Giáo Trình Computer Architecture
[ 16/04/2011]Đây là giáo trình của môn Kiến Trúc Máy Tính mà thầy Khoa đã giao cho lớp Phó giữ.
Hiện các bạn có thể đặt mua tài liệu hoặc có thể chạy ra in.

Bộ file gồm 6 chương của thầy Khoa

- Chương 1 : Giới Thiệu Chung
- Chương 2 : Biểu Diễn Dữ Liệu & Số Học Máy Tính
- Chương 3 : Bộ Xử Lý
- Chương 4 : Kiến Trúc Tập Lệnh
- Chương 5 : Hệ Thống Nhớ
- Chương 6 : Hệ Thống Vào Ra

*** Lưu ý :
Giáo trình này thuộc bản quyền của Thạc Sĩ Nguyễn Quang Ninh
Giảng viên Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính
Khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Vinh

*** Link down : ( Link die - Chờ thời gian rảnh , Tâm Gà upload lại nhé )

-------------------------------------------------


ĐỀ THI và ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC MÔN
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Đây là phần ôn tập thi Kết Thúc Môn này. Bao gồm 28 câu lý thuyết tự luận và 10 bài tập được viết bằng phần mềm Emu8086 mà Tâm Gà đã giải đầy đủ. Chúc các bạn download hay có thể xem online trước khi quyết định download về nhà xem.-------------------------------------------------
 [ Kiến Trúc Máy Tính ]
AssemblyPhần Mềm


Link down phần mềm Emu8086 v.4.08: Nhấp vào đây nhé

================================
 Bài tập 1 : Hãy nhập vào một ký tự chữ Thường và in ra ký tự chữ Hoa

 Bài tập 2 : Neu go Y hoac y thi thong bao It is afternoon. Neu go N hoac n thi thong bao It is morning

  Bài tập 3 : Viết chương trình in các chữ cái Hoa và Thường ( A -> Z )

  Bài tập 4 : Viết chương trình in các ký tự số ( từ 1 đến 9 )

  Bài tập 5 : Hãy viết chương trình nhập vào các ký tự chữ Hoa hoặc Thường. Kiểm tra nếu ký tự là chữ Thường , thì xuất ra chữ Hoa tương ứng và ngược lại. Và nếu nếu nhập số thì hiện thị thông báo " Không phải là chữ "

 Bài tập 6 : hãy viết chương trình nhập vào chữ cái thường và xuất ra chữ Hoa tương ứng


 Bài tập 7 :
Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. Xuất đảo ngược chuỗi ký tự vừa nhập

  Bài tập 8 :
Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. Xuất đảo ngược chuỗi ký tự vừa nhập
chú ý : không được dùng lệnh push và pop

*** Bài tập 9 :
Viết chương trình tính Tổng Hiệu Tích Thương của hai số vừa nhập.
Chú ý : chạy bằng macro

*** Bài tập 10 :
Tích hợp vào macro trên , hãy viết chương trình tính số dư và hoán vị của hai số vừa nhập==================
Đây là macro , các bạn đánh về , lúc save as lại nhớ chọn :
File Name : TamGa.mac
Save as type : all file
==================
còn đây là lệnh ASM nè 
Kiến Trúc Máy Tính [ Lập Trình Assembly ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHocKy2KienTrucMayTinh. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/08/KienTrucMayTinh.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
DMCA com Protection Status