Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Hàn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ HÀN

Luật giáo dục 2005, Luật dạy nghề 2006 quy đinh Dạy nghề có 3 cấp trình độ là sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Thực hiện quy định nói trên các Trường  cao đẳng nghề đã tổ chức đào tạo nghề trình độ cao đẳng từ khóa 2007-2010 đã đăng ký thi theo đề chung. Theo công văn 649/TCDN – ĐTN do Tổng cục dạy nghề ban hành. Trong đó cấu trúc đề thi gồm các câu hỏi/bài tập thuộc phần kiến thức, kỹ năng bắt buộc quy định trong chương trình khung và các câu hỏi/bài tập thuộc phần kiến thức, kỹ năng tự chọn.
            Khối lượng nội dung kiến thức, kỹ năng bắt buộc chiếm 70% khối lượng nội dung kiến thức, kỹ năng toàn bài thi. được lựa chọn từ các mô đun chuyên môn nghề bắt buộc trong chương trình khung nghề Hàn do Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành. Thời gian thực hiện phần kiến thức, kỹ năng bắt buộc chiếm 70% Tổng thời gian thực hiện bài thi.
Khối lượng, thời gian nội dung kiến thức, kỹ năng tự chọn chiếm 30% khối lượng, thời gian nội dung  kiến thức, kỹ năng toàn bài thi. Các Trường lựa chọn nội dung kiến thức, kỹ năng tự chọn sao cho phù hợp với đặc điểm của nghề, vùng/miền và điều kiện thực tế của từng Trường.
            Các đề thi sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14 để biên soạn.
            Cơ cấu điểm của đề thi: Thang điểm của đề thi lý thuyết chuyên môn nghề là thang điểm 10. Điểm dành cho phần kiến thức, kỹ năng bắt buộc chiếm 70% điểm toàn bài thi. Điểm dành cho phần kiến thức, kỹ năng tự chọn chiếm 30% điểm toàn bài thi.
            Thang điểm của đề thi thực hành nghề là thang điểm 100, sau khi chấm sẽ quy về thang điểm 10.
            Về mã đề: Mã đề thi gồm hai phần:
+ Phần chữ: Lý thuyết chuyên môn nghề : HLT, đề thi thực hành : HTH.
+ Phần số: Đặt sau phần chữ gồm 02 chữ số từ 01 đến 99
            Về đề thi lý thuyết chuyên môn nghề: Hình thức thi là tự luận với thời gian thi là 150 phút. Trong đó thời gian cho phần bắt buộc là 100 phút, phần tự chọn là 50 phút.
            Cấu trúc đề thi lý thuyết chuyên môn nghề gồm hai phần
Phần bắt buộc gồm 3 câu hỏi với thang điểm cụ thể:
Câu 1: 02 điểm
Câu 2: 02 điểm
Câu 3: 03 điểm
            Phần tự chọn gồm từ 1 đến 2 câu hỏi, nội dung do các Trường tự chọn cho phù hợp với đặc thù của từng Trường. Với thang điểm là 03 điểm.
Về đề thi thực hành nghề: thời gian thi là 4 giờ. Trong đó thời gian cho phần kỹ năng bắt buộc là 3 giờ, phần tự chọn là 1 giờ
Câu trúc đề thi thực hành nghề theo mẫu định dạng của đề thi tay nghề quốc gia gồm 2 phần
Phần bắt buộc gồm 02 bài tập với thang điểm là 70 điểm
Phần tự chọn gồm 01 bài tập với thang điểm là 30 điểm, do các Trường tự chọn trong phần môdun tự chọn.
Chú ý:
- Phần bắt buộc của các đề thi các Trường phải tuân thủ theo bộ đề thi chung.
- Phần tự chọn các Trường được lựa chọn nội dung theo phân mô đun tự chọn trong chương trình khung quốc gia


===========================DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA
THAM DỰ HỘI NGHỊ BIÊN SOẠN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 – 2011)

TT
Họ và tên
Trình độ
chuyên môn
Đơn vị
Chức danh
Điện thoại
Email

 1.  
Dương Viết Chính
Kỹ sư
Trường CĐN Lilama 1
Giảng viên
0913.595884

 1.  
Nguyễn Xuân Trưởng
Kỹ sư
Trường CĐ CN Nam Định
Giảng viên
0915443116
01656007385

 1.  
Phạm Quang Cảnh
Thạc sỹ
Trường CĐN Việt Hàn
Giảng viên
0915.125.402
[email protected]

 1.  
Hỗ Sỹ Khương
Kỹ sư
Trường CĐN Cơ Khí NN
Giảng viên
0912904666
[email protected]

 1.  
Lê Đức Thiện
Kỹ sư
Trường CĐN CN Thanh Hóa
Giảng viên
0977.684.559
[email protected]

 1.  
Hoàng Văn Lộc
Kỹ sư
Trường CĐN GTVT TW 2
Giảng viên
0974257312
[email protected]

 1.  
Nguyễn Khắc Văn
Thạc sỹ
Trường CĐN KT CN
Giảng viên
0912630122
[email protected]

 1.  
Đỗ Đức Quang
Thạc sỹ
Trường CĐN Thủy Sản M.Bắc
Giảng viên
0904620390
[email protected]

 1.  
Nguyễn Trọng Điệu
Thạc sỹ
Trường CĐN Cơ điện Hà Nội
Giảng viên
0973812817
[email protected]

 1.  
Phạm Thế Minh
Thạc sỹ
Trường CĐ CN Xây Dựng
Giảng viên
0904424386
[email protected]

 1.  
Cao Văn Sáng
Kỹ sư
Trường CĐN Nam Định
Giảng viên
01669059620
[email protected]

 1.  
Nguyễn Trung Hiếu
Kỹ sư
Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình
Giảng viên
0977567166
Kh«ng tham gia ®µy ®ñ

 1.  
Hà Kim Chung
Kỹ sư
Trường CĐN CN Giấy &Cơ điện
Giảng viên
0915168019
[email protected]

 1.  
Phan Văn Độ
Kỹ sư
Trường CĐN Sông Đà
Giảng viên
0945042395
[email protected]

 1.  
Phạm Xuân Hồng
Kỹ sư
CĐN Công nghiệp Hà Nội
Giảng viên
0989241953
[email protected]

 1.  
Nguyễn  Thanh Thảo
Kỹ sư
CĐN Đà Nẵng
Giảng viên
0905324848
[email protected]


------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================


[ Hàn ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe-han.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
DMCA com Protection Status