Cách xem như thế này nhé. Tâm Gà sẽ post lên danh sách 44 bạn còn nợ môn. Các bạn xem số thứ tự của mình rồi , rê chuột xuống từ từ tìm xem coi mình còn nợ môn gì, để tranh thủ mà trả nợ cho trước tháng 6/2013 nhé. 

Tại sao trước tháng 6 , vì khoảng thời gian đó là mình thi tốt nghiệp rồi. Sau thời gian đó , nếu ai chưa trả nợ môn xong , phải đợi đến năm sau lận đó nhé, tức năm 2014.


Mã số
Họ đệm
Tên
Lớp học
C10050463
Trần Quốc
Anh
C10MT
C10051133
Nguyễn Xuân
Chính
C10MT
C10051130
Vũ Đình
Chương
C10MT
C10050697
Nguyễn Thành
Công
C10MT
C10050636
Chung Quán
Đạt
C10MT
C10051326
Nguyễn Quốc
Duy
C10MT
C10050721
Nguyễn Trường
Giang
C10MT
C10050626
Diệp Di
Hân
C10MT
C10050730
Nguyễn Phi
Hổ
C10MT
C10050729
Võ Phi
Hùng
C10MT
C10051050
Bung Quốc
Huy
C10MT
C10050465
Lê Đình
Huy
C10MT
C10050282
Lưu Đức
Lĩnh
C10MT
C10050635
Chung Quán
Lương
C10MT
C10050392
Vũ Quốc
Nam
C10MT
C10051351
Nguyễn Khoa
Nam
C10MT
C10051324
Nguyễn Văn
Nhường
C10MT
C10050486
Hoàng Văn
Pháp
C10MT
C10051398
Quách Văn
Phil
C10MT
C10050283
Nguyễn Thanh
Phong
C10MT
C10050393
Lý Xê
Phú
C10MT
C10051397
Huỳnh Hải
Phúc
C10MT
C10050628
Nguyễn Xuân
Quang
C10MT
C10021337
Nguyễn Đình Minh
Quý
C10MT
C10050625
Lê Hoàng
Thái
C10MT
C10051135
Phạm Thị Hồng
Thắm
C10MT
C10050696
Ngô Quốc
Thanh
C10MT
C10050479
Nguyễn Anh
Thành
C10MT
C10051138
Trần Quý
Thành
C10MT
C10050467
Lê Ngọc
Thiện
C10MT
C10050284
Lê Đức
Thịnh
C10MT
C10051057
Nguyễn Thị Hồng
Thủy
C10MT
C10050363
Lê Trần Anh
Thy
C10MT
C10050280
Trần Hữu
Tín
C10MT
C10051056
Nguyễn Trương
Toàn
C10MT
C10050281
Lê Hải
Triều
C10MT
C10050394
Nguyễn Nhân
Trung
C10MT
C10050623
Lý Ngọc Thanh
Trung
C10MT
C10050277
Lê Đức
Trung
C10MT
C10050579
Nguyễn Bảo Minh
Tuấn
C10MT
C10050278
Tô Đăng
Tuấn
C10MT
C10050359
Trần Minh
Tuấn
C10MT
C10050620
Phan Hoàng Thừa
C10MT
C10051768
Bùi Nhân
Vỹ
C10MT

========= Giờ bắt đầu xem nhé ========= Danh Sách Sinh Viên Nợ Môn Học [ tính tới 01/02/2013 ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Danh Sách Nợ MônHocTapTraCuuDiem. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/02/danh-sach-sinh-vien-no-mon-hoc-tinh-toi.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
DMCA com Protection Status