dưới , Đậm Nghiêng
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 29

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 30 :
Viết chương trình Tìm Ước Số và Số Nguyên Tố, với yêu cầu sau :
- Nhập số n bất kỳ từ textbox
- Tìm ước số của số n bất kỳ trong ComboBox
- Tìm số lượng của ước số chẵn , lẻ và số nguyên tố trong listbox
- Báo MessageBox những số nào là số nguyên tố
- Tính tổng các số chẵn , lẻ , tổng số nhập , số nguyên tố trong listbox
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 30

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 31 :
Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau :
- Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào textbox1
- Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 31

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 32 :
Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau :
- Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào listbox
- Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2
- Sửa điểm tại vị trí đang chọn
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 32

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 33 :
Viết chương trình Thao Tác Trên Chuỗi với yêu cầu (có dùng Class) :
- Nhập chuỗi bất kỳ và xuất ra chuỗi vừa nhập có xử lý khoảng trắng
- In Lời Giới Thiệu là : " Chương trình xử lý Chuỗi "
- Lấy Họ Lót riêng và Tên riêng và xuất ra khung kết quả
- Đếm số từ xuất hiện của chuỗi vừa nhập
- In Hoa Đầu Từ mỗi từ
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 33
 -- Xem và Download code tại đây*** Bài 34 :
Viết chương trình Xử Lý Hai Chuỗi với yêu cầu :
- Nhấp vào button So Sánh 2 Chuỗi ( S1 ) :
thì so sánh hai chuỗi S1 và S2 , có phân biệt chữ Hoa và chữ Thường, xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button So Sánh 2 Chuỗi ( S2 ) :
thì so sánh hai chuỗi S1 và S2 , không phân biệt chữ Hoa và chữ Thường, xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Nối Hai Chuỗi :
thì nối hai chuỗi S1 và S2 , xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Chèn S2 vào S1 :
thì chèn chuỗi S2 vào sau từ đầu tiên của chuỗi S1 và
chèn chuỗi S2 vào trước từ sau cùng của chuỗi S1 , xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Vị Trí xuất hiện S2 trong S1 :
thì cho biết vị trí xuất hiện của chuỗi S2 trong chuỗi S1. Nếu có S2 trong S1 thì
thay thế S2 (trong S1) bằng chuỗi " Chỗ Này " , xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Vị Trí xuất hiện www.c10mt.tk :
thì cho biết vị trí xuất hiện của chuỗi www.c10mt.tk trong labelTieuDe. Nếu có thì
xóa chuỗi đó ra khỏi labelTieuDe, xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Xóa thì xóa trống, đồng thời đưa con trỏ về Chuỗi S1
- Nhấp vào button Thoát thì dừng chương trình.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 34

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 35 :
Viết chương trình Nhập Thông Tin Khách Hàng Du Lịch
- Khi chọn Địa Điểm Đi và Địa Điểm Đến thì sẽ hiện lên khung RichTexbox
- Khi chọn Ngày Đi và Ngày Về sẽ tính Tổng Số Ngày Đã Đi
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 35

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 36 :
Viết chương trình Tính Tiền Điện trong đó :
- Số kw trong định mức là 50 thì giá sẽ là 500đ / 1kw
- Nếu số kw tiêu thụ vượt mức 50 thì giá sẽ là 1000đ / 1kw
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 36

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 37 :
Viết chương trình Tính Tiền Nước trong đó :
- Nếu số nhân khẩu nhỏ hơn 4 thì mặc định số trong định mức là 12
- Trong định mức thì tính giá là 4000đ / 1 mét khối
- Vượt định mức thì tính giá là 8000đ / 1 mét khối
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 37


-- Xem và Download code tại đây*** Clip Hướng dẫn Kết Nối Dữ Liệu :
Viết chương trình kết nối dữ liệu từ file SQL Quản Lý Sinh Viên vào trong Visual Studio với C#
------------ Đáp án mẫu như sau :
Ket noi Database voi SQK trong C-Sharp

*** Link download mediafire chuẩn HD : http://www.mediafire.com/?zl76ztk3wxfnwwv
*** Link video xem online : http://youtu.be/JBYUHdcM690?hd=1*** Bài 38 :
Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ bảng DataDridView lên các Textbox
- Sử dụng được các nút Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Hủy, Thoát
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 38

 -- Xem và Download code tại đây


*** Bài 39 :
Viết chương trình Thống Kê Sinh Viên theo Môn Học bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 39

Xem và Download code tại đây


*** Bài 40 :
Viết chương trình Thống Kê Sinh Viên theo Khoa bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 40

Xem và Download code tại đây*** Bài 41 :
Viết chương trình Tìm Kiếm Thông Tin Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 41

Xem và Download code tại đây
*** Bài 42 :
Viết chương trình Tìm Kiếm Kết Quả Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Tính Điểm Trung Bình của sinh viên đó theo môn học
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 42

Xem và Download code tại đây


*** Bài 43 :
Viết chương trình Quản Lý Khoa bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Tính Tổng các Khoa.
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
- Sử dụng nút Thêm , Lưu , Xóa , Sửa , Hủy , Thoát
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 43

Xem và Download code tại đây


*** Bài 44 :
Viết chương trình Quản Lý Điểm của Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
- Sử dụng nút Thêm , Lưu , Xóa , Sửa , Hủy , Thoát
- Tính tổng số lần thi của sinh viên
Chú ý :
- Có sử dụng việc bắt lỗi.
---- Khi nhập Mã SV vào dữ liệu quá 2 lần sẽ không được lưu.
---- Khi nhập trong số lần thi của lần 1 và lần 2 là số khác sẽ báo lỗi không cho lưu.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 44

Xem và Download code tại đây


*** Bài 45 :
Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Có sử dụng Class để Kết Nối Dữ Liệu
- Sử dụng được các Form
---- Quản Lý Sinh Viên
---- Quản Lý Khoa
---- Quản Lý Điểm
---- Thống Kê Theo Khoa
---- Thống Kê Theo Môn Học
---- Tìm Kiếm Kết Quả Sinh Viên
---- Tìm Kiếm Thông Tin Sinh Viên
Chú ý :
- Có sử dụng việc bắt lỗi.
=== Phần này Tâm Gà đã giải và chia ra thành từng phần nhỏ.
Các bạn dựa theo từng phần nhỏ để ráp lại thành một bài tập hoàn chỉnh nhé.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 45

Xem và Download code tại đây


*** Bài 46 : Quản Lý Thông Tin Sinh Viên - Cách 2
Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ bảng DataDridView lên các Textbox
- Sử dụng được các nút Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Hủy, Thoát
Chú ý :
- Có sử dụng việc bắt lỗi.
- Không dùng Class để Kết Nối Dữ Liệu mà chạy trực tiếp câu lệnh SQL trên Form
- Dữ liệu SQL Server Quản Lý Sinh Viên sử dụng của cô Thà thay cho dữ liệu của cô Oanh
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 46
 Xem và Download code tại đây


*** Bài 47 : 
Viết chương trình Nghe Nhạc Đơn Giản trong đó :
- Tạo button Open File để mở ra hộp thoại cho người dùng chọn đến file
nhạc cần mở. Sau khi chọn file nhạc thì sẽ tự động phát nhạc ngay.
- Tạo menustrip gồm có các nút Play, Pause , Stop , Thoát.
- Khi nhấn nút Thoát sẽ hỏi bạn có muốn Thoát hay không ? Chọn Yes để thoát
hay chọn No để chạy tiếp chương trình
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 47

Xem và Download code tại đây


*** Bài 48 : 
Viết chương trình Tính Hóa Đơn cho Phòng Khám Răng trong đó :
- Khi chọn dịch vụ và điền thông tin khách hàng xong, nhấp chuột và nút tính tiền
sẽ xuất thông báo tổng tiền mà khách phải trả.
- Click nút Thoát sẽ hiện thông báo , bạn có muốn thoát hay không ?
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 48

Xem và Download code tại đây


*** Bài 49 : 
Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu :
- Nhập từng phần tử mảng bất kỳ.
- Sắp xếp mảng Tăng và Giảm
- In và xóa Mảng
- Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 49

Xem và Download code tại đây


*** Bài 50 : 
Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu :
- Xuất mảng bất kỳ, giới hạn bởi số phần tử mảng.
- Tính Tổng mảng , tổng chẳn , tổng lẻ
- Tìm kiếm giá trị , tìm max , tìm min
- Thay thế phần tử bằng giá trị theo ý thích
- Đếm số chẵn , đếm số lẻ
- Xóa giá trị
- Tìm số nguyên tố , đếm có bao nhiêu số nguyên tố
- Đảo mảng
- Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 50

Xem và Download code tại đây


*** Bài 51 : 
Hãy viết Chương Trình Tính N dùng với Vòng Lặp For . Với yêu cầu :
- Tính 1+2+...+(n-1)+n
- Tính 1*2+2*3+...+n*(n+1)
- Tính 1*2+2*3+...+n*(n+1)/ 1+2+...+(n-1)+n
- Tính 1*2+2*3+...+n*(n+1)^2/ 1+2+...+(n-1)+n
- Tổng chẵn từ 1 -> N
- Kiểm tra Số nguyên tố
- Các số nguyên tố từ 2 -> N
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 51

Xem và Download code tại đây


*** Bài 52 : 
Hãy viết chương trình ChàoTheo Giờ . Với yêu cầu :
- Nhập vào tên . Xuất kết quả ra form khác
- Xuất ra đồng hồ điện tử trên form 1
- Xuất ra định dạng ngày giờ của hệ thống
- Xuất ra định dạng ngày tháng năm của hệ thống
- Xuất ra Chào buổi sáng, hay chiều ,tối ứng với thời gian của hệ thống
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 52

Xem và Download code tại đây


*** Bài 53 : 
Hãy viết chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật . Với yêu cầu :
- Nhập vào tên bất kỳ và ngày tháng năm sinh.
- Xuất ra tên vừa nhập và tính số tuổi hiện tại.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 53

Xem và Download code tại đây


*** Bài 54 : 
Hãy viết chương trình dùng Progress Bar và Timer . Với yêu cầu :
- Nhập vào số thời gian bất kỳ.
- Dựa theo số n vừa nhập , Progress Bar sẽ chạy tăng và giảm
- Kèm theo đó , dùng Label để đếm tăng và giảm số n.
- Có button Bắt đầu , Ngừng và Thoát
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 54

Xem và Download code tại đây*** Bài 55 : 
Hãy viết chương trình tìm Ước Số Chung Lớn Nhất và Bội Số Chung Nhỏ Nhất.
 Với yêu cầu :
- Dùng thuật toán Euclid.
- Có button Tiếp Tục , Thoát và Thực Hiện
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 55

Xem và Download code tại đây


*** Bài 56 : 
Hãy viết chương trình Đăng Nhập Sai 3 Lần . Với yêu cầu :
- Gồm có 3 Form : Form chính , Form Thành Công , Form Thất Bại
- Nếu đăng nhập đúng với user và pass thì chuyển sang Form Thành Công
- Ngược lại thì báo khóa tài khoản và chờ sau khoảng thời gian 100 giây
- Lưu tài khoản và mật khẩu xuống máy tính dưới dạng text
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 56
Xem và Download code tại đây*** Bài 57 : 
Viết chương trình Đọc trên Sáu số thành Chữ, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến n
- Đọc số vừa nhập vào thành chữ số
Ví dụ :
Nhập 1 sẽ được đọc thành Một
Nhập 10 sẽ được đọc thành Mười Một
Nhập 100 sẽ được đọc thành Một Trăm
Nhập 1000 sẽ được đọc thành Một Ngàn
Nhập 10000 sẽ được đọc thành Mười Ngàn
Nhập 100000 sẽ được đọc thành Một Trăm Ngàn
Nhập 1000000 sẽ được đọc thành Một Triệu
Nhập 10000000 sẽ được đọc thành Mười Triệu
Nhập n lần ....
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 57

Xem và Download code tại đây


*** Bài 58 : 
Hãy viết Chương Trình Kiểm Tra Tam Giác như sau :
- Nhập vào 3 cạnh bất kỳ của tam giác.
- Nhấn nút Tính chất của tam giác để kiểm tra tam giác là gì ?
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 58

Xem và Download code tại đây


*** Bài 59 : 
Hãy viết chương trình Giải Phương Trình Trùng Phương. Mà trong đó :
- Nhập vào ba số nguyên dương bất kỳ.
- Nhấn nút Giải sẽ xuất ra nghiệm của phương trình.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 59

Xem và Download code tại đây


*** Bài 60 : 
Hãy viết Chương Trình Tính Năm Âm Lịch như sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ ( 4 số ).
- Nhấn nút Xác Định để xuất kết quả năm Âm Lịch
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 60
Xem và Download code tại đây

*** Bài 61 :
Hãy viết Chương Trình sử dụng Webcam trên C# :
- Mở, tắt, tiếp tục
- Chụp ảnh màn hình webcam, lưu định dạng ảnh webcam là jpeg
- Xem thông tin và cấu hình cho webcame hiện tại.
------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 61
Xem và Download code tại đây


http://www.c10mt.com/2012/12/huong-dan-lay-password-tren-site-c10mt.htmlPassword :  http://www.c10mt.com/2012/12/huong-dan-lay-password-tren-site-c10mt.html


===============================

www.c10mt.com


DMCA.com Protection Status
Tác giả bài viết: Tam Ga -

Các bài liên quan
638 cảm nhận về "Lập Trình Trực Quan [ Full Đáp Án C# Windows Forms ]"

 1. Bạn gửi link download cho mình với nha!
  mail: phamtu43thkt@gmail.com
  thank bạn nhiều!

  ReplyDelete
 2. Mấy bạn cho mình biết , hiện giờ bạn cần tài liệu của bài LAB nào thế ?

  Password hiện thời không public ra ngoài được , sẽ gữi đáp án bài mà bạn yêu cầu vào trong email nhé

  ReplyDelete
 3. bạn gửi mình bài 14 với 38 nhé!

  ReplyDelete
 4. Bạn gửi bài LAB LT winform này qua mail: nguyenthanhhieu26051992@gmail.com cho mình với.
  Cảm ơn bạn nhiều!

  ReplyDelete
 5. Đã gữi cho bạn Tu Pham , mời bạn check mail nhé , còn bạn Hiếu Nguyễn bạn lấy bài LAB nào

  ReplyDelete
 6. thuylammd.608@gmail.com nhé. cám ơn nhiều

  ReplyDelete
 7. Đã gữi bài LAB 15 và 16 vào email cho bạn Thúy Lâm , bạn check mail đi nhé

  ReplyDelete
 8. gui lab:33,37 cho em nha!vanngoc11th@gmail.com

  ReplyDelete
 9. Đã gữi code bài LAB 33 và 37 vào email vanngoc11th@gmail.com , bạn check mail đi nhé

  ReplyDelete
 10. gửi giúp em bài 23 với. cám ơn nhiều nha.

  ReplyDelete
 11. gửi wa địa chỉ: luckystar.ngan@gmail.com

  ReplyDelete
 12. Đã gửi đáp án vào email cho 2 bạn Kim Ngân Võ và Denzy , mời hai bạn check mai nhé

  ReplyDelete
 13. bạn Denzy , mình gữi mail cho bạn bị báo lỗi trả về , bạn có mail của gmail ko , send lên mình gữi lại cho tiện

  ReplyDelete
 14. bạn gửi lại mình bài 14, 38 với. Mình ko nhận được mail
  mail: phamtu43thkt@gmail.com

  ReplyDelete
 15. Đã gửi lại bài cho bạn Tú Phạm , mời bạn check mail

  ReplyDelete
 16. the_sweetlove1211@yahoo.com
  jonny_nugyen73@yahoo.com
  denzy.smith@gmail.com 2 email lun mún chơi cái nào chơi hé anh. nếu ko đc thì PM YH e có Add nít anh rùi á. the_sweetlove1211 á anh. 25 26 27 29

  ReplyDelete
 17. tại seo nhận xét của em lại chỉ có 1 tư cách là google vậy chài. ko đc lựa chọn tư cách nhận xét khác là seo.

  ReplyDelete
 18. Hôm qua anh set lộn , giờ set lại rồi , chỉ bỏ tài khoản nặc danh để dễ quản lý thôi à !

  Anh đã gữi lại vào 3 email của em rồi đó Denzy Smith

  ReplyDelete
 19. vừa làm cảnh sát vừa học lập trình. anh hay thật tiền seo sài cho hết đây hử anh Tâm. tks file của anh.

  ReplyDelete
 20. bạn gửi giúp mình bài 32 và 38 qua mail:tukimbk@gmail.com nha
  thank bạn

  ReplyDelete
 21. Đã gữi mail cho bạn Tú Nguyễn Kim , mời bạn check mail nhé
  LAB 38 chờ sau ngày 9/11 tới mình thi xong sẽ share code bài này cho các bạn

  @denzy : sao em biết

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. a 2 oi! gui e tu bai 1 dan bai 45 trừ bài 38 cua a. a chân thành cảm ơn a 2.
   boysuper_ct@yahoo.com.vn

   Delete
 23. bạn Boysuper.ct này tham quá , bạn lấy 1 hay 2 bài bạn cần thôi , bạn đánh hết không hay chỉ lấy về copy mà lấy hết vậy ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. e lấy về coi lại và tìm hiểu. mấy bài của a làm hay wa. boysuper_ct@yahoo.com.vn

   Delete
 24. anh tâm gửi em bài lab 38 với
  o0o_kymavosong_o0o@yhaoo.com.vn

  ReplyDelete
 25. Mình lấy bài 12, bài phân số đó, gửi qua email: nguyenthanhhieu26051992@gmail.com cho mình nhé.
  Thank you

  ReplyDelete
 26. có ai down dc bài 38 rồi làm ơn gửi cho mình với dc k . mình dang cần gấp. dk thành viên oy` ma k có pass bùn đời thiệt chứ .
  Gmail của mình : tanit.9x@gmail.com

  ReplyDelete
 27. HIện giờ mình tạm ngưng share rồi bạn ! đợi mình thi xong đã , đang làm thêm chục bài LAB nữa để đóng cuốn sách , bế quan tỏa cảng

  ReplyDelete
 28. Đã gữi bài LAB 38 cho các bạn cần ôn luyện , đề thi của trường mình rất giống bài LAB 38 này , chỉ khác thay về QUản Lý Sinh VIên thì đề thi của trường mình là Quản Lý Giáo Viên

  ReplyDelete
 29. anh tam oi gui e pass de e dow ve duoc ko anh!bai cua anh hay qua a!a goi wa mail em nha:duc.doquang1087@gmail.COM

  ReplyDelete
 30. bạn Đức Đỗ lấy bài LAB nào thế bạn , còn pass link down bên java là c10mt.tk

  ReplyDelete
 31. anh Tam gui cho em them lab 45 voi duoc khong
  o0o_kymavosong_o0o@yahoo.com.vn
  Thanks anh!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi bài vào email cho em , em vào mail check nhé

   Delete
 32. Anh có bài tập nào đổi tiền tệ không?? Ví dụ từ VND ->USD viết bằng windows form đó anh!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hình như chưa có bài này , để mai mốt anh giải cho , cái bài này cũng ko khó lắm

   Delete
 33. anh tam gui em tu bai 38 den 45 nha anh!du.doquang1087@gmail.com! chuc anh cang phat trien them nhieu bai hay nua! thank anh!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Email của em bị lỗi rồi , anh gữi file không được cho em , cho anh lại chính xác email của em đi

   Delete
 34. anh tam oi gui em bai 29,33,34,35,36,37 qua mail e duoc khong anh!nguyenquyen.nguyenhoang@gmail.com!thank anh

  ReplyDelete
  Replies
  1. anh đã gữi email cho em xong , em vào mail check lại đi nhé

   Delete
 35. e gửi a 1 gile bt ...có gì a làm giúp e cái được không a?? A cho e xin địa chỉ mail đi...

  ReplyDelete
  Replies
  1. anh giờ hết làm bài tập C# rồi em , giờ anh tập trung ôn luyện ISA và SQL rồi em

   Delete
 36. A cho e xin địa chỉ mail và password nha..mail e là: anhut123@gmail.com. Cám ơn a trước nha!

  ReplyDelete
 37. anh oi em danh nham mail ne! mail em:duc.doquang1087@gmail.com!anh gui lai bai cho em nha anh!tu bai 38 den 45 nha anh!thank anh

  ReplyDelete
  Replies
  1. ủa mà hình như anh có gữi mail cho em rồi đó , em check lại coi có bài LAB chưa

   Delete
 38. A cho em xin password download nha. mail em la anhut123@gmail.com! cám ơn anh nha!

  ReplyDelete
  Replies
  1. password download anh chưa public được em ơi , chờ mấy bạn thi lại lần 2 xong đã , từ bây giờ em cần bài LAB nào em cứ để lại trong đây , anh check mail sẽ gữi cho em luôn nhé

   Delete
 39. Giờ thoái mái chờ lịch thi lại lần 2 đã nhé các bạn. Giờ thì code share dưới dạng file .doc lên mạng trong topic này rồi đó nhe. Bạn nào cần thì cứ việc xem code thoải mái từ bài LAB 1 đến 52 luôn.

  Chúc các bạn ôn tập và học thật giỏi nhé

  ReplyDelete
 40. Sao mấy link bạn share bài giải không có mở ra được, bạn có thể gửi hết các bài lab để mình tham khảo qua email dungndh@gmail.com được không ?

  Cám ơn bạn trước nhé.

  ReplyDelete
 41. gui link dowload tat ca bai tap phia tren cho t nha t dang can co hoi tham lam nhung gui cho t nha!!!

  ReplyDelete
 42. mail cua t day lbuidoikg@yahoo.com

  ReplyDelete
 43. Giờ chưa gữi link download đâu bạn. Bạn có thể xem code trong cái file flash ngay tại trang chủ này nè

  ReplyDelete
 44. anh tam oi gui link dow em may bai nay di 16 23 29 30 33
  email: tamphamnhut@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi vào email cho tam pham , em check mail đi nhé

   Delete
 45. Bạn ơi, share cho mình bài 38 qua email nguyenthanhhieu26051992@gmail.com.
  Thank you:D.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi vào email cho bạn , mời bạn check mail nhé

   Delete
 46. ban nao co Lad 37 demo cho minh nha socphia11th@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi vào email cho bạn , mời bạn check mail nhé

   Delete
 47. Bạn ơi, share cho mình bài 47 qua email dinhtien1007@gmail.com.
  Thank you:D.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi email cho bạn , mời bạn check mail nhé

   Delete
 48. a co the gui cho minh toan bo tu bai 1 toi bai 52dc k !! thanks
  mail cua minh vohoangtrung90@gmail.com

  ReplyDelete
 49. Chào anh Tam Ga! E ten Mai Đa
  Anh co the cho em xin tat ca cac bai tap tren khong bao gom: hinh anh from va code baj tap.
  Em dang can de lam tai lieu thj hoc ki va cug rat gap. it ngay nua la thi roi. Mong e giup do.
  mail em la: maida35st@gmail.com.
  Cam on anh nhieu nhe...hjjj

  ReplyDelete
 50. Bạn ơi, share cho mình bài 45 nữa qua email dinhtien1007@gmail.com.
  Thank you:D.

  ReplyDelete
 51. Đã gữi email cho 3 bạn là Trung , maida1090, tien xong. Ba bạn check mail đi nhé

  ReplyDelete
 52. bai oi share cho minh cai bt 50 cai bai oi email cua minh vohongdu@gmail.com
  tk ban nhieu :P

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi email cho bạn , mời bạn check mail nhé

   Delete
 53. Anh có thể gửi cho mình cái ebook cuối cùng đc hk ak! em thấy rất hay và đang cần gấp!yahoo:hoaint_95@yahoo.com.vn! thanks nhìu!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bạn check mail đi nhé, đã gữi email cho bạn

   Delete
 54. anh ơi share e bài 13 nhé! hoangphi0901@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anh đã gữi email cho em rồi đó , em check mail đi nhé

   Delete
 55. Tớ mới học đc C# năm đầu tiên nên còn bỡ ngỡ lắm, có gì bạn share cho tớ đc tất cả các bài tập của bạn cho tớ .Ko share đc tất cả thì bạn share cho tớ bài nào cũng đc, càng nhiều càng tốt (Bạn cố gắng share cho tớ những bài trọng tâm, quan trọng ) :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. thì code mình đã share rồi đó , phần còn lại là bạn phải tự làm chứ

   Delete
 56. cho em xin lab 59,50,51 nha!vanngoc11th@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. anh đã gữi email cho em rồi đó nhe , check mail đi nhe

   Delete
 57. Cho mình xin lab 46 nhe!
  Email của mình: abc1kpoint@yahoo.com. Cảm ơn bạn

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi email cho bạn , mời bạn check mail nhé

   Delete
 58. Anh ơi!! giúp Em với!!
  khi mình nhập dữ liệu ngày tháng năm vào textbox
  thì làm sao mình tính được số tuổi vậy Anh? giúp em

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cái này em có thể xem bài LAB 35 đó em , nó giống phần ngày đi ngày về đó , tính ra được tổng ngày. Thay vì đó thì em tính ra tuổi

   Delete
 59. Email của Em là:giangthanhtrung098@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vừa mới giải cho em xong , xem bài LAB 53 nhé em

   Delete
 60. Cho mình pass bài 51 nha
  Thanks
  mail: ip.utehy@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Code mình đã share full rồi đó bạn , không cần thiết phải download nữa đâu bạn ơi

   Delete
 61. mail: andyou.31291@yahoo.com
  tks

  ReplyDelete
 62. Hay quá! Anh share cho em pass dowload được không anh? mail em: ngochiepdcna@gmail.com Em cám ơn anh nhiều ạ!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pass download anh có việc riêng nên ko share nữa em à

   Delete
 63. Bạn ơi gởi cho mình bài 41 đi bạn
  mail của mình: xuancong.pro.kiss@gmail.com
  Thanks bạn trước nha

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi code cho bạn rồi nhé

   Delete
 64. cho em xin File PDF có được không vậy?
  mail: phucloi1506@gmail.com

  ReplyDelete
 65. cho em xin file PDF với
  gmail : hainam0106@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi cho em xong , em check mail đi nhé

   Delete
 66. anh Tam oi anh cho em sinh file database SQL cua bai 44 luon duoc khong anh?
  gmail: thanhthanh1992ct@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://www.mediafire.com/?36r7qxe9t4xpgj2

   Database Quản Lý Sinh Viên của cô Oanh đây nè em

   Cái này của bài LAB từ 38 đến LAB 45 đó nhe em

   Còn LAB 46 trong đó đã kèm theo file database

   Delete
 67. Bạn ơi, bạn cho mình xin Bài 46 và 47 nhé, mail mình là
  hung.nt8990@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã gữi LAB cho bạn yêu cầu , bạn check mail đi nhé

   Delete
 68. Ngọc Tính
  mail:hongoctinh92@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 69. thanhk ban tam da up load lai toan bo cac bai , minh mong cho cac bai con lai

  ReplyDelete
 70. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 71. Nick Site đăng ký: Anh yeu em 278
  Tên thiệt: Chuong
  Email: chuong.huu278@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download: Lập Trình Trực Quan [C# Windows Forms]

  ReplyDelete
 72. a gui passwork cho e nha socphia11th@gmail.com

  ReplyDelete
 73. Nick Site đăng ký : nguyenvanthe
  Tên thiệt : Nguyễn Văn thế
  Email : nguyenvanthe2112009@yahoo.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lab-LTTQ-Bai13-MayTinhBoTuiTamGa

  ReplyDelete
 74. Nick Site đăng ký: itme172
  Tên thiệt: Nam
  Email: pvloi172@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download: Lập Trình Trực Quan [C# Windows Forms]

  ReplyDelete
 75. Nick Site đăng ký: nguyenvanthe
  Tên thiệt: nguyễn văn thế
  Email:nguyenvantheit2112009@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download: Lab-LTTQ-Bai13-MayTinhBoTuiTamGa

  ReplyDelete
 76. Nick Site đăng ký : Savio Nguyen
  Tên thiệt : Linh
  Email : snsavionguyen@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 77. Nick Site đăng ký : Nam Ngo
  Tên thiệt : Nam
  Email : ngonamrosy.it@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 78. Nick Site đăng ký : Mr.đẹp trai
  Tên thiệt : Nguyễn Gia Thế
  Email : nguyengiathe91@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 79. Nick Site đăng ký : quy nguyen
  Tên thiệt : Nguyễn văn quý
  Email : phuquy9x@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 80. Nick Site đăng ký : nguyen quy
  Tên thiệt : Nguyễn văn quý
  Email : phuquy9x@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 81. Nick Site đăng ký : Bảo PQ
  Tên thiệt : Phạm Quốc Bảo
  Email : pqbao.qn@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Form

  ReplyDelete
 82. Nick Site đăng ký : Duc do
  Tên thiệt : Do Quang Duc
  Email : duc.doquang1087@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Form

  ReplyDelete
 83. Nick Site : Tấn Đạt Nguyễn
  Tên : Đạt
  Email : ngtandat.ngtandat@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 84. Thầy có thể cho em xin link download của "file PDF code C# Tập 1" (link ở trên bị die). Chân thành cám ơn!
  Email: joannydinh@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anh đã check lại link rồi, em vui lòng đăng ký thành viên theo dõi đi nhé , rồi sẽ có password download tự động gữi về email

   Delete
 85. Nick Site đăng ký : vantrung_dx
  Tên thiệt : nguyen van trung
  Email : vantrung.khtn@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Form

  ReplyDelete
 86. Nick Site đăng ký : Nguyen Dat
  Tên thiệt : Nguyễn Tấn Đạt
  Email : nguyentandat80@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Form

  Cám ơn anh Tâm nhiều

  ReplyDelete
 87. Nick Site đăng ký : vuhoang
  Tên thiệt : hoang
  Email : razoqtm7@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Form]

  ReplyDelete
 88. Nick Site đăng ký : phuly
  Tên thiệt : phú
  Email : lyxephu@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Form]

  ReplyDelete
 89. Nick Site đăng ký : Tony Do
  Tên thiệt : Đỗ Văn Hiểu
  Email : hieucnttdhspkthcm@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 90. anh tâm ơi anh có thể hướng dẫn giúp em cách đóng gói kem csdl được không anh

  ReplyDelete
 91. khi nào anh có tg anh hướng dẫn giúp em với nha em không biết đóng gói ntn! e thanks anh trước nha

  ReplyDelete
 92. Nick Site đăng ký : Dang nguyen van
  Tên thiệt : nguyễn văn đăng
  Email : nvdanghd@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 93. Nick Site đăng ký : Le Thi Phuong Mai
  Tên : Mai
  Email : choongchi@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nick này của em bị lỗi rồi , mail gữi toàn báo Mail Delivery Subsystem


   Delivery to the following recipient failed permanently:

   choongchi@gmail.com

   Delete
  2. hihi em nhầm choongchi.288@gmail.com
   anh gửi lại dùm em nha :D

   Delete
 94. Nick Site đăng ký : Le Mai
  Tên : Mai
  Email : nangphale1311@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 95. anh tam oi anh co thể cho e xin csdl cua lab 40,44,45 được không anh!
  gmail:nvdanghd@gmail.com

  ReplyDelete
 96. Cho em xin pass để download nhé, mail của em: tonthatthienvu@gmail.com

  ReplyDelete
 97. anh tâm ơi hàm dùng để di chuyển đồ vật từ điểm này đến điểm khác,rồi mất đi ntn anh nhỉ

  ReplyDelete
 98. Nick Site đăng ký : Ken Ji
  Tên thiệt : Trần Duy
  Email : choopy1402@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 99. Nick Site đăng ký : Eys Candy
  Tên thiệt : Đinh Quang Tuyển
  Email : dinhquangtuyen.0312@yahoo.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 100. Nick Site đăng ký :pham trung kien
  Tên thiệt : pham trung kien
  Email : luckyboyuit06@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 101. Nick Site đăng ký : duythanh
  Tên thiệt : Nguyễn Duy Thanh
  Email : duythanhmt@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 102. Nick Site đăng ký : huydang
  Email : huy2111002778@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  Anh gửi cho em nhanh nhé , cám ơn

  ReplyDelete
 103. Nick: GDG SaiGon
  Email: gdgsaigon@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  Cam on

  ReplyDelete
 104. Cho mình hỏi, khi mình mở SQL 2008 để attack file CSDL: qlsv.mdb nhưng nó lại báo lỗi:
  Unable to open the physical file "D:\Hoc lien thongLT17TH\He quan tri CSDL 2\Cac vclip bai hoc\Clip Winform căn bản ket noi CSDL\38-SQLTamGa_QLSV_ThemXoaSuaLuu\qlsv\QLSV.mdf". Operating system error 5: "5(Access is denied.)". (Microsoft SQL Server, Error: 5120)
  mình đã thử attack file CSDL của các bài khác đều bị lỗi như vậy.

  Bạn có thể chỉ cho mình cách khắc phục với.
  Thanks bạn nhiều.

  ReplyDelete
  Replies
  1. cái này , mình nhớ ko phải là attack mà là backup từ file qlsv.mdb đó bạn

   Delete
 105. Anh Tâm ơi ! anh có viết bài code làm trắc nghiệm đơn giản không anh, chỉ cần làm một câu thôi nhưng có tính thời gian.
  Anh giúp em với.

  ReplyDelete
 106. Nick: Buzz Me
  Email: buzzmee533@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  Thanks.

  ReplyDelete
 107. Nick Site đăng ký : nen301
  Tên thiệt : Ngọ Quỳnh
  Email : nvq301@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 108. Nick Site đăng ký : VNT_363
  Tên thiệt : Vo nhat truong
  Email : VNT.UIT@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

  ReplyDelete
 109. - anh xem lại giùm e sao e không nhận được Password? vào xem bài cũng không thấy link down? a hướng dẫn giúp e với? Mail e: nvq301@gmail.com
  Cám ơn anh!

  ReplyDelete
  Replies
  1. em kiểm tra lại , coi em có post comment để nhận password sau khi đăng ký thành viên ko nhé em

   Delete
 110. anh tâm ơi gửi em cái lab 16 đi em cần gấp lắm em làm giông code anh mà không chạy
  mail em là : huyhaovsvc@gmail.com
  cảm ơn anh nhiều

  ReplyDelete
  Replies
  1. em đăng ký thành viên và viết comment chưa em

   Delete
 111. em đăng kí rùi em nhấp vào linh trên gmail và dang chờ chấp nhận

  ReplyDelete
  Replies
  1. sao anh khong thay comment cua em vay nhi

   Delete
 112. Nick Site đăng ký : mrbi.
  Tên thiệt : Văn Bi.
  Email : taikhoanhisinh@gmail.com.
  Topic cần lấy Password để vào download: Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]. Thanks!

  ReplyDelete
 113. anh Tâm ơi ! có bài nào về mảng hai chiều ko ạ.

  ReplyDelete
 114. Nick Site đăng ký : Móm Thắng.
  Tên thiệt : Nguyễn Trung Thắng.
  Email : thangnguyen0880@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]
  Thanks!

  ReplyDelete
 115. Nick Site đăng ký : nen301
  Tên thiệt : Ngọ Quỳnh
  Email : nvq301@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]
  Cám ơn nhiều ^^!

  ReplyDelete
 116. String or binary data would be truncated.
  The statement has been terminated.

  anh tâm ơi nỗi này sửa thế nào anh giúp em vs thanks a nhiu

  ReplyDelete
 117. a ơi gửi cho em lab 38 nha
  mail :lethimyai0@gmail.com

  ReplyDelete
 118. Nick Site đăng ký :Nghi Trần
  Tên thiệt : Trần Mộng Nghi
  Email : mongnghi1990@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]
  Thanks!

  ReplyDelete
 119. nick site đăng ký: Jong Kay
  Tên Thiệt : Lê Ngọc Duy
  Email:ngocduy2106@gmail.com
  Topic cần lấy Password để vào download : Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]
  Thanks!
  anh có thể gửi cho em bài 39.40.45 được ko ạ, em cảm ơn

  ReplyDelete
 120. anh tâm ơi cho em hoi cái nha giả sử

  sanpham soluong gia tien
  duong 2 300  mình làm sao phân cột như vậy trong textbox được hả anh

  ReplyDelete
 121. khi xuất ra text box thì nó sẽ theo cột như vậy anh ah em
  làm mà nó không theo cột được

  ReplyDelete
  Replies
  1. sao được em , cái đó em muốn theo cột thì dùng datagridview đi cho khỏe

   Delete
 122. cai nay ko can cơ sở dữ lieu anh ah ma nhap vao va xuat ra text boxt thui

  ReplyDelete

Cám ơn đã đọc bài viết !
- Để comment không bị khóa nick, bạn vui lòng đăng nhập thành viên nhé.
- Bạn nhớ viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người xem tốt hơn!
- Cấm chèn liên kết Spam Link quảng cáo. Block Account Filter Domain
- Vui lòng phải đăng ký thành viên ( Register ) trước khi comment nhé
Tâm Gà Thank You !