Đây là bảng điểm Kết Thúc Môn của môn Kỹ Năng Mềm trong Học Kỳ 5
Lớp C10OTO
Link google doc : nhấp vào đây


Điểm Kết Thúc Môn - Kỹ Năng Mềm - C10OTO

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục TraCuuDiem. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/diem-ket-thuc-mon-ky-nang-mem-c10oto.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
DMCA com Protection Status