Tài Liệu môn này hơi bị chua cay ah. Thầy không có send cho Tâm Gà tài liệu, nên Tâm Gà đành phải lên mạng tìm cho các bạn đây.

Đa số các bạn có thể ôn tập từ tài liệu này đây :Link download : http://www.mediafire.com/view/?bkwg4e5cd7oc3nb

=======================================

Tiếp theo đó là phần câu hỏi trắc nghiệm để thi Kết Thúc Môn đây : ( cái này của thầy Vân đưa )

Link download : http://www.mediafire.com/?47viylm7b4wffww

==================================

Clip phần " Mật Mã Hóa Số Liệu ", Tâm Gà cũng đã giải rồi mà chưa có up lên. Các bạn chờ Tâm Gà rãnh sẽ up nó lên youtube cho các bạn xem nhe.

Trong clip bao gồm các Mã Hóa sau :
- Mã Hóa và Phá Mã Caesar
- Mã Hóa và Phá Mã Dịch Vòng
- Mã Hóa và Phá Mã Đơn Bảng
- Mã Hóa và Phá Mã Play Fair
- Mã Hóa và Phá Mã Vigenere
- Mã Hóa và Phá Mã Hoán Vị Cổ Điển ( Hàng Ngang + Hàng Dọc )

Đó là clip Tâm Gà tự mò và tự giải luôn , và đó cũng chính là điểm kiểm tra của Tâm Gà được 9 điểm đó.==================================

Phần quan trọng không kém , đây là đáp án cũng do Tâm Gà biên soạn, gồm các câu trắc nghiệm trong bộ câu hỏi mà thầy Vân đưa ra để thi Kết Thúc Môn

Nội dung : 

CHƯƠNG I: 
MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ SỰ CHUẨN HÓA


Câu 1 : Trong hệ thống truyền số liệu các khôi cơ bản gồm có
Câu 2 : Để truyền dữ liệu từ một điểm này đến điểm khác cần phải có sự tham gia của
Câu 3 : Đặc trưng chung có tính nguyên lý cho tất cả các hệ thống truyền số liệu là :
Câu 4 : Môi trường truyền tin là
Câu 5 : Nguồn tin trong hệ thống truyền là nơi
Câu 6 : Phát biểu nào sau đây là đúng
Câu 7 : Trong một hệ thống truyền số liệu, hiện tượng nhiễu có thể
Câu 8 : Thông tin số liệu liên quan đến
Câu 9 : Tín hiệu được truyền trên mạng dữ liệu là
Câu 10 : Xử lý tín hiệu là
Câu 11 : Ưu điểm của tín hiệu số là
Câu 12 : DTE và DCE là những thiết bị
Câu 13 : Trong thiết bị DCE có
Câu 14 : Chức năng của DTE
Câu 15 : Nếu chỉ có hai máy tính và cả hai đều đặt ở một văn phòng, thì.
Câu 16 : Khi cần nhiều máy tính trong một ứng dụng thì cần phải
Câu 17 : Mạng số liệu có thể phân loại thành
Câu 18 : Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố định giữa 2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm
Câu 19 : Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố định giữa 2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm
Câu 20 : Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản.


CHƯƠNG II : 
GIAO TIẾP VẬT LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU

Câu 1 : Chức năng các mạch giao tiếp :
Câu 2 : Khi dùng các đường truyền được cung cấp bởi các nhà khai thác dịch vụ điện thoại và các dịch vụ viễn thông khác cần phải chuyển đổi các tín hiệu điện từ các DTE thành
Câu 3 : Các mức tín hiệu được quy định trong khuyến nghị v.28
Câu 4 : Tín hiệu dòng 20mA tên của giao tiếp này mục đích
Câu 5 : Chuẩn RS-422A/V.11 có các đặc trưng
Câu 6 : Trong cáp đồng trục băng tần có thể lên đến 350MHz (hay cao hơn). Có thể dùng băng tần cao này một trong các cách :
Câu 7 : Có một số dạng mã hoá tín hiệu quang.Một dựa trên lược đồ mã hoá lưỡng cực. Loại này tạo ra đầu ra quang
Câu 8 : Ba mức năng lượng quang là :
Câu 9 : Tại bộ thu, cáp được kết cuối với một bộ nối đặc biệt đi đến diode thu quang tốc độ cao ngụ trong một module thu đặc biệt chức năng của modem này là
Câu 10 : Kênh truyền trong các hệ thống vệ tinh và radio được tạo ra nhờ
Câu 11: Có một số phương pháp điều khiển truy xuất khác nhau được dùng để điều khiển truy xuất vào phần dung lượng có sẵn
Câu 12 : Truy xuất ngẫu nhiên là
Câu 13 : Truy xuất kênh truyền theo phương pháp gán cố định là :
Câu 14 : Truy xuất kênh truyền theo phương pháp gán theo yêu cầu là :
Câu 15 : Mức độ suy giảm cho phép của đường truyền cáp là mức :
Câu 16 : Bất kỳ một kênh truyền nào đều có một băng thông xác định liên hệ với nó ảnh hưởng của nó tới
Câu 17 : Khi không có tín hiệu một đường truyền là lý tưởng nếu mức điện thế trên đó là zero. Nhưng trên đường truyền vẫn khác zero.Mức tín hiệu này được gọi là mức nhiễu đường dây nguyên nhân gây nhiễu có thể là
Câu 18 : Một môi trường truyền dẫn đơn giản nhất là
Câu 19 : Các vệ tinh dùng cho mục đích liên lạc thường thuộc dạng địa tĩnh phát biểu nào sau đây là đúng
Câu 20 : Dùng các tín hiệu điện vì sai nhằm đạt được cự ly truyền xa hơn và tốc độ cao hơn tín hiệu này trong các chuẩn nào


CHƯƠNG III : 
GIAO TIẾP KẾT NỐI SỐ LIỆU

Câu 1 : Khi truyền số liệu giữa hai thiết bị, có thể dùng chế độ thông tin nào
Câu 2 : Phát biểu nào sau đây là đúng trong truyền bất đồng bộ
Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là dúng
Câu 4 : Khi dùng phương pháp truyền đồng bộ, chúng ta thường
Câu 5 : Điều khiển luồng dữ liệu là
Câu 6 : Giao thức liên kết số liệu định nghĩa
Câu 7 : Truyền song song là
Câu 8 : Truyền nối tiếp là
Câu 9 : Các bộ mã có thể là
Câu 10 : Đơn vị dữ liệu truyền có thể là
Câu 11: Phát biểu nào về giao thức truyền dưới đây là đúng
Câu 12 : Hoạt động kết nối bao gồm
Câu 13 : Phát biểu nào về đường nối sau đây là đúng
Câu 14 : Đồng bộ bit có đặc trưng
Câu 15 :Đồng bộ theo hướng ký tự:
Câu 16 : Mạch điều khiển truyền số liệu
Câu 17 : Lỗi định dạng frame có nghĩa là
Câu 18 : Bộ ghép kênh phân thời dùng
Câu 19 : Phát biểu nào về bộ ghép kênh thống kê sau đây là đúng
Câu 20 : Phát biểu nào sau đây về bộ ghép kênh là đúng


CHƯƠNG IV : 
CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU

Câu 1 : Liên kết số liệu có thể là
Câu 2 : Đâu là liên kết số liệu
Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là đúng
Câu 4 : Giao thức HDLC (High-Level Data link Control) có dặc tính
Câu 5 : Giao thức HDLC (High-Level Data link Control)
Câu 6 : Topo đa điểm yêu cầu
Câu 7 : Các giao thức thiên hướng ký tự
Câu 8 : Phát biểu nào sau đây là đúng với các giao thức thiên hướng ký tự
Câu 9 : Các giao thức đơn công ( simplex Protocol) có thể
Câu 10 : Dùng giao thức đơn công ( simplex Protocol) thì
Câu 11: Các giao thức thiên hướng ký tự hoạt động theo bán song công. Phát biểu nào sau đây là đúng
Câu 12 : Các giao thức thiên hướng ký tự thực hiện các chức năng khác nhau liên quan đến quản lí liên kết cần
Câu 13 : Hoạt động của giao thức thiên hướng ký tự thể hiện
Câu 14 : Giao thức thiên hướng ký tự hoạt động trong chế độ song công hoàn toàn (full- duplex).
Câu 15 : Giao thức thiên hướng ký tự hoạt động trong chế độ song công hoàn toàn ( full-duplex ) yêu cầu
Câu 16 : Chỉ số trong mỗi header của Frame trong giao thức thiên hướng ký tự hoạt động trong chế độ song công hoàn toàn là
Câu 17 : Thủ tục truy xuất liên kết phiên bản B còn được gọi là LAPB (Link Access Procedure version B) là một tập con của HDLC, nó dùng để
Câu 18 : Phát biểu nào sau đây về thủ tục đa liên kết MLP (Multiple Procedure ) là đúng
Câu 19 : Các modem có khả năng
Câu 20 : Điều khiển liên kết logic LLC (Logical Link Control) là


CHƯƠNG V : 
XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN

Câu 1 : Để so sánh các loại mã được dùng người ta căn cứ vào
Câu 2 : Sau khi mã hóa số liệu ở mức vật lý. Phổ tần của tín hiệu sau khi mã hóa
Câu 3 : Sau khi mã hóa số liệu ở mức vật lý. Nếu tín hiệu không có thành phần một chiều
Câu 4 : Sau khi mã hóa số liệu ở mức vật lý. Phát biểu nào sau đây là đúng
Câu 5 : Mã lưỡng cực là :
Câu 6 : Phát biểu nào về mã BNZS ( Mã lưỡng cực với sự thay thế N số 0 ) là đúng
Câu 7 : Khi dữ liệu được truyền giữa 2 DTE, phát biểu nào sau đây là sai
Câu 8 : Để xác suất thông tin thu được bởi DTE đích giống thông tin đã truyền đạt được giá trị cao
Câu 9 : Trong bộ mã ASCII , phát biểu nào sau đây là đúng
Câu 10 : Trong bộ mã ASCII, phát biểu nào sau đây là sai
Câu 11 : Để tính toán parity bit cho một ký tự , phát biểu nào sau đây là sai
Câu 12 : Phát biểu nào sau đây về phương pháp parity bit là phát biểu sai
Câu 13 : Kiểm tra lỗi theo phương pháp khối, phát biểu nào sau đây là sai
Câu 14 : Kiểm tra lỗi theo phương pháp khối, phát biểu nào sau đây là đúng
Câu 15 : Kiểm tra lỗi theo phương pháp khối , phát biểu nào là sai
Câu 16 : Trong phương pháp mã dư thừa CRC để phát hiện lỗi phát biểu nào sau đây là sai
Câu 17 : N bit thêm vào từ mã gốc gọi là CRC thao tác nào không dùng để xác định CRC
Câu 18 : Nén nhờ đơn giản mã cho các chữ số ( Packed Decimal ) có nghĩa là
Câu 19 : Trong việc dùng mã hóa quan hệ , phát hiểu nào sau đây là sai
Câu 20 : Trong mạng LAN không dây dùng tần số radio, phát biểu nào sau đây là sai


Kỹ Thuật Truyền Số Liệu

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHocKy4Kỹ Thuật Truyền Số Liệu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/09/ky-thuat-truyen-so-lieu.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
DMCA com Protection Status