Key cho Ban SERVER 2003 Enterprise Edition :

D2234-72XHK-RT9H4-RJ4WP-MY24G

QV9XT-CV22K-D8MGR-4MD86-8MYR6
VB96B-VFG8F-74XWJ-W67Q7-8X82B      
M6F6D-VFQWH-CGWRB-RC7JR-VCV4W
C49DP-CPHCB-MDGP3-MG334-W2V4W
DR4B3-66VPQ-CK3VB-Y3BPY-2CJ2G
JYCJX-CHTJX-RGH97-86WM9-RB6B6
MVDYF-X7FBW-H29XT-TCKWW-RBYRT
BXJXT-9F88V-XXQWV-3MWMG-FYDJT
MHFT3-YGHV4-G86P4-KQXJ3-GYH4W

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition x86
MVGB2-R88MH-29TQF-Y69Q3-24PYR

-Standard: 8YVM4-YQBDH-7WDQM-R27WR-WVCWG
- Enterprise: MRB7H-QJRHG-FXTBR-B2Q2M-8WMTJ
- Datacenter: 6QBHY-DXTPJ-T9W3P-DTJXX-4VQMB
- Full VHD Beta 3: GJVYY-XD7GV-X8YKQ-272HC-6DHXC


******************* 1 Cach khac nua ne *******************
Windows Server 2008 Activation Cr88ck
This is how you activate your Windows Server 2008 copy (any version/language):
* After installing Windows Server 2008 to your computer, click Start -> Run
and type Services (or go to Start -> Program -> Admin tools and choose services
from there). Go to Services->Software Licensing and choose "Disabled" as Startup method.
* Reboot your computer, when rebooted, go to
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Microsoft\SoftwareLicensing
and delete the tokens.dot file there, replacing it with the one from this package.
Yet again, go to Services->Software Licensing and choose "Automatic" as Startup method.
* Run the vistaactivation.exe file (as included), activate your computer as if it was
running Vista Ultimate. (Should any errors occur, just neglect them.) Restart your
computer.

* After reboot, Windows Server 2008 will now ask for a cd-key, use the following one:
6F2D7-2PCG6-YQQTB-FWK9V-932CC - wait a few minutes it for it to activate, et voila!
Now you've got a activated Windows Server 2008 version.
So what's the downside with all this? The computer is semi-recognized as Vista Ultimate
now, but server roles should still apply as if they were part of the Server 2008 version.
Enjoy your activated Windows Server 2008 copy, if you like this product, you should buy it.
www.tamga.tk
www.tamga85.multiply.com
[email protected]
TamGa
Phone : 01283.98.69.98
Key Win Server 2003 - 2008

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CrackKeyPhanMemSerialWindows Server. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/09/key-win-server-2003-2008.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
DMCA com Protection Status