Mở hàng cho một loạt bài tập về môn Hệ Phân Tán được code bởi Tâm Gà. là một bài đơn giản về cách xây dựng một Web Service đơn giản nhé.

Link youtube HD : http://youtu.be/ly_s-rc9cAA?hd=1
Xem Online nè :

*** File PDF toàn bộ dữ liệu được đóng sách đáp án.
In 100 quyển , tổng hơn 100 trang. Code full đáp án , trình bày đẹp mắt.
Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm
Link download file PDF Giáo trình code C# Hệ Phân Tán Tập 1 : giáo trình hệ phân tán full*** Tổng quan Folder file của Tâm Gà.
Có tất cả 14 Folder chính.
============================================

Tham khảo thêm

*** Lập Trình Trực Quan  [ C # Windows Form ] :
*** Lập Trình Mạng  [ C # , Socket , TCP-UDP , Console] :
*** Hệ Phân Tán  [ C # ] :
*** Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ] :
*** Tin Học Đại Cương [ Pascal ] :
*** Kiến Trúc Máy Tính [ Assembly ] :
*** Lập Trình JAVA :
*** HTML & SCRIPT :


============================================

   Mục Lục Bài Tập


*** Bài 01  : Webservice
Tạo khung đăng nhập hệ thống với các yêu cầu sau :
- Khi nhập vào Tên đăng nhập : "tamga" và Mật khẩu : "123" thì
    khi click vào nút Đăng Nhập sẽ hiện " Bạn đã đăng nhập thành công ".
    Còn ngược lại thì thông báo "Sai username hoặc password"
- Khi click vào nút Thoát , sẽ báo thông báo " Bạn có muốn thoát hay không ?
     Nhấn Yes là thoát và No là trở lại như cũ.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab01.html


*** Bài 02  :
 Tạo chương trình chuyển đổi tiền tệ đơn giản
- Chuyển từ tiền Việt Nam đồng sang USD và ngược lại
- Chuyển từ tiền Việt Nam đồng sang Euro và ngược lại
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab02.html


*** Bài 03  :
Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính
- Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai số vừa nhập.
- Xử lý nút Thoát trong chương trình
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab03.html


*** Bài 04  :
Hãy viết chương trình
 - Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2 theo Web Serivce
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab04.html


*** Bài 05  :
  Hãy viết chương trình
 - Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 4 số nguyên
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab05.html


*** Bài 06  :
Hãy viết chương trình tính Chu Vi và Diện Tích
 - Hình Tròn
 - Hình Chữ Nhật
 - Hình Vuông
 - Hình Tam Giác
 - Cho biết Tam Giác đó là tam giác gì ?
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab06.html*** Bài 07  :
  Hãy viết chương trình trong đó
- Đổi chữ vừa nhập từ Thường sang Hoa
- Đổi chữ vừa nhập từ Hoa sang Thường
- Đổi chữ vừa nhập thành Hoa Đầu Mỗi Từ
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab07.html


*** Bài 08  :
  Hãy viết chương trình trong đó
- Nhập vào một số nguyên dương n bất kỳ.
- Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không ?
- Nếu n là số nguyên tố thì xuất ra các số nguyên tố < n
- Tìm ước số của n
Ngược lại thì phân tích n ra thừa số nguyên tố.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab08.html


*** Bài 09  : Web Service
  Hãy viết chương trình Nhập Xuất Mảng trong đó có
- Nhập vào một mảng số nguyên bất kỳ.
- Xuất mảng vừa nhập.
- Sắp xếp mảng tăng và giảm dần.
- Tính tổng mảng, tổng chẵn , tổng lẻ
- Tìm kiếm , thêm và xóa sửa mảng
- Tìm và xóa phần tử âm có trong mảng
- Tìm số nguyên tố có trong mảng
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab09.html


*** Bài 10  :
  Hãy viết chương trình Mã Hóa trong đó
- Nhập vào một đoạn chuỗi bất kỳ
- Mã hóa đoạn chuỗi vừa nhập theo MD5
- Giải mã đoạn chuỗi vừa được mã hóa đó
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab10.html


*** Bài 11  :
  Hãy viết chương trình Random trong đó
- Nhập vào giá trị n bất kỳ
- Xuất random chuỗi và số theo giá trị n vừa nhập.
- Xuất random số theo giá trị n vừa nhập.
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ. Xuất kết quả random từ chuỗi và n vừa nhập.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab11.html


*** Bài 12  :
  Hãy viết chương trình trong đó
- Hiển thị tên máy tính và IP của máy tính đó.
- Hiển thị ngày tháng năm hiện hành.
- Hiển thị thời gian hiện tại của máy tính.
- Tính tổng ngày = thời gian hiện tại - trừ thời gian nhập vào
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab12.html


*** Bài 13  : Web Service
  Hãy viết chương trình Máy Tính Đơn Giản trong đó
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab13.html*** Bài 14  :
  Hãy viết chương trình Quản Lý Sinh Viên trong đó
- Sử dụng Web Service, có Form Main gọi các Form con
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Sinh Viên
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Kết Quả Điểm
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Môn Học
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Khoa
- Thống kê Khoa , Môn Học , Lần Thi
- Tìm Kiếm Kết Quả Học Tập và Thông Tin Sinh Viên
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
http://c10mt.blogspot.com/2012/05/hephantan-tamga-lab14.html


=============================================

Hệ Phân Tán [ Web Service , ASP.Net , C# ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHệ Phân TánHocKy6Source C#Windows Form. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/he-phan-tan.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
DMCA com Protection Status